Atrakcje turystyczne

advertisement
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
Atrakcje turystyczne
ATRAKCJE PRZYRODNICZE (przejdź)
MUZEA I SKANSENY (przejdź) ZAMKI, PAŁACE, POZOSTAŁOŚCI ZAMKÓW (przejdź) ZABYTKI TECHNIKI (przejdź) ZABYTKI MILITARNE (przejdź) ZABYTKI SAKRALNE (przejdź)
ZABYTKI ARCHITEKTONICZNE (przejdź)
UZDROWISKA (przejdź)
OŚRODKI SPORTÓW ZIMOWYCH (przejdź)
AKTYWNY WYPOCZYNEK (przejdź)
ATRAKCJE PRZYRODNICZE
1. Rezerwat „Wodospad Wilczki” w Międzygórzu
Najwyższy wodospad na ziemi kłodzkiej i jeden z większych w całych Sudetach. Woda spada tu ze skalnego progu wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny las dolnoreglowy rosnący wokół wodospadu objęty jest ochroną i stanowi rezerwat przyrody.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 1/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
2. Pasterskie Skały koło Idzikowa
Grupa malowniczych skał zbudowanych ze zlepieńców kredowych znajdujących się na krańcu Wysoczyzny Idzikowa. Ich nazwa wywodzi się z
legendy o pasterzach, którzy wzgardzili chlebem.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 2/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
3. Autostrada Sudecka w Górach Bystrzyckich
Malownicza szosa zbudowana w latach 30-tych XX w., prowadząca zboczami i wierzchowiną Gór Bystrzyckich z Zieleńca do Międzylesia przez
Przełęcz Spaloną. Należy do najpiękniejszych widokowo górskich dróg w Polsce. Można z niej podziwiać rozległe panoramy Kotliny Kłodzkiej i
Masywu Śnieżnika.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 3/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
4. Rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem”
Rezerwat utworzony na powierzchni 156,8 ha wierzchowiny gór, których krajobraz przypomina tundrę. Na podmokłym podłożu wśród torfowców
odnaleźć można rzadkie okazy flory takie jak: brzoza karłowata, sosna błotna, rosiczki oraz kosodrzewina. Przez torfowisko prowadzi nas
wyznaczona ścieżka przy której znajduje się drewniana wieża widokowa.
5. SZCZELINIEC WIELKI
Wspinając się po kamiennych schodach z Karłowa zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m n.p.m.). Trasa
zwiedzania prowadzi między piaskowcowymi formami skalnymi (posiadającymi własne nazwy utworzone od ich charakterystycznych kształtów) i
głębokimi szczelinami dochodzącymi do 17 m. Z punktów widokowych podziwiać można rozległe panoramy Sudetów. Znajduje się tu działające
od 1845 r. schronisko turystyczne.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 4/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
fo
6. BŁĘDNE SKAŁY
Ławica piaskowców położona na wysokości 852 m n.p.m., spękana siecią szerokich szczelin, których głębokość sięga kilku metrów. Błędne Skały
mają postać malowniczego labiryntu skalnego i stanowią nie lada atrakcję dla turystów.
7. Rezerwat „Wielkie Torfowisko Batorowskie”
Obszar ochrony ścisłej wchodzący w skład Parku Narodowego Gór Stołowych. Na nieprzepuszczalnym podłożu margli, na skutek dużej
wilgotności podłoża obszar ten porośnięty został torfowcami tworzącymi tu głębokie pokłady. W tych warunkach występujące na nim świerki i
sosny nierzadko przyjmują skarlałe formy.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 5/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
8. Skalne Grzyby
Zespół wolnostojących skałek powstałych na skutek wietrzenia ławic piaskowcowych o zróżnicowanej odporności. W ten sposób wykształciły się
niesamowite formy skalne kształtem przypominające grzyby, młoty, maczugi.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 6/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
9. Skałki Łężyckie
Spłaszczenie położone na krawędzi Gór Stołowych o dość znacznych rozmiarach, porośnięte cenną roślinnością łąkową. Na nim rozrzucone są
skałki piaskowcowe tworząc specyficzny, piękny krajobraz przypominający sawannę.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 7/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
10. Białe Skały
Zgrupowanie okazałych skał piaskowcowych. Nazwa ich wiąże się z jasnym zabarwieniem wynikającym ze znacznej zawartości kwarcu. Część z
nich posiada własne nazwy, w większości nadane przez wspinaczy, dla których jest to jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc wspinaczkowych w
Górach Stołowych.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 8/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
11. Radkowskie Skały
Mur skalny, otaczający baszty i filary skalne o blisko stumetrowej wysokości zaliczane do najokazalszych w Górach Stołowych. Poprowadzono
tędy wiele dróg wspinaczkowych, a ich górna krawędź stanowi dobry punkt widokowy.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 9/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
12. Droga „Stu Zakrętów”
Malowniczy odcinek drogi nr 387 z Radkowa przez Karłów do Kudowy Zdroju biegnący w otoczeniu ciekawych form skalnych.
13. „Róża kłodzka" (Pełnik europejski)
Ziemia kłodzka jest obszarem występowania najbardziej licznych populacji tej rośliny w Polsce. Od przynajmniej 120 lat kwiat nosi lokalną nazwę
„kłodzka róża". Szczególnie w Górach Stołowych na podmokłych łąkach pełnik europejski tworzy całe łany złocistożółtych kul, kołyszących się na
wietrze wśród wiosennej zieleni traw.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 10/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
14. Romanowskie Źródło
Największe w Sudetach wywierzysko krasowe o stałej temperaturze +10°C wypływającej wody wykorzystywanej do hodowli pstrągów. Żyją tu
endemiczne wrotki i rzadki ślimak źródlarka karpacka.
15. Przełom Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie
Malowniczy, antecedentny (tzn. starszy od gór) przełom górski. Nysa Kłodzka zatacza tu sześć dużych meandrów. Dobrze widoczny z okien
pociągów na odcinku Kłodzko - Bardo. Rzeką odbywają się spływy kajakowe.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 11/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
16. Żmijowe Skały
Niepowtarzalna grań skalna, znana turystom juz od XVIII wieku, położona na trasie z Polany Bielawskiej na Kalenicę. Znakomity punkt widokowy.
17. ARBORETUM W LĄDKU ZDROJU
Leśny ogród z ponad 250 gatunkami drzew i krzewów egzotycznych stanowi najcenniejszy zespół przyrodniczy lądeckiej zieleni parkowej.
