zarzadzanie

advertisement
WARSZTATY PROWADZONE W TANDEMIE
Temat warsztatów
Zarządzanie zespołem w oparciu o koncepcje zarządzania adaptaywnego SL II Kena
Blancharda
Cel realizacji warsztatów
Podniesienie kompetencji uczestników z zakresu zarządzania zespołami. Nabycie
kompetencji menadżerskich, poznanie stylów zarządzania, dopasowanie stylu zarządzania
do sytuacji w zespole i do rodzaju zadania, dopasowanie stylów komunikacji do etapów
rozwoju członków zespołu. Podniesienie efektywności zarządzania zespołami
projektowymi, zespołami pracowniczymi, zespołami zadaniowymi.
Uczestnik pozna także koncepcję motywacji pracowników na róznych etapach rozwoju.
Nauczy się jak wykorzystać ta wiedzę do zarządzania zespołem.
Po warsztatach uczestnik będzie wiedział i potrafił dopasować styl zarządzania w zależności
od zadania i etapu rozwoju pracowników.
Preferowany stopień (I, II) studiów uczestników
Zarówno I jaki i II
Kompetencje i umiejętności, które student może nabyć dzięki udziałowi
w proponowanych warsztatach. Czego student może się nauczyć
Wiedza: etapy rozwoju pracownika wg koncepcji SLII
Wiedza: style zarządzania wg Kena Blancharda
Umiejętność doboru style przywództwa w zależności od sytuacji.
Umiejętność dopasowania stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika
Umiejętność skutecznej komunikacji z pracownikami i na różnych etapach rozwoju (wg Blancharda)
Zwiększenie efektywności pracy zespołu
Ramowy program – z uwzględnieniem metod pracy
1. Rozpoczęcie szkolenia- rundka z uczestnikami o doświadczeniach w pracy zespołowej
2. Zarządzanie zespołem z perspektywy szefa zespołu i z perspektywy członka zespołu- dyskusja
moderowana
3. Teoria zarządzania adaptatywnego SL II Kena Blancharda- mini wykład
4. Co mnie motywuje w pracy- ćwiczenie
5. Style zarządzania- mini wykład na podstawie wniosków z ćwiczenia
6. Etapy rozwoju pracownika w organizacji- ćwiczenie
7. Etapy rozwoju pracownika wg Kena Blancharda- mini wykład na podstawie ćwiczenia
8. Jak dopasować styl do etapu- ćwiczenie plus podsumowanie
9. Motywacja czy demotywacja- zadanie w parach
10. Motywacja a etapy rozwoju pracownika- dyskusja moderowana na podstawie ćwiczenia
11. Komunikacja w zespole w zależności od etapu rozwoju pracowników- mini wykład
12. Komunikacja w zespole
13. Komunikacja indywidualna – pracownik na etapie 1 wg Balncharda- ćwiczenie plus omówienie,
podsumowanie- miniwykład
14. Komunikacja indywidualna – pracownik na etapie 2 wg Balncharda- ćwiczenie plus omówienie,
podsumowanie- miniwykład
15. Komunikacja indywidualna – pracownik na etapie 3 wg Balncharda- ćwiczenie plus omówienie,
podsumowanie- miniwykład
16. Komunikacja indywidualna – pracownik na etapie 4 wg Balncharda- ćwiczenie plus omówienie,
podsumowanie- miniwykład
17. Zwiększenie efektywności pracy zespołu przy wykorzystaniu koncepcji zarządzania adaptatywnego
– ćwiczenie
18. Dobór stylu w zależności od rodzaju zadania i etapu rozwoju pracowników- podsumowanie- dyskusja
facylitowana.
19. A jak to jest w praktyce- konkretne przykłady wykorzystania na podstawie bussines case z ING Bankućwiczenie plus omówienie, podsumowanie- dyskusja
20. Podsumownie- miniwykład
Krótka informacja o prowadzącym – pracownik naukowo-dydaktyczny
Monika Szymonek – Stec, MBA
Ekspert w obszarze doskonalenia kompetencji menedżerskich oraz zarządzania złożonymi projektami
rozwojowymi. Trener, coach, wykładowca akademicki, prowadzi działalność szkoleniowo – consultingową,
której głównym celem jest dostarczanie ludziom i organizacjom narzędzi niezbędnych do wypełnienia luki
pomiędzy wiedzą, a działaniem, by w pełni potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.
Wcześniej jako HR Manager oraz Training and Development Manager w sektorze R&D była odpowiedzialna
za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowy potencjału intelektualnego, zarządzania
talentami oraz zarządzania wiedzą w branