Mitochondrium - Biologia.net.pl

advertisement
Mitochondrium - Biologia.net.pl
Mitochondria są to organelle, których funkcja jest ściśle związana z procesami utleniania
biologicznego. Liczba mitochondriów jest uzależniona od aktywności metabolicznej komórki. Im
większa aktywność metaboliczna komórki tym większa liczba mitochondriów.
Mitochondrium jest otoczone dwiema błonami biologicznymi. Warstwa zewnętrzna jest
gładka, niepofałdowana, natomiast warstwa wewnętrzna posiada liczne uwypuklenia, nazywane
grzebieniami
mitochondrialnymi
. Błona
zewnętrzna posiada białka zwane porynami, które czynią ją przepuszczalną. Błona
wewnętrzna nie posiada poryn i jest nieprzepuszczalna. Pomiędzy błoną wewnętrzną i
zewnętrzną znajduje się przestrzeń perymitochondrialna.
Wnętrze mitochondrium jest wypełnione przez macierz mitochondrialną, inaczej zwaną
matriks. Jest to rodzaj roztworu koloidowego. W matriks znajdują się rybosomy (70S), a więc
mniejsze od cytoplazmatycznych.
Mitochondrium posiada własny materiał genetyczny – DNA. Jest to naga, (co oznacza
niepołączona z białkami histonowymi) koliście zamknięta cząsteczka kwasu
dezoksyrybonukleinowego. W niej zapisana jest informacja genetyczna o białkach
mitochondrialnych, a przede wszystkim o enzymach, które katalizują reakcje oddychania
1/2
Mitochondrium - Biologia.net.pl
komórkowego. Jest tam również zakodowana informacja na temat enzymów regulujących
proces replikacji DNA i syntezy białek. Dzięki tym wszystkich cechom, a więc posiadaniu
własnego DNA i rybosomów, mitochondria nazywane są organellami półautonomicznymi. Są
one w dużym stopniu uniezależnione od informacji genetycznej zawartej w jądrze
komórkowym.
Mitochondria są to organella wyspecjalizowane. Są miejscem produkcji energii dla komórki, a
także stanowią przystosowanie do przemian oddechowych z udziałem tlenu. Energia, która jest
wytwarzana w mitochondriach ulega magazynowaniu w postaci wysokoenergetycznych
wiązań, które budują ATP. Są to centra energetyczne komórek.
Czytaj również:
-
wakuola, wodniczka
chloroplasty, plastydy
porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej
2/2
Download