Otoczenie stanowią dorodne drzewostany mieszane rodzimego regla dolnego z bukiem, jaworem i świerkiem. Na wiosnę pięknie kwitną tutaj
rododendrony i azalie.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 12/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
18. Bazaltowe słupy koło Lutyni
W nieczynnym kamieniołomie zobaczyć można pięknie wykształcone sześcioboczne słupy bazaltu, które stanowią pozostałość po
trzeciorzędowym kominie wulkanicznym. Podobne słupy lub bazaltowe organy oglądać można po drugiej stronie doliny w Czarnym Urwisku. Stąd
roztacza się piękny widok na Lądek Zdrój.
19. Wieża widokowa na Borówkowej Górze
Borówkowa to jeden ze szczytów Gór Złotych, najwyższy z wznoszących się nad Lądkiem (900 m n.p.m.) a nazwany tak z racji licznie
występujących tam czarnych jagód. Wieża widokowa ma wysokość 25,5 m, z tarasem widokowym na wysokości 24 m.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:49, Strona: 13/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
20. Skałki na Trojaku i Sztolne Skały
Trojak jest to dominująca góra nad uzdrowiskową częścią Lądka. W okolicach szczytu znajdują się skały, których wysokość dochodzi miejscami
do 20 m. Na zboczu Królówki zobaczyć można interesującą grupę skałek, zw. Sztolnymi Skałami.
21. Jaskinia Radochowska koło Radochowa
Jedna z największych jaskiń w Sudetach odkryta ponad 200 lat temu. Łączna długość korytarzy wynosi 265 m. Szata naciekowa została
zniszczona lecz podziwiać tu można urocze podziemne jeziorko. Grotę zwiedza się indywidualnie, niezbędne jest jednak posiadanie latarek. W
sezonie turystycznym zwiedzanie z przewodnikiem.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:50, Strona: 14/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
22. Solna Jama koło Gniewoszowa
Niewielka (ok. 40 m długości) jaskinia powstała w soczewie wapienia krystalicznego. Nazwa jej wywodzi się od nacieków kalcytowych
przypominających wyglądem sól. Wnętrze jaskini za-mieszkiwane jest przez endemiczny gatunek owada.
23. Diabelskie Głazy
W pobliżu Gniewoszowa podążając szlakiem niebieskim natkniemy się na głazy pochodzenia polodowcowego, które według miejscowych podań
zostały tu przyniesione przez diabła.
24. TRÓJMORSKI WIERCH W MASYWIE ŚNIEŻNIKA
Szczyt Masywu Śnieżnika z charakterystycznym rumowiskiem skalnym, stanowiący dział trzech zlewisk: Morza Bałtyckiego, Północnego i
Czarnego. Punkt wododziałowy znajduje się na płd.-zach. zboczu na wysokości 960 m n.p.m. Na szczycie drewniana wieża widokowa o
wysokości 25 m z widokiem na Kotlinę Kłodzką otoczoną Górami Orlickimi i Bystrzyckimi oraz cały Masyw Śnieżnika.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:50, Strona: 15/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
25. JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE
Najpiękniejsza pod względem szaty naciekowej jaskinia Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele zachowanych szczątków kostnych
zwierząt plejstoceńskich, wśród których dominują kości niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz z przewodnikiem przechodzi się labiryntem korytarzy,
podziwiając unikalne stalaktyty i stalagmity, kaskady i draperie kalcytowe.
26. REZERWAT „ŚNIEŻNIK KŁODZKI”
Najwyższy szczyt ziemi kłodzkiej 1425 m n.p.m. Z rozległej kopuły szczytowej oglądać można przepiękną panoramę całych Sudetów. Dawniej
stała tu kamienna 33-metrowa wieża widokowa, po której obecnie pozostały tylko ruiny. Szczyt porasta cenna roślinność alpejska, żyją tu
rzadkie gatunki fauny, dlatego cały obszar chroniony jest jako rezerwat przyrody. Na Hali Pod Śnieżnikiem znajduje się pięknie położone
schronisko.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:50, Strona: 16/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
27. Rezerwat „Nowa Morawa”
Leśny rezerwat przyrody utworzony dla ochrony naturalnego lasu dolnoreglowego. Zobaczyć tutaj można piękne okazy rodzimego świerka
sudeckiego i buka pospolitego.
28. Rezerwat przyrody „Puszcza Śnieżnej Białki”
Data publikacji 2017-07-18 18:53:50, Strona: 17/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
Źródłową dolinę Białej Lądeckiej porastała urokliwa pierwotna puszcza sudecka, w której głównymi gatunkami drzew były buk, jodła, jawor i
świerk. Jej zachowane fragmenty chroni rezerwat przyrody „Puszcza Śnieżnej Białki". Okolica jest jednym z najdzikszych obszarów Sudetów.
29. Rezerwat Cisy i Cisowa Góra
W wielogatunkowym lesie rośnie około 4 tys. okazów cisa. Szereg okazów cisa w różnych krainach geobotanicznych Polski podlega
indywidualnej ochronie jako zabytki lub pomniki przyrody.
MUZEA I SKANSENY
35. MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ W KŁODZKU
W barokowym obiekcie dawnego konwiktu jezuickiego zlokalizowano najważniejsze muzeum w regionie związane głównie z tematyką miasta,
regionu, jego historii, przyrody i sztuki. Do najpiękniejszych wnętrz należą: biblioteka, dwukondygnacyjna sala koncertowa z kopułą, Salon Złoty
i sala konferencyjna. Największe kolekcje w zbiorach Muzeum stanowią: zbiór cyny, numizmatów, zegary śląskie z doby uprzemysłowienia na
Dolnym Śląsku oraz unikatowe szkło.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:50, Strona: 18/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
36. MUZEUM FILUMENISTYCZNE W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
W dawnym kościele ewangelickim przy Małym Rynku, założono w 1964 r. jedyne w kraju muzeum posiadające kolekcję etykiet zapałczanych,
zapalniczek i innych urządzeń służących nieceniu ognia. Prezentuje ono również historię miasta.
37. MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO
Na górskim stoku byłej wsi Pstrążna zlokalizowano skansen. Przedmiotem prezentacji są w nim obiekty architektury i kultury ludowej Sudetów
(budynki mieszkalne, dzwonnica, zajazd, kuźnia wraz z wyposażeniem w sprzęty i narzędzia). Latem organizowane są tutaj pikniki połączone z
degustacją m.in., pieczonego na miejscu chleba ze smalcem, ziemniaków z ogniska i bigosu.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:50, Strona: 19/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
38. SZLAK GINĄCYCH ZAWODÓW I MINI ZOO
Obiekt mieści warsztat garncarski, gdzie sami możemy spróbować wytwarzania naczyń ceramicznych. Nieopodal podziwiać możemy egzotyczne
gatunki ptaków i zrekonstruowany wiatrak.
