Auschwitz - Birkenau

advertisement
Auschwitz - Birkenau
Obóz koncentracyjny AuschwitzBirkenau (Oświęcim-Brzezinka)
jest położony nad Wisłą pomiędzy
Katowicami i Krakowem. Obóz
powstał w maju 1940 roku
w byłych barakach wojskowych
i był największym niemieckim
obozem zagłady w czasach
narodowego socjalizmu. Kompleks
miał powierzchnię ok. 5 km2
i był podzielony na wiele sekcji,
składających się z poszczególnych
pól. Pola, jak też cały obóz, były
ogrodzone drutem kolczastym pod
wysokim napięciem.
Na bramie obozu do dziś widnieje napis
„Arbeit macht frei" („Praca czyni wolnym”)
UNESCO
Tereny byłych obozów zagłady Auschwitz-Birkenau zostały wpisane w 1979 r. na
podstawie kryterium VI. Na Liście Światowego Dziedzictwa obozy AuschwitzBirkenau reprezentują wszystkie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na
świecie.
„Ogrodzenia, druty kolczaste, wieże
strażnicze, baraki, szubienice, komory
gazowe oraz krematoria świadczą
o warunkach w jakich odbywało się
hitlerowskie ludobójstwo na terenie
dawnego obozu koncentracyjnego
i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau,
największego w III Rzeszy. Badania
historyczne wykazały, że w obozie tym,
stanowiącym symbol okrucieństwa
ludzi wobec ludzi w XX wieku,
systematycznie głodzono, torturowano
i wymordowano 1, 5 miliona ludzi,
w przeważającej części Żydów.”
Kalwaria Zebrzydowska
UNESCO
data wpisu - 1999 rok
Zespół architektoniczno-parkowy i park krajobrazowopielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwany potocznie
krajobrazem Jeruzalem, jest wiernym odbiciem XVIwiecznego układu przestrzennego Jerozolimy i poświadcza
jego udane zaszczepienie w polskim krajobrazie. Tym
samym, reprezentuje wyjątkowe wartości uniwersalne,
przedstawiając z założenia Życie i Mękę Pańską,
zilustrowane na łonie natury, gdzie Góra Lanckorońska jest
Górą Oliwną, Góra Żar - Golgotą, a Góra Syjon i Maria
zostały zaadaptowane w krajobrazie jako dwa niewielkie
wzniesienia znajdujące się we wnętrzu układu dróg
kalwaryjskich. Jego szczególne znaczenie podkreśla
dodatkowo fakt, iż jako pierwszy został zakwalifikowany
przez UNESCO do kategorii "Krajobrazów Kulturowych"
(tzn. mówiących o geniuszu ludzkim).
Dlaczego Kalwaria?
Zespół architektoniczno-parkowy
i park krajobrazowopielgrzymkowy w Kalwarii
Zebrzydowskiej jest wyjątkowym
zabytkiem kulturowym, w którym
naturalne uwarunkowania terenu
stały się podstawą do stworzenia
genialnej i doskonale
przemyślanej kompozycji
estetyczno-architektonicznej
symbolizującej Drogę Krzyżową
Jezusa Chrystusa. W rezultacie,
budowle parkowe wraz z
umiejętnie rozplanowaną siecią
ścieżek harmonijnie stapiają się
z krajobrazem, tworząc naturalne
scenerie o sakralnym
charakterze.
Doba Reformacji końca XVI
wieku przyczyniła się do
rozkwitu w wielu krajach
europejskich idei kształtowania
krajobrazu, wg koncepcji Drogi
Krzyżowej Jezusa. Krajobraz
Kalwarii Zebrzydowskiej jest
jednym z najwybitniejszych
przykładów tego
wielkoskalowego
przedsięwzięcia, będącego
wyrazem idealnej symbiozy
naturalnego piękna z duchowymi
przesłankami, i wykreowanego
zgodnie z barokowymi
założeniami projektowania
przestrzeni parkowych.
Download