konferencja - Polski Komitet ds Unesco

advertisement
WARSZTAT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
„W kręgu kultury islamu”
Kielce, 24-25 kwietnia 2015 r.
Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Polski Komitet ds. UNESCO
Pałac Kultury i Nauki, 7 p., 00-901 Warszawa
tel. 22.620.33.55 wew.105 fax: 22.620.33.62 [email protected] , [email protected]
Nauczyciel
Imię
Nazwisko
Nauczany przedmiot
Szkoła:
Adres szkoły:
Telefon szkoły:
Ewentualny inny telefon kontaktowy:
Fax:
e-mail szkoły:
ewentualny inny e-mail:
W których zajęciach będą Państwo uczestniczyć. Proszę zaznaczyć, wpisując TAK lub NIE
Wykłady w piątek 24.IV.2015 r. (14.00 – 18.15)
Warsztaty nt. kultury islamu w sobotę 25.IV.2015 r. (9.00 – 14.30)
Warsztaty nt. klas wielokulturowych w sobotę 25.IV.2015 r. (15.15 – 18.15)
Dane dotyczące podróży. Proszę wypełnić, JEŚLI ZE WZGLĘDU NA ZNACZNĄ ODLEGŁOŚĆ,
SĄ
PAŃSTWO ZMUSZENI SKORZYSTAĆ Z NOCLEGU
Przyjazd
Data i godzina przyjazdu:
Wyjazd
Data i godzina wyjazdu:
Wypełniony formularz prosimy przesłać do 7 kwietnia 2015 r.
e-mailem na adres: [email protected] lub [email protected]
pocztą na adres: Polski Komitet ds. UNESCO / Pałac Kultury i Nauki, 7 p. / 00-901 Warszawa
Szanowni Państwo! W przypadku konieczności rezygnacji z całych lub części warsztatów,
prosimy o powiadomienie nas nie później niż 17 kwietnia 2015 r. lub delegowanie innego
nauczyciela z Państwa szkoły i także powiadomienie nas! Organizacja zajęć warsztatowych,
rezerwacja noclegów i usług kateringowych wiąże się z kosztami. Zarezerwowane
i niewykorzystane miejsce to nie tylko niepotrzebny wydatek, ale także pozbawienie
szansy kogoś, kto mógłby z warsztatów skorzystać.
Odpowiedź na poniższe pytania posłuży lepszemu przygotowaniu zajęć dla
Państwa, pomoże nam sprawdzić, czy niczego nie przeoczyliśmy i dokonać
ewentualnych koniecznych uzupełnień programu, a także właściwie rozłożyć
akcenty i rozplanować czas. Z góry dziękujemy.
Dla jakich powodów zdecydowaliście
się Państwo na udział w warsztatach?
W jaki sposób mogą one okazać się
dla Państwa przydatne?
Czego oczekują Państwo po
zajęciach? Jakie zagadnienia
szczególnie Państwa interesują?
Z których dziedzin wiedzę
chcielibyście Państwo uzupełnić?
Czego chcielibyście się nauczyć?
O czym przede wszystkim
porozmawiać?
Czy w Pani/Pana szkole są dzieci,
które powróciły w ciągu ostatnich
dwóch lat wraz z rodzicami z wyjazdu
emigracyjnego?
Czy Pani/Pan zna te dzieci?
Jakiego rodzaju problemy pojawiają
się w związku z ich funkcjonowaniem
szkolnym?
Download