39. Muzeum Żaby
Obiekt znajdujący się przy dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych, którego celem jest wyeksponowanie przedmiotów codziennego użytku
związanych w sposób pośredni lub bezpośredni z wizerunkiem płazów, a w szczególności żab. Kolekcja składa się z 3000 eksponatów z 20
krajów świata i 6 kontynentów.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 20/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
40. MUZEUM ZABAWEK W KUDOWIE ZDROJU
Kolekcja lalek, miniaturowych mebli, modeli kolejek, okrętów, urządzeń, klocków oraz skarbonek wykonanych z drewna, gliny, porcelany, żeliwa,
blachy i cyny. Doskonałe tło muzyczne tworzy uruchamiana na czas zwiedzania kolekcja pozytywek. Dla najmłodszych odwiedzających muzeum
przygotowano kącik zabawy.
41. Etnograficzne Muzeum Misyjne w Polanicy Zdroju
Mieszcząca się w zabudowaniach klasztornych o.o. Sercanów w Sokołówce - misjonarzy mających tutaj swoją siedzibę, ekspozycja egzotycznych
wyrobów rękodzielniczych przywiezionych przez zakonników z Peru, Polinezji, Kongo i Zairu.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 21/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
42. SKANSEN MUZEUM ETNOGRAFICZNE, MINI ZOO - WAMBIERZYCE
Kolekcja zabytkowych przedmiotów codziennego użytku, dokumentów, rzeźb, skamienielin zgromadzonych przez pana Mariana Garncarskiego.
Częścią obiektu jest mini-zoo, w którym obok świnek wietnamskich zobaczymy rodzimego dzika i ich krzyżówkę, daniele z majestatycznym
porożem i dumne strusie.
43. Muzeum Ziemi w Kletnie
Muzeum prezentuje bogatą kolekcję kamieni, minerałów i skamieniałości m.in. odciski łap dinozaurów z Gór Świętokrzyskich, gadów permskich z
rejonu Nowej Rudy oraz skamieniałe formy życia flory i fauny sprzed 250 milionów lat. Znajdują się tu również cztery skamieniałe gniazda z
jajami dinozaura. Przy muzeum „Park Jurajski” dla dzieci z modelami dinozaurów i skamieniały las permski.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 22/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
44. Muzeum Minerałów w Stroniu Śląskim
Wspaniałe okazy z całego świata z pewnością pozostawią niezatarte wrażenia. Godna polecenia jest również prywatna kolekcja minerałów
rodziny Kluzów.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 23/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
45. Galeria Muzealna im. Michała Klahra Starszego w Lądku Zdroju
Galeria mieści się na rynku, w późnobarokowej kamienicy, w której mieszkał i miał pracownię rzeźbiarz doby baroku Michał Klahr Starszy. Nad
jej portalem wejściowym widnieje płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem autorstwa Klahra. Galeria gromadzi eksponaty związane z historią
Lądka Zdroju oraz poświęcone patronowi miasta św. Jerzemu.
46. Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika w Bystrzycy Kłodzkiej
Zebrane eksponaty związane są przede wszystkim z rolnictwem narzędzia i urządzenia oraz bogata kolekcja uprzęży konnej stanowią zbiory
prywatne. W starej stodole można zobaczyć między innymi drewniane wozy, a także bardzo ciekawą kolekcję sprzętów gospodarstwa
domowego.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 24/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
47. Muzeum prof.Josepha Wittiga w Nowej Rudzie
Dom wybudowany został w 1926 roku przez prof.Wittiga, który zamieszkiwał w nim do roku 1946, kiedy to został przymusowo wysiedlony do
Niemiec. Znajduje się tu muzeum poświęconego życiu i twórczości właściciela oraz Dom Pracy Twórczej i Międzynarodowe Centrum Spotkań.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 25/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
48. Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach
Muzeum łączy w sobie wielokulturowość tradycji Gór Sowich. Zostało utworzone w zaadoptowanym na ten cel byłym Kościele Ewangelickim,
który został wybudowany w 1930 roku. Organizowane są tu także spektakle i występy muzyczne.
ZAMKI, PAŁACE, POZOSTAŁOŚCI ZAMKÓW
62. Pałac w Piszkowicach
Barokowy pałac z drugiej potowy XVII w. wzniesiony na miejscu renesansowego dworu. Dwukondygnacyjna budowla nakryta 4-spadowym
dachem mansardowym z lukarnami. Wokół pałacu rozciąga się zaniedbany park w układzie tarasowym.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 26/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
63. Zespół parkowo - pałacowy w Gorzanowie
Największa i najwybitniejsza rezydencja pałacowa regionu, wzniesiona w XVI w. w stylu renesansowym dla barona H.F. von Herbersteina.
Obecnie nie jest zagospodarowany.
64. Założenie pałacowo - parkowe w Żelaźnie
Zespół pałacowy wzniesiony pod k. XVIII r. przez A.Hoffmanna o cechach barokowych i neobarokowych. Wewnątrz okazały hol wykładany
marmurem. Pałac otacza duży, stary park.
65. Ruiny zamku Karpień
Średniowieczny, kamienny zamek zbudowano dla ochrony Solnej Drogi. W XIV i XV w. stanowił on centrum małego państewka. Został zniszczony
przez Husytów w XV w. Później stał się siedliskiem rabusiów, a ostatecznie zdobyto i zniszczono go w XVI w. Dziś to romantyczna ruina powoli
zarastająca lasem.
66. Pałac w Trzebieszowicach
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 27/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
Założenie pałacowo-parkowe, którego początki sięgają drugiej połowy XV wieku. Jeden z wielkich majątków hrabstwa kłodzkiego. Park przy
pałacu został założony w 1738 r. W miejscowym drzewostanie natkniemy się na świerka serbskiego, daglezję i sosnę czarną. Obecnie Hotel****
Zamek na Skale.
67. Zespół parkowo-pałacowy w Jeleniowie
Zbudowany w XVI w. jako dwór renesansowy, przebudowany w 1788 r. na pałac barokowy przez hrabiego von Mitiusa. W latach 1961-1971
przeszedł gruntowny remont.
68. Ruiny Zamku Homole
Kamienny zamek Homole zbudowany został w XIII w. Na wzniesieniu Gomoła (733 m n.p.m.) na miejscu grodu granicznego dla ochrony odnogi
szlaku bursztynowego. Stanowił również centrum niewielkiego państewka homolskiego. Do dziś przetrwały już tylko skromne ruiny zamku w
postaci resztek wieży i fragmentów murów.
69. Zespół zamkowo - pałacowy w Międzylesiu
Z pierwszego gotyckiego zamku zachowała się tylko Czarna Wieża. Rezydencja złożona jest z dwóch części renesansowej i barokowej, tworząc
jeden z większych zespołów pałacowych na Dolnym Śląsku.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 28/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
70. Ruiny zamku Szczerba w Gniewoszowie
Pozostałości wieży, murów i budynków mieszkalnych powstałego w XIV w. gotyckiego zamku. Zniszczony podczas wojen husyckich w 1428 r.
nigdy nie został odbudowany.
71. Kompleks pałacowo- parkowy w Bożkowie
W centrum wsi w 1708 r. wzniesiono barokowy pałac, który przebudowano w 2 poł. XIX w. Do pałacu przylega park z okazałymi drzewami i
pawilonem ogrodowym. Obok barokowy kościół św. Piotra i Pawła z oryginalną amboną w kształcie łodzi.
72. Pałac w Jugowie
Pierwsze wzmianki o pałacu pochodzą z czasów średniowiecznych. Do końca II wojny światowej był siedzibą hrabiego Ludwika von Pfeil und
Ellguth. Pałac położony w przepięknym parku. W bardzo dobrym stanie zachowała się sień główna wraz z witrażem oraz część wyposażenia. W
parku można wypocząć nad uroczym oczkiem wodnym. Obecnie siedziba nadleśnictwa.
73. Zamek w Ratnie Dolnym
Pierwsze wzmianki o wsi sięgają XIV w. Ze zbocza wzgórza nad rzeką malowniczo wyrasta renesansowy zamek z attyką na szczycie. Bryła
zamku była wielokrotnie przebudowywana. U stóp zamku pozostałości starego tarasowego założenia parkowego.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 29/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
74. Zamek „Leśna" na Szczytniku
Neogotycki zamek usytuowany na skalnej krawędzi nad Szczytną. Zbudowany w 1832 r. na miejscu fortu z XVIII w. Obok zamku rozmieszczone
są punkty widokowe, z których roztacza się widok na miasto i pobliskie góry.
75. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim
Na Wzgórzu Grodowym znajdują się rozległe ruiny monumentalnego, neogotyckiego zamku księżnej Marianny Orańskiej. Pałac zbudowany w
stylu szkockim z pewnymi „mauretańskimi” elementami został zaprojektowany przez znanego architekta K. Schinkla. Po pożarze w poł. 1945 r.
pozostały tylko coraz bardziej niszczejące wypalone mury i sklepienia oraz bogate, częściowo zniszczone detale architektoniczne.
76. Pałac Stillfriedów w Nowej Rudzie
Pierwsza historyczna wzmianka o zamku pochodzi z 1352 roku. Wielokrotnie przebudowywany, w XVIII wieku uzyskał formę późnego baroku.
Pięknie położony pałac wznosi się na krawędzi skarpy górnego miasta.
ZABYTKI TECHNIKI
97. PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA IM. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO
Data publikacji 2017-07-18 18:53:51, Strona: 30/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
Udostępniona trasa ukazuje zachowane relikty po kilkukondygnacyjnych wyrobiskach - piwnicach korytarzowo - komorowych przekopanych w
średniowieczu pod miastem dla celów obronnych i magazynowych.
98. Most gotycki św. Jana na Młynówce w Kłodzku
Porównywany ze wspaniałym mostem Karola w Pradze. Wybudowany w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze Starym Miastem. Przetrwał
nienaruszony liczne powodzie dotykające Kłodzko, jak głosi legenda, dzięki zaprawie z dodatkiem jajek. Kamienną balustradę wieńczy sześć
grup z figurami świętych.
99. Most św. Jana w Lądku Zdroju
Kamienny, dwuprzęsłowy most przerzucony przez Białą Lądecką w 1565 r. Na środku mostu stoi barokowa figura św. Jana Nepomucena patrona
strzegącego mostów i chroniącego od powodzi.
100. Kamienny wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim
Wzniesiony został w 1903 r. przez włoskich budowniczych. Ma 120 m długości i 27 m wysokości, a oparty jest na wieloprzęsłowej, klasycznej
konstrukcji.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 31/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
101. Domy Tkaczy w Międzylesiu
Z zespołu tzw. Siedmiu Braci zbudowanych pod koniec XVIII w. zachowały się dwa drewniane podcieniowe domy. Niegdyś mieściły
pomieszczenia mieszkalne i warsztaty tkaczy produkujących płótna i sukna w oparciu o uprawiany w okolicy len.
102. PODZIEMNA TURYSTYCZNA KOPALNIA WĘGLA MUZEUM GÓRNICTWA W NOWEJ RUDZIE
W byłym polu górniczym „Piast” kopalni „Nowa Ruda" udostępniono do zwiedzania 700 m podziemnych wyrobisk górniczych i XIX-wieczny
kompleks obiektów przemysłowych. Dzięki temu zapoznać tu się można z bogatą, ponad 500-letnią historią górnictwa węglowego w regionie, a
także odbyć podróż po wyrobiskach górniczych pierwszą w regionie podziemną kolejką turystyczną.
103. Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim
Założona w 1864 roku za panowania księżnej Marianny Orańskiej zawdzięcza swe umiejscowienie bliskości rzeki Białej Lądeckiej i pobliskich
lasów używanych jako paliwo w szklarskich piecach. Od nazwiska księżnej huta wzięła tez swą pierwotną nazwę „Oranienhuette”. Po ostatniej
wojnie rozpoczęła produkcję już w roku 1946. W czasach nam współczesnych na cześć znanej polskiej piosenkarki Violetty Villas, wywodzącej się
z Lewina Kłodzkiego, nadano jej imię „Violetta”.
104. SZTOLNIA FLUORYTOWA W KLETNIE
Podziemna trasa turystyczna o długości ok. 200 metrów powstała we wnętrzach niegdysiejszej kopalni uranu. W trakcie zwiedzania zapoznajemy
się z historią wydobycia surowców w Masywie Śnieżnika, której otoczonym tajemnicą epizodem jest działająca w okresie powojennym kopalnia
uranu, który wykorzystywany był w programie budowy radzieckiej broni atomowej.
105. Galeria „Wapiennik - Łaskawy Kamień" w Starej Morawie
W Starej Morawie stoi jeden z niewielu wapienników, w których dawniej wypalano wapno. W tym pięknie odrestaurowanym obiekcie urządzono
prywatną galerię sztuki i centrum spotkań polskich i niemieckich artystów.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 32/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
106. MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU
Drewniano - kamienny budynek wzniesiono w 1605 r. z wyraźnie barokowym akcentem. W kolejnych latach rozbudowywany, dziś stanowi jeden
z najcenniejszych w kraju zabytków technicznych. We wnętrzach zlokalizowano Muzeum Papiernictwa i warsztaty produkujące papier ręcznie
czerpany. Istnieje możliwość wzięcia udziału w lekcjach dotyczących techniki produkcji papieru czerpanego połączonych z zajęciami
praktycznymi.
107. Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Początki górnictwa datowane są tutaj na X w. Na początku XVI w. wydobywano maksymalnie 137 kg złota rocznie, co stanowiło 8% produkcji
europejskiej. W chwili obecnej do zwiedzania udostępniono dwie sztolnie wraz z ekspozycją, prezentującą przedmioty służące wydobywaniu i
wytapianiu złota.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 33/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
108. Ruchoma szopka w Czermnej
W domostwie będącym przykładem tradycyjnego budownictwa sudeckiego z przełomu XIX i XX w. podziwiać można wykonane w latach
1896-1924 przez Franciszka Stepana ok. 250 ręcznie struganych, niezwykle barwnych lipowych, ruchomych figurek. Układają się one w sceny z
życia pasterzy, mieszczan i ich domostwa. Zagrać tutaj też można na zabytkowych organach.
109. RUCHOMA SZOPKA W WAMBIERZYCACH
Największa szopka na ziemi kłodzkiej, której twórcą był miejscowy ślusarz L. Wittig. W ciągu 28 lat wyrzeźbił ok. 800 figurek z drewna lipowego.
Znaczna ich część poruszana jest mechanizmem zegarowym w rytm muzyki.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 34/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
ZABYTKI MILITARNE
117. TWIERDZA KŁODZKA I LABIRYNTY
Najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce zachęca do odwiedzenia swoją tajemniczością i ogromem. Budowa twierdzy
rozpoczęła się w połowie XVII w., a zakończyła na początku XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty oraz wraz z przewodnikiem
przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników minerskich. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na
Kłodzko i całą ziemię kłodzką.
118. Fort Wilhelma koło Zalesia
Zniszczony fort pruski z XVIII w. W pobliżu figurka Strażnika Wieczności przy odcinku prostej drogi o nazwie Wieczność (5 km dł.).
119. Kompleks ”Włodarz”
Kompleks "Włodarz" położony jest na zboczach góry o tej samej nazwie. Jest to największy z dotychczas poznanych kompleksów wybudowanych
w ramach projektu "Riese". Część wyrobisk jest zalana, głębokość wody dochodzi w niektórych miejscach do 2 m, co stanowi nie lada okazję do
podziemnych pontonowych wypraw. Naziemna część "Włodarza" jest podobnie jak podziemna mocno rozbudowana. Niewątpliwą atrakcją jest
również ekspozycja sprzętu militarnego.
120. Ruiny hitlerowskiej fabryki zbrojeniowej V-7 w Ludwikowicach Kł.
Po zbombardowaniu Lubiąża najtajniejszy projekt zbrojeniowy III rzeszy został rozdzielony na dwie części: „Vrill” przeniesiony w Góry Harzu i
„Die Glocke” przeniesiony do Mölke bei Ludwigsdorf czyli dzisiejszych Ludwikowic Kłodzkich. „Die Glocke” miał być z założenia silnikiem
antygrawitacyjnym do napędzania maszyn latających. Do dziś pozostało wiele tajemniczych budowli takich jak np.. „muchołapka”.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 35/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
121. Fortyfikacje w Srebrnej Górze
Potężna twierdza wznosi się nad miejscowością i przełęczą. Jest jednym z najciekawszych obiektów architektury militarnej w Polsce.
122. Podziemne Miasto Osówka
Kompleks budowli naziemnych i podziemnych z okresu II wojny światowej wzniesionych w latach 1943 - 45 w ramach programu Riese (Olbrzym).
Podobnie jak budowany w tym czasie kompleks Włodarz, przeznaczony był do celów militarno - strategicznych. Obecnie udostępniony jest do
zwiedzania 750 metrowy odcinek podziemnej sztolni.
ZABYTKI SAKRALNE
128. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej
Kościół parafialny, pierwotnie późnoromański należy do najciekawszych założeń sakralnych na Śląsku. W obecnej postaci jest to dwunawowa
hala z rzędem filarów w środku i dwoma prezbiteriami. Zachowało się w nim sporo detalu kamieniarskiego, m.in. romańskie służki, gotyckie
portale oraz cenne wyposażenie, np. chrzcielnica z herbami.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 36/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
129. Sanktuarium Marii Śnieżnej na górze Iglicznej
Kościół pielgrzymkowy ze słynącą z cudów figurką Matki Bożej Śnieżnej został wzniesiony w 1781-82 r. w stylu barokowo - klasycystycznym.
Usytuowany na zboczu góry Igliczna (782 m n.p.m.), na której szczyt prowadzi Kalwaria.
130. Drewniany kościół w Nowej Bystrzycy
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 37/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
Drewniany kościół Wniebowzięcia NMP wzniesiono w 1726 r. Jest to budowla o rozczłonkowanej bryle z potężną sygnaturką. Wewnątrz skromne
wyposażenie barokowe. Zabudowania wsi tworzą ciekawy zespół architektoniczny typowy dla pogranicza. Godne uwagi są np. chaty z
gankami-galeryjkami.
131. Drewniany kościół w Zalesiu
Oryginalny kościół drewniany św. Anny wzniesiono w 1718 r. Najcenniejszym elementem wyposażenia kościółka jest bardzo duży, interesujący
zespół polichromii, przedstawiających sceny staro-testamentowe zw. „Biblią dla Ubogich".
