Wojskowa Akademia Techniczna Informatyczne systemy

advertisement
Wojskowa Akademia Techniczna
Informatyczne systemy przewidywania
i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym.
itprojekt
WARSZAWA 2016
Rzeczywistość środkowej Europy
„What we
feared,
has
happened”
Prime Minister
Charles Michel
Źródło: bbc.com
© Copyright WAT-WLO 2016
Rzeczywistość środkowej Europy
32
zabitych
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: twitter
Rzeczywistość środkowej Europy
340
rannych
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: nbcnews.com
Rzeczywistość środkowej Europy
Detonatory
Rękawica
na jednej
ręce
Operator kamery nie jest w stanie wykryć tych detali
i skojarzyć ich z potencjalnym zagrożeniem.
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: thesun.co.uk
Analiza w czasie rzeczywistym
Kamera i maszyna Big Data jest w stanie przeanalizować
zachowanie terrorystów, ich wygląd i zaalarmować służby
wystarczająco wcześnie by uniknąć zamachu
lub zminimalizować jego skutki.
© Copyright WAT-WLO 2016
Rzeczywistość w Polsce
6 lat po
10 kwietnia
2010
Brakuje
narzędzi informatycznych
mobilnej obserwacji
i monitoringu miejsca
rozległej katastrofy.
© Copyright WAT-WLO 2016
Żródło: tvn24.pl
Brakuje narzędzi informatycznych
a
skanowanie i pełen
monitoring
wybranego obszaru
© Copyright WAT-WLO 2016
b
stały monitoring
terenu z powietrza
(UAV / Drony)
Źródło: pikniknowotarski.pl, commons.wikimedia.org
c
analiza przestrzenna
terenu, podział na
sektory
Brakuje narzędzi informatycznych
d
inwentaryzacja
przestrzeni
i mapowanie
obserwacji
© Copyright WAT-WLO 2016
e
analiza pozyskanych
informacji
w czasie rzeczywistym
na miejscu
Źródło: Universal Methods of Design by Martin & Hanington, kadex.poznan.pl
Wyzwanie
Służby
odpowiedzialne
za bezpieczeństwo
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: hiddentallinn.files.wordpress.com
5 wyzwań
Rozproszona
odpowiedzialność
Koncentracja
na reakcji
Wojewoda, Policja, Służby
Ratownicze, Biuro Ochrony
Rządu, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, przedstawiciele
MSW i MON
Służby szkolą się
reagować na
zagrożenia, zamiast
im zapobiegać
© Copyright WAT-WLO 2016
Brak
systemów IT
Przestarzałe
sposoby pozyskania
danych dla służb
Źródło: Opener – Gdynia 2015
Brak inteligentnej
automatyzacji
Brak integracji
narzędzi
Punkty obserwacyjne
nie są wyposażone
w technologię
automatyzującą
wykrywanie zagrożeń
Brak wymiany
danych, rozwoju
systemu obserwacji
i metaanalizy w
czasie rzeczywistym
Podstawowe wyposażenie
1
2
Mobilne inteligentne
komponenty monitorujące
Narzędzia do szybkiej
dystrybucji dużej ilości danych
mobilne punkty obserwacyjne wyposażone w
kamery pozyskujące dane o ludziach, ich
zachowaniu, zdarzeniach, cechach szczególnych
pojedynczych osób, UAV do monitoringu terenu z
powietrza wg zadanej trasy, w trybie 24/7 przez cały
wymagany czas.
© Copyright WAT-WLO 2016
real-time multi-stream
video & data
Podstawowe wyposażenie
3
4
Platforma analityczna
Centrum koordynacji
Platforma / inteligentny, samouczący się
system pozwalający na analizę w trybie
rzeczywistym danych z wielu źródeł i
automatyczne wskazywanie zagrożeń
Stacjonarne lub mobilne centrum
pozwalające na prezentację wszystkich
danych, identyfikację i prezentację
zagrożeń oraz koordynację działań.
