CYTOLOGIA – ODPOWIEDZI

advertisement
CYTOLOGIA – ODPOWIEDZI
Nr
pyt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
odpowiedź
1 – c, 2- a , 4 – b
Białka: aktyna, keratyna, kolagen,
Lipidy: cholesterol, lecytyna, wosk
Węglowodany: celuloza, chityna, glikogen, laktoza
a) Białka: A, D, E
Węglowodany: B, C
b) mioglobina – magazynowanie i rozprowadzanie cząsteczek tlenu w obrębie
tkanki mięśniowej
glikogen – materiał zapasowy, zmagazynowany w komórkach wątroby kręgowców
laktoza – cukier mleczny wytwarzany w gruczołach mlecznych ssaków
miozyna – podstawowe białko budujące filamenty grube i mające zdolność wiązania
aktyny, głównego białka filamentów cienkich.
Immunoglobuliny- inaczej przeciwciała, ciała odpornościowe, białko zdolne do
swoistego łączenia się z antygenem.
A
1-b, 2-a, 3-d, 4-c
a) Trawienie wewnątrzkomórkowe pobranego pokarmu, dzięki zawartym w
nim enzymom hydrolitycznym, aktywnym w kwaśnym środowisku.
b) Aktywny (przy udziale ATP) transport jonów wodorowych z cytozolu do
wnętrza lizosomy.
a) Określenia wspólne dla obu struktur: 1,4,7,8,13
b) Dotyczące chloroplastów: 3,6,9,12,14
c) Dotyczące mitochondriów: 2,5,10,11,15
a)Procesy anaboliczne zachodzą w chloroplaście. Procesy kataboliczne zachodzą w
mitochondriom.
b)Dzięki współpracy obu organelli cukry wytwarzane w chloroplastach oraz tlen
uwalniający się podczas reakcji fotosyntezy mogą być substratami do reakcji
zachodzących w mitochondrium. Dwutlenek węgla uwalniający się podczas reakcji
oddychania wewnątrzkomórkowego w mitochondriach, może być wykorzystany w
procesie fotosyntezy przez chloroplast.
Mitochondrium B ma więcej grzebieni z enzymami oddechowymi, na których
powstaje ATP, a mięśnie ze względu na intensywną pracę mają większe
zapotrzebowanie na energię.
1. 13, błona komórkowa, 13, błona komórkowa
2. 1, jądro komórkowe, 15 nukleoid
3. 2, mitochondrium,14,mezonom
4. 12, lizosom , 4 rybosomy
C
W aparatach Golgiego komórek nabłonkowych jelita szczura następuje modyfikacja
białka przy pomocy glukozy, powstaje glikoproteina (śluz).
A dyfuzja prosta – bez ATP, zgodnie z gradientem stężęń
B transport aktywny – z użyciem ATP, wbrew gradientowi stężeń.
1- białko integralne, zanurzone w błonie
2 – białko powierzchniowe
3 - główka fosfolipidy (hydrofilowa, polarna)
4 – ogonek, łańcuch węglowodorowy (hydrofobowy, niepolarny)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
C
A – plazmodesma – pasmo cytoplazmy, umożliwia wymianę substancji między
komórkami roślinnymi
Na rysunku A woda wypływa z komórki, roztwór hipertonoczny
Na rysunku B woda wpływa do komórki, roztwór hipotoniczny
A –rybosomy
B –peroksysomy
Wić służy do poruszania się komórki plemnikowej w drogach rodnych kobiety,
powstaje z centrioli
Akrosom zawiera enzymy hydrolityczne, które umożliwiają plemnikowi przejście
przez osłony otaczające komórkę jajową, powstaje z aparatu Golgiego
1-retikulum endoplazmatyczne szorstkie – synteza białka
2- lizosomy – zawierają enzymy proteolityczne, trawienie wewnątrzkomórkowe
pobranego pokarmu
I – a, g ; II- f ; III- e ; IV – a, g ; V- c ; VI – c ; VII – d;
VIII – e ; IX – b ; X - b
a) 46, b)23, c)0, d) 46
A
D
C
A
a) mejoza
b) D A E B C F
c) A – wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych,
prowadzi do powstania nowych układów genowych, czyli do rekombinacji
E – decyduje o tym, jaki układ genów trafi do poszczególnych komórek
potomnych, prowadzi do rekombinacji
Faza S (replikacja), polega na podwojeniu ilości DNA przed podziałem komórki
A
C
Download