132. Kościół św. Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju
Barokowy kościół, w obecnej postaci z pocz. XIX w, wyróżnia się oryginalną amboną w postaci wieloryba z rozwartą paszczą. Cenne wyposażenie
barokowe stanowią m.in. ołtarz główny z obrazem P. Brandla, ołtarz boczny „14 Wspomożycieli" w Kaplicy Zmarłych.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 38/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
133. Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku
Najznakomitszy zabytek Ziemi Kłodzkiej, skarbnica dzieł sztuki. Budowę gotyckiej bryły rozpoczęli Joannici w poł. XIV w., a zakończyli Jezuici w
XVIII w. nadając barokowy wystrój wnętrzu świątyni. Uwagę przykuwa zwłaszcza piękny ołtarz główny, a także ołtarze boczne, figury, obrazy i
sklepienia.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 39/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
134. Kościół i klasztor Franciszkanów w Kłodzku
Kościół Matki Bożej Różańcowej wraz z klasztorem powstał w I poł. XVII w. jako budowla barokowa. W refektarzu klasztoru znajduje się olbrzymi
fresk, autorstwa F. A. Schefflera.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:52, Strona: 40/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
135. Kościół św. Katarzyny w Starym Wielisławiu
Obronny kościół z prezbiterium z XV w. i wieżą z XVII w., przebudowany na barokowy, otoczony murem ze strzelnicami i drewnianym obejściem
podcieniowym z XVI w., nadającymi kościołowi obronny charakter. Dawniej był to znany ośrodek kultu, związany z gotycką figurą Matki Boskiej
Wielisławskiej. W sąsiedztwie kaplica - mauzoleum księcia Jana Ziębickiego.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 41/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
136. Kaplica Czaszek w Czermnej
Jedna z nielicznych w Europie kaplica, której wystrój stanowią warstwowo ułożone czaszki i piszczele ok. 3 tys. ludzi ofiar wojen i epidemii. W
piwnicy zgromadzono także ok. 20 tys. innych fragmentów szkieletów. Osobliwe miejsce wywołujące refleksje nad kolejami ludzkiego życia.
137. Kaplica Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Kaplica znajduje się na północno - wschodnim stoku Cierniaka (595 m. n.p.m.), na wysokości około 530 m.n.p.m.
138. Kościół w Nowej Wsi
Ogromny kościół Wniebowzięcia NMP, wzniesiony jako barokowy w latach 1702 -1704 przez znanego włoskiego architekta J. Carove, dzięki
fundacji hr. von Althannów. Jest to drugi co do wielkości kościół ziemi kłodzkiej, założony na planie krzyża łacińskiego. Wewnątrz bogate
wyposażenie m.in. ołtarz i figury dłuta M. Klahra.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 42/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
139. Drewniany kościół w Kamieńczyku
W 1710 r. wzniesiono filialny kościół pod wezwaniem św. Michała. Jest to jeden z niewielu zachowanych zabytkowych kościołów drewnianych.
We wsi znajduje się również kilka chat będących przykładem budownictwa wiejskiego z k. XVIII w.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 43/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
140. Kościół Parafialny Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju
Barokowa budowla, poświęcona w 1697 r. Nawa sklepiona kolebkowo z lunetami, salowe wnętrze, na sklepieniu freski E. Reimanna. Cenne
rzeźby figuralne z warsztatu Michała Klahra (Grupa Ukrzyżowania) i jego syna Ignacego (ambona, rokokowy konfesjonał).
141. Bazylika Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
Wambierzyce - zwane „Śląską Jerozolimą" - to znany sudecki ośrodek pielgrzymkowy, związany z kultem cudownej figurki Matki Bożej z
Dzieciątkiem z 2 poł. XIV w. Nad wsią dominuje ogromna bazylika mniejsza, do której wejścia prowadzą monumentalne schody. Wewnątrz
bardzo bogaty i cenny wystój barokowy z XVIII w. m.in. ołtarz główny i boczne, ambona, obrazy i figury.
142. Kalwaria i zespół kaplic w Wambierzycach
Wieś posiada oryginalny układ przestrzenny z 9 bramami, kościołem i około 135 kaplicami i innymi obiektami znajdującymi się w centrum wsi i
na okolicznych wzgórzach. Razem stanowi największy tego typu zespół architektoniczno - krajobrazowy w Polsce.
143. Kościół Bożego Ciała w Międzylesiu
Kościół mimo wielokrotnych zniszczeń i modernizacji zachował gotycko-barokową bryłę. Połączony jest krytym krużgankiem z zamkiem. We
wnętrzu uwagę przyciąga bardzo oryginalna ambona z ok. 1750 r. w kształcie łodzi oraz późnogotycki kamienny portal do zachrystii.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 44/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
144. Bazylika w Bardzie
Trójnawowa budowla z emporami zamknięta półkoliście. Fronton flankują rzadkie wówczas dwie trzykondygnacyjne wieże upamiętniające
poprzednie kościoły. Na ołtarzu głównym centralne miejsce zajmuje romańska rzeźba madonny, pochodząca z pocz. XIII w. uważana za jedną z
najstarszych w Polsce. Odznacza się ludowymi cechami, wskazującymi na miejscowe, śląskie pochodzenie. W sąsiednim budynku klasztornym
znajduje się udostępnione do zwiedzania Muzeum Sztuki Sakralnej.
ZABYTKI ARCHITEKTONICZNE
149. Zabudowa tyrolska wraz z drewnianym kościółkiem w Międzygórzu
Pensjonatom budowanym w XIX w. nadano cechy stylu alpejskiego i skandynawskiego, co w połączeniu z zachowanymi z wcześniejszych
okresów drewnianymi domkami i pięknym otoczeniem nadaje miejscowości typowo górski charakter. W centrum miejscowości wybudowany w
XVIII w. kościółek św. Józefa, stanowiący cenny zabytek architektury drewnianej.
150. Tarasowa zabudowa miejska wraz z pozostałościami fortyfikacji miejskich, rynek oraz pręgierz na Małym Rynku w
Bystrzycy Kłodzkiej
Miasto zlokalizowane na zboczu wzniesienia opadającego do koryta Nysy Kłodzkiej. Najbardziej malownicza tarasowa zabudowa prezentuje się
od mostu na drodze wjazdowej z Międzylesia. Relikty średniowiecznej zabudowy obronnej miasta: mury obronne, Wieża Rycerska, Brama
Wodna, Baszta Kłodzka. Zachowany tu został średniowieczny układ urbanistyczny: czworoboczny rynek z prostopadłymi ulicami, ratusz
wzniesiony na środku rynku w XIV w. Pręgierz z 1556 r .stanowi jeden z nielicznych przykładów autentycznych zabytków dawnego sądownictwa.
Na urokliwy Mały Rynek przeniesiono go na pocz. XVII w.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 45/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
151. Rynek w Dusznikach Zdroju
Rynek otacza wiele ciekawych kamieniczek renesansowych i barokowych m.in. ratusz z XVI w., Dawny Zajazd „Pod Czarnym Niedźwiedziem”, w
którym gościł w 1669 r. król polski Jan Kazimierz zdążając po abdykacji do Francji . W centralnym punkcie rynku, usytuowana jest barokowa
figura wotywna, przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem w otoczeniu św. Floriana i Sebastiana, rzeźba dłuta L. Webera.
152. Rynek w Kłodzku
W środku pochyłego pl. Chrobrego zbudowano już w XIV w. ratusz, który w następnych wiekach wielokrotnie przebudowywano. Obok w 1620 r.
wzniesiono wotywną figurę maryjną na kolumnie w otoczeniu świętych. Przy wejściu do Ratusza barokowa studnia z lwem z dwoma ogonami.