© Copyright WAT-WLO 2016
Agresywna migracja
Co o nich wiemy?
Jakie mają zamiary?
Europę stać na to, by
identyfikować tych, którzy mogą
stanowić zagrożenie
Witold Waszczykowski
25.03.2016
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: gazetaprawna.pl
Pierwszy sprawdzian to szczyt NATO
Przygotowanie
antyterrorystów
do reagowania
na zagrożenie
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, flickr / CC BY-ND 2.0
Ochrona soft targets
2 mln chrześcijan
w jednym miejscu
„Zadaniem służb jest
przewidywanie wszelkiego
rodzaju zagrożeń po to, by
móc im przeciwdziałać”
komunikat
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: pope2016.com
W Krakowie mają działać
w sumie 242 kamery
i ok. 3 tys. kamer w
autobusach i tramwajach
Źródło: PAP
Rzecznicy: Miasto Kraków,
Komenda Wojewódzka Policji
Rozwiązanie Sentinel
Postawiliśmy przed sobą zadanie stworzenia rozwiązania,
które wyposaży nasze państwo w inteligentny system
wykrywania, rozpoznawania i przewidywania zagrożeń.
© Copyright WAT-WLO 2016
Żródło: PAP/EPA
Logika rozwiązania
Jednoczesna analiza
krzyżowa
w czasie rzeczywistym
danych i wideo
z wielu źródeł
Zarządzanie
i wyświetlanie wielu
strumieni danych
jednocześnie
Wydajne, skuteczne
podejmowanie
decyzji i koordynacja
operacji
24h
Natychmiastowy
pełny obraz ze
wszystkich
zebranych
danych
© Copyright WAT-WLO 2016
Utrzymanie
granicy pod
kontrolą
i nadzorem 24x7
Jednostki dowodzenia,
sterujące i wsparcia
zarówno wewnątrz
chronionego obszaru
i poza nim
Warstwy funkcjonalne rozwiązania
Warstwa
zbierania
danych
© Copyright WAT-WLO 2016
Warstwa
dystrybucji
danych
Warstwa
analizy
danych
Warstwa
prezentacji
zagrożeń
Warstwa
oprogramowania
3 główne komponenty SENTINEL
1
Mobilne punkty
pozyskiwania danych
© Copyright WAT-WLO 2016
2
Mobilna stacja do
wstępnej analizy,
prezentacji danych,
koordynacji działań
na miejscu
(data van)
3
System analityczny
IDOL do pozyskiwania
danych z szeregu
źródeł i pogłębionej
analizy kontekstowej
1. Mobilne punkty zbierania danych
Kamery, kamery termowizyjne
Mobilne i niezależne punkty obserwacyjne
wyposażone w kamery pozyskujące dane
o ludziach, ich zachowaniu, zdarzeniach,
obiektach wnoszonych lub pozostawionych,
reakcjach grup ludzi lub tłumów.
© Copyright WAT-WLO 2016
Dron / UAV
Monitoring terenu z powietrza w trybie 24/7
Pojazdy UAV mogą autonomicznie przez
kilkanaście godzin obserwować dany obszar
i zapewniać dane do systemu. Mogą prowadzić
obserwacje strefy, pracować na zadanej trasie
lub śledzić pojazd lub grupę ludzi.
1. Mobilne punkty zbierania danych
Punkty pozyskiwania danych
biometrycznych o cechach
szczególnych pojedynczych osób
© Copyright WAT-WLO 2016
Punkty wykrywania zagrożeń
xray / spektometry
2. Mobilna stacja analizy i koordynacji
Stacja mobilna
zazwyczaj na
podwoziu
samochodu typu
van lub podwoziu
do zabudowy
© Copyright WAT-WLO 2016
Stacjonarne lub mobilne
centrum, pozwalające na
prezentację wszystkich
danych, identyfikację,
prezentację zagrożeń
i koordynację działań
Źródło: indpress.com
Urządzenia do
przyjmowania
i wstępnej analizy
danych - urządzenia
sieciowe, anteny,
serwery do analizy
danych
Monitory
do prezentacji
obrazu
3. System IDOL
Przetwarzanie
i pogłębiona
kontekstowa analiza
danych
z różnych źródeł
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: hpe.com
Analiza grup ludzi
© Copyright WAT-WLO 2016
Dane o jednostkach i ich zachowaniu
Śledzenie konkretnej osoby
w ramach dostępnej sieci
kamer
wejście w zastrzeżoną strefę,
bieg, skradanie się, zostawienie
obiektu, ruch w określonym
kierunku, nielegalne wejście do
strefy, przebywa za długo
w określonej strefie
© Copyright WAT-WLO 2016
Cechy szczególne konkretnej
osoby
zasłonięta twarz, kaptur, grube
ubranie, pakunek / plecak,
sposób poruszania się z ciężkim
pakunkiem
Cechy zachowań jednostki
zachowania wskazujące na
konflikt
Dane o zachowaniach grup ludzi
Liczba ludzi
wchodzących do
strefy
i wychodzących,
ruch, tłumu,
zagęszczenie lub
rozproszenie tłumu
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: Active Vision Group
Dane o pojazdach
Śledzenie, wykrywanie
i rozpoznawanie tablic,
modelu i koloru, prędkości,
wjazd / opuszczenie /
naruszenie strefy
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: Domo PTZ 36x de Zoom
Zastosowanie Systemu Sentinel
Straż graniczna
wsparcie kontroli ruchu granicznego
monitorowanie stref przygranicznych
monitorowanie okolic przejść i zachowań ludzi
wykrywanie przemytu ludzi i towarów
szybkie zobrazowanie terenu i mapping wybranej strefy
wykrywanie i monitorowanie źródeł zanieczyszczeń
obiektów, terenów i wód granicznych
 śledzenie ruchomych celów






© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: gość.pl
Zastosowanie Systemu Sentinel
Policja i Służby








© Copyright WAT-WLO 2016
ogólne wsparcie ruchomego stanowiska operacyjnego/dowodzenia
kontrola i monitorowanie wydarzeń masowych
monitorowanie demonstracji, niepokojów społecznych
monitoring katastrof komunikacyjnych i zdarzeń masowych
patrolowanie wyznaczonego terenu
dokumentacja ruchu oraz zarządzanie komunikacją
wsparcie działań pościgowych, poszukiwań i innych akcji policyjnych
pozyskiwanie materiałów dowodowych
Źródło: Tomasz Hamrat/Gazeta Polska
Zastosowanie Systemu Sentinel
Straż pożarna
 wsparcie wizyjne w akcjach gaszenia lasów, akcjach
powodziowych, katastrofach drogowych, kolejowych i
lotniczych
 zobrazowanie termalne kierunków postępowania pożarów
 detekcja termiczna źródeł ognia
 śledzenie i monitorowanie źródeł zanieczyszczeń
 ogólne wsparcie ruchomego stanowiska
operacyjnego/dowodzenia
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: b24.brzeg24.pl
Zastosowanie Systemu Sentinel
Wojsko
 rozpoznanie i obserwacja terenu
 bezpośrednie wsparcie i obserwacja zadań szkoleniowych
i bojowych
 prowadzenie akcji wywiadowczych
 śledzenie ruchomego celu
 walka z terroryzmem
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: Bartosz Bera/rbsphotos.com
Trzeba działać
65
zabitych
300
rannych
w Lahore
© Copyright WAT-WLO 2016
Źródło: hurriyetdailynews.com
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
ZAPRASZAMY ZA ROK
www.bge.wat.edu.pl
Maciej Szadkowski
Wiceprezes itprojekt
e-mail: [email protected]
nr tel.: 601 228 528
www: itprojekt.it
Download