Sonderkommando Belzec der Waffen

advertisement
Sonderkommando Belzec der
Waffen-SS
Obóz zagłady w Bełżcu
POCZĄTEK
Plany obozu zagłady w Bełżcu opracowane zostały
wstępnie przez Centralny Zarząd Budowlany SS i Policji
w Lublinie, natomiast ich wykonanie spoczęło w rękach
przede wszystkim Richarda Thomalli.
Pierwsze prace budowlane, polegające przede
wszystkim na oczyszczeniu terenu pod przyszły obóz
rozpoczęli wybrani w Bełżcu robotnicy polscy oraz
oddział strażników, rekrutujących się z obozu
szkoleniowego SS w Trawnikach.
Do połowy grudnia 1941 r. na terenie obozu
wybudowane zostały już baraki rozbieralni i pierwszych
komór gazowych. W tym czasie, gdy robotnicy polscy
budowali wspomniane baraki, grupa wachmanów
z Trawnik kopała już pierwsze doły przeznaczeniem ich
na masowe groby.
MAPA OBOZU
maj 1942
MAPA OBOZU
grudzień 1942
http://www.deathcamps.org/belzec/maps_de.html
OBÓZ DOLNY
Obóz I zwany także Dolnym, rozmieszczony był w
północnej i zachodniej części całego terenu obozowego. Był
to obszar, na którym przyjmowano transporty.
Tu znajdowała się także rampa obozowa. Początkowo
była to jedna rampa, a po czerwcu 1942 r. Niemcy
wybudowali tutaj dwie nitki bocznicy kolejowej tak, że
jednocześnie można było przyjąć więcej wagonów. Tutaj
znajdowała się także brama obozowa oraz stojąca przy niej
wartownia. Na wschód od tej bramy ulokowano trzy baraki
– dwa większe i jeden mniejszy. W pierwszym większym
baraku mieszkali wachmani z Trawnik. W drugim mieściły
się izba chorych dla wachmanów, stacja dentystyczna i
fryzjernia. Natomiast w najmniejszym baraku ulokowano
kuchnię i stołówkę dla strażników.
OBÓZ GÓRNY
Obóz II, nazywany także Górnym, stanowił właściwą część
eksterminacyjną. W okresie od marca do połowy czerwca 1942
r., zaraz za zamaskowanym ogrodzeniem, od strony rampy i
podwórza znajdowała się rozbieralnia, gdzie deportowani do
obozu Żydzi musieli się rozebrać. Z baraku tego wyprowadzano
ofiary do „Śluzy”, jak SS-mani nazywali wąski korytarz,
zamknięty z obydwu stron zamaskowanym ogrodzeniem.
„Śluza” prowadziła wprost do wejścia do komór gazowych.
Pierwsze komory gazowe były ulokowane w niewielkim
drewnianym budynku i znajdowały się w nich trzy komory, w
których można było jednocześnie zamordować około 450-480
ściśniętych szczelnie ludzi. W zachodniej części Obozu II
znajdowały się także masowe groby. Pierwsze groby zostały
wykopane jeszcze przez wachmanów z Trawnik. Następne kopali
już więźniowie żydowscy.
ŚCIEŻKA Z NAZWAMI
MIEJSCOWOŚCI
ŚCIEŻKA Z NAZWAMI
MIEJSCOWOŚCI
ŚCIEŻKA Z NAZWAMI
MIEJSCOWOŚCI
ZEZNANIA BYŁYCH ESESMENÓW
Według zeznań byłych SS-manów z załogi obozowej, a
zwłaszcza zeznań Karla Schlucha, bełżeckie komory gazowe z II
okresu funkcjonowania obozu miały całym swoim wyglądem
przypominać łaźnię tak, by ofiary do ostatniej chwili sądziły, że
skierowano je rzeczywiście do dezynfekcji i kąpieli. Ściany
komór miały być pomalowane farbą olejną na jasny kolor, co
ułatwiało je sprzątać z nieczystości. Według Schlucha, w nowych
komorach gazowych miały być zainstalowane również atrapy
pryszniców tak, by przypominały one całkowicie łaźnię. W
innych zeznaniach pojawia się informacja, że nad wejściem do
komór widniała gwiazda Dawida, a przed wejściem, na ścianie
znajdował się szyld z nazwą Stiftung Hackenholt – „Fundacja
Hackenholta”. W 6 nowych komorach gazowych jednorazowo
można było zamordować około 4000 osób jednocześnie.