Otoczenie stanowią zabytkowe kamieniczki miejskie.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 46/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
153. Wieża mieszkalna w Żelaźnie
Gotycka wieża z końca XV w., przebudowana w XVIII w. Niedaleko kościół św. Marcina z XIV w. z wyposażeniem gotyckim i barokowym, otoczony
murem z obejściem podcieniowym i bramami.
154. Rynek w Lądku Zdroju
Jeden z niewielu płaskich rynków na Ziemi Kłodzkiej. Jego środek zajmuje neoromantyczny ratusz. Otaczają go piękne barokowe kamieniczki z
podcieniami. Przy wschodniej stronie ratusza stoi ponad 3 m pręgierz, a po drugiej stronie figura Trójcy Świętej.
155. Rynek w Lewinie Kłodzkim
Pochyły Rynek otoczony jest starymi kamienicami, które wiekiem sięgają XVIII w. W dolnej części rynku stoi figura kamienna z 1717 r.
przedstawiająca św. Jana Nepomucena, w górnej zaś kamienna kolumna maryjna.
156. Wieże widokowe na Górze Św. Anny i Wszystkich Świętych
Kamienne budowle wykonane z miejscowego czerwonego piaskowca wzniesione na pocz. XX w., wykorzystujące walory widokowe
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 47/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
roztaczających się z nich panoram. Udostępniona wieża na Górze Wszystkich Świętych znana jest z jednej z najładniejszych panoram sudeckich,
obejmującej Karkonosze ze Śnieżką, Góry Suche, Wałbrzyskie, Sowie, Bardzkie po Masyw Śnieżnika oraz Góry Orlickie, Bystrzyckie i Stołowe. Na
Górze Wszystkich Świętych znajduje się także Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, a na Górze św. Anny schronisko wzniesione w 1882 roku do
dziś zachwyca swoim niepowtarzalnym urokiem.
157. Stalowa wieża widokowa na Kalenicy
Budowla powstała na początku XX wieku jako Hindenburgturm. Z tarasu na szczycie zobaczymy m.in. Śnieżkę, Śnieżnik i Ślężę. Jest to jeden z
najlepszych punktów widokowych w całych Sudetach.
158. Wieża widokowa na Wielkiej Sowie
Budowla powstała pod koniec XIX wieku nosi dziś imię Mieczysława Orłowicza. Z tarasu na szczycie możemy podziwiać panoramę całych
Sudetów Środkowych, częściowo Sudetów Zachodnich ze Śnieżką, częściowo Sudetów Wschodnich ze Śnieżnikiem i Przedgórza Sudeckiego ze
Ślężą. Jest jednym z najlepszych punktów widokowych w całych Sudetach.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 48/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
159. Rynek i mury obronne w Radkowie
Miasto z zachowanym pierwotnym układem przestrzennym. Najciekawszy jest późnogotycki kościół św. Doroty z barokowym wyposażeniem. Na
Rynku stoi renesansowy ratusz i figura MB Szkaplerznej. Wokół miasta oglądać można zachowane fragmenty murów obronnych z 1 poł. XV w.
160. Ratusz w Nowej Rudzie
Noworudzki ratusz został wybudowany w latach 1884 - 1885 w tzw. górnej części miasta. Pierwotnie był budynkiem trzykondygnacyjnym o
zwartej bryle ze skromnym wystrojem elewacji. Ze względu na swój kształt nazywany był przez mieszkańców miasta „młynkiem do kawy”. W
latach 90-tych XIX wieku doszło do jego przebudowy i rozbudowy po pożarze. Wieża noworudzkiego ratusza posiada czterostronne przejrzenie i
wraz z drgającym hełmem, szpicem żelaznym i wiatrowskazem wznosi się ponad rynkiem na wysokości 35 metrów. Na ścianach przy schodach
znajdują się gabloty zawierające odcisk gada z karbonu górnego wydobyty w noworudzkim kamieniołomie. W zabytkowej części Nowej Rudy na
szczególną uwagę zasługują także tzw. „domy tkaczy” oraz Willa Konrada.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 49/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
161. Paczków
Pośrodku rynku wznosi się ratusz z ośmioboczną malowniczą wieżą o wys. 45 m, której hełm otacza oryginalna tzw. polska attyka. Obok rynku
trójnawowy, obronny kościół farnego św. Jana Ewangelisty. Stare miasto otoczone jest dobrze zachowanymi kamiennymi murami obronnymi.
Dzięki zachowanemu średniowiecznemu układowi przestrzennemu połączonemu z gotycką architekturą znany jest jako „polskie Carcassone”.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 50/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
162. OGRÓD BAJEK W MIĘDZYGÓRZU
Unikatowa kraina wyrzeźbionych w drewnie bajkowych postaci i leśnych domów L. Kriestena, który przez 20 lat tworzył swoje dzieło w hołdzie
baśniom i Duchowi Gór Liczyrzepie. Po odnowieniu Ogród jest bardzo chętnie odwiedzany przez najmłodszych.
UZDROWISKA
169. DŁUGOPOLE-ZDRÓJ
Niewielkie, urokliwe uzdrowisko położone u podnóża Gór Bystrzyckich, ulokowane nad brzegiem Nysy Kłodzkiej, otoczone lasami i parkami.
Znajdujące się na jego terenie wody mineralne posiadają wysokie właściwości lecznicze. W Zakładzie Przyrodoleczniczym „Karol”
wykonywanych jest około 40 rodzajów zabiegów Centrum Długopola stanowi Park Zdrojowy z bogatym drzewostanem, pijalnią wód mineralnych
i alejkami spacerowymi.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 51/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
170. PARK ZDROJOWY Z DWORKIEM CHOPINA W DUSZNIKACH-ZDROJU
W malowniczym parku zlokalizowanych jest kilka znaczących obiektów: dworek z pocz. XIX w. mieszczący Teatr im. F. Chopina (który
koncertował tu w 1826 r.), dwa pomniki Chopina, pijalnię wód mineralnych z Halą Spacerową. Wieczorami w sezonie letnim atrakcję stanowi
kolorowo podświetlana fontanna. Obok Dworku Chopina znajduje się Ogród Fenologiczny, który został podzielony na cztery części
odpowiadające danej porze roku.
171. Park Zdrojowy i pijalnia wód mineralnych w Kudowie-Zdroju
Park Zdrojowy założony został w XVIII wieku z charakterystycznym powstałym w tym samym czasie sanatorium "Zameczek". Pijalnia wód
mineralnych zbudowana na początku XX w. ma cechy barokowe i połączona jest z nową halą koncertową. Obok okazały budynek sanatorium
"Polonia" z salą teatralno - widowiskową.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:53, Strona: 52/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
172. UZDROWISKO LĄDEK-ZDRÓJ
Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” to neobarokowy budynek na planie okręgu, którego centrum stanowi marmurowy basen pod kopułą, w
którym odbywają się lecznicze kąpiele. Zakład Przyrodoleczniczy „Jerzy" zbudowany w 1498 r. jest najstarszym obiektem uzdrowiskowym w
Polsce. Znajduje się tu emanatorium radonowe, a w nowej części wspaniała panorama części zdrojowej z początku XX w. Powyżej zakładu stoi
wieża zegarowa i barokowa kaplica św. Jerzego. W rozległym parku najpiękniejsza jest aleja modrzewiowa. Kuracjusze relaksować się mogą w
Domu Zdrojowym, połączonym z Kinoteatrem i muszlą koncertową.
173. PARK ZDROJOWY Z PIJALNIĄ WÓD MINERALNYCH W POLANICY ZDROJU
Założenie parkowe o powierzchni 13 ha skupiające siedliska różaneczników oraz okazy drzew uznane za pomniki przyrody, przechodzące w
naturalny las. Od 1991 r. wpisany do rejestru zabytków jako dobro kultury. W parku efektowne pokazy podświetlanej fontanny. Nieopodal
wejścia do parku pijalnia wzniesiona w latach 1911-13 jako obiekt sanatoryjny w stylu klasycyzująco-secesyjnym połączona z Teatrem
Zdrojowym im. Ćwiklińskiej. Przy głównej alei parku znajduje się charakterystyczne sanatorium "Wielka Pieniawa”.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 53/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
OŚRODKI SPORTÓW ZIMOWYCH
175. Stacja sportów zimowych Zieleniec
Osada założona na zboczach Gór Orlickich w 1719 r. jest najwyżej położoną miejscowością w Sudetach (860-1 000 m n.p.m.). Obecnie
zaopatrzona w rozbudowaną bazę noclegową, sieć 20 wyciągów narciarskich oraz koleje linowe. W sezonie zimowym odwiedzana jest przez
rzesze miłośników białego szaleństwa.
176. Stacja Sportów Zimowych Podgórze
Stacja sportów zimowych położona na terenie o dużych walorach krajobrazowych i doskonałych warunkach mikroklimatycznych Znajdują się tu
dwa wyciągi narciarskie.
177. Jamrozowa Polana - Centrum Polskiego Biathlonu
Znajduje się tu 12,5 km narciarskich tras biegowych, 3,5 km tras asfaltowych dla nart i łyżworolek, miejsce do uprawiania nornic walking,
kolarstwa górskiego, biegów na orientację.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 54/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
178. Centrum Sportów Zimowych w Sokolcu
Popularny ośrodek narciarski Gór Sowich o różnicy wzniesień wynoszącej ok. 80 m. Polecany dla osób rozpoczynających naukę jazdy na nartach.
179. Ośrodek Sportów Narciarskich Jugów Park
Atrakcyjny ośrodek narciarski malowniczo położony na Przełęczy Jugowskiej z nowoczesnymi wyciągami narciarskimi oraz trasami zarówno dla
początkujących, jak i dla wyczynowców. Trasy sztucznie naśnieżane i oświetlone, czynne aż do kwietnia.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 55/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
180. OŚRODEK GÓRSKI „CZARNA GÓRA" W SIENNEJ
Ośrodek narciarski i snowboardowy, oferujący 8 wyciągów orczykowych i 4 km sztucznie dośnieżanych tras. Jego główną atrakcję stanowi
czynna cały rok kolej krzesełkowa, wwożąca turystów pod szczyt Czarnej Góry (1205 m n.p.m.), która wraz ze znajdującą się na niej wieżą
stanowi doskonały punkt widokowy.
181. Stacja Narciarska Kamienica
Stacja oferuje pięć komfortowych wyciągów oraz sztucznie dośnieżane i ratrakowane trasy o łącznej długości 1500 m. Jedna z nartostrad o
długości 436 m jest oświetlona.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 56/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
182. Stacja Narciarska Lądek-Zdrój
Ośrodek narciarski położony na północnych stokach Trojaka, 300 m od części zdrojowej. Znajdują się tu trzy trasy zjazdowe, zarówno dla
początkujących jak i bardziej wymagających narciarzy.
AKTYWNY WYPOCZYNEK
188. AQUA PARK W KUDOWIE ZDROJU
Nowoczesny kompleks składający się z basenu pływackiego, basenu rekreacyjnego ze sztuczną rwąca rzeką oraz brodzik dla dzieci oraz
zjeżdżalnia wodna (92 m), sauny, solarium, jaquzzi, gejzery, siłownia, aerobik, fitness club, restauracja, kręgielnia.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 57/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
189. LETNI TOR SANECZKOWY GÓRALKA W POLANICY ZDROJU
Ponad 750 m jazdy na sankach w których płozy zastąpiono kółkami a śnieg stalową rynną. Świetna i całkowicie bezpieczna zabawa. Saneczkarze
mogą osiągnąć prędkość do 40 km/h. Mniej odważni mogą regulować prędkość za pomocą hamulca ręcznego.
191. Zalew w Starej Morawie
Teren wokół zbiornika znajduje się w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w otwartych, niezurbanizowanych terenach o
wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Znakomite miejsce do aktywnego wypoczynku.
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 58/59
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/atrakcjeturystyczne.html
192. Zalew w Radkowie
Jest to znane na ziemi kłodzkiej kąpielisko, przy którym znajduje się ośrodek rekreacyjny z miejscami noclegowymi i wypożyczalnią sprzętu
wodnego. Atrakcyjność kąpieli podkreśla piękny widok na krawędź Gór Stołowych.
193. Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowy Harenda w Ludwikowicach Kł.
Wyjątkowo różnorodny w swej strukturze ośrodek wypoczynkowo-sportowo-konferencyjny. Restauracja w stylu myśliwskim, gospoda nad
zalewem i centrum konferencyjne Sowina, wraz z basenem, zalewem z łódkami i rowerami wodnymi, poligonem do paintballu, areną i torem dla
quadów, areną dla koni, zwierzyńcem oraz prawie 100 miejscami noclegowymi w wysokim standardzie dają możliwość aktywnego wypoczynku.
W ZOO można oglądać min. muflony, daniele, bizona, dziki, lamy, wilka, kozy oraz osła Alka.
67. Zespół parkowo-pałacowy w Jeleniowie
Data publikacji 2017-07-18 18:53:54, Strona: 59/59
Download