POŁĄCZONE SZYNY
POMNIK OBOK SZYN
NAPIS NA POMNIKU
„LAZARET”
We wschodniej części Obozu Górnego mieścił się
„Lazaret”. Jeden z masowych grobów - służył on jedynie
rozstrzeliwaniu wszystkich tych osób, które nie były w stanie
same rozebrać się i dojść do komory gazowej – były to
maleńkie dzieci, które dotarły do obozu bez rodziców, osoby
starsze, chore lub wyczerpane całkowicie transportem w
maksymalnie zapchanych wagonach. Osoby te,
bezpośrednio z rampy przenoszone były na noszach do
Obozu II i SS-mani rozstrzeliwali je nad krawędzią grobu.
Jednocześnie, w momencie egzekucji ofiary zwrócone były
twarzami do grobu, w którym już leżały ciała wcześniej
zamordowanych.
NISZA OHEL - Ohel (hebr.‫ אֹ ֶהל‬namiot) rodzaj
żydowskiego grobowca murowanego
NISZA OHEL - ohele nie są w jakikolwiek sposób
zdobione, posiadają tylko tabliczki, na których widnieją
dane zmarłego. Ohele budowane są dla uczczenia pamięci
ważniejszych osób dla danej wspólnoty (na ogół religijnej)
PROCES ZAGŁADY
Cały mechanizm zagłady w obozie w Bełżcu został
opracowany przez Christiana Wirtha, pierwszego
komendanta obozu. Procedura przyjęcia transportu i
traktowanie ofiar przez SS-manów miało przede wszystkim
uśpienie czujności deportowanych aż do samego końca.
Żydzi nie mieli prawa domyślić się, że znajdują się w
ośrodku śmierci, a że jedynie trafili do obozu
tranzytowego, z którego po dezynfekcji mieli być wysłani
do obozów pracy. Z rampy nie było widać ani komór
gazowych, ani masowych grobów. Obóz II był tak
zamaskowany, że ludzie, których wyładowano z transportu
nie mieli możliwości zobaczenia tego, co za chwilę ich
czekało.
MUZEUM OBOZU
MUZEUM OBOZU
NIEMIECKIE KŁAMSTWA
Do nowo przybyłych SS-mani, na początku Wirth
osobiście, wygłaszali specjalne przemówienie, w którym
wyjaśniali zebranym na rampie, że przybyli oni do obozu
przejściowego i po dezynfekcji, zostaną wysłani do pracy.
„To jest Bełżec. Zostaniecie tu przez jakiś czas, potem
zostaniecie przeniesieni do obozów pracy, gdzie będziecie
mogli wykorzystać swoje umiejętności. Dla każdego jest
praca. Nawet wy żony jesteście potrzebne, aby utrzymywać
swoje rodziny i sprzątać domy. Ale musicie z nami
współpracować, aby wyruszyć w drogę już wkrótce.”
Nawet po morderczej podróży ludzie wierzyli w to.
Większość z nich nie była w stanie uwierzyć, że zostali
deportowani tutaj na śmierć, nawet, jeżeli jeszcze w gettach
słyszeli tragiczną prawdę o Bełżcu.. Ci, którzy mieli jakieś
wątpliwości lub zamierzali protestować, byli zabijani.
TABLICA INFORMACYJNA
dla przybywających do obozu
Uwaga!
Całkowite złożenie odzieży.
Wszystkie przywiezione
przedmioty z wyjątkiem
pieniędzy, rzeczy wartościowych,
dokumentów i obuwia należy
pozostawić na miejscu
rozebrania się. Pieniądze, rzeczy
wartościowe i dokumenty należy
do oddania przy okienku
zachować przy sobie i tychże z
rąk nie wypuszczać. Obuwie
należy parami związać i na
wskazane miejsce złożyć. Łącznie
całkowicie rozebranym
przystąpić do kąpieli i inhalacji.

MOGIŁA ZAMORDOWANYCH
MOGIŁA ZAMORDOWANYCH
ŹRÓDŁO
INTERNET:
Wikipedia – Wolna Encyklopedia
IZRAEL - www.izrael.badacz.org
www.deathcamps.org
Muzeum Pamięci w Bełżcu
ZDJĘCIA
Dzięki uprzejmości
MUZEUM Miejsca Pamięci w Bełżcu
http://www.belzec.org.pl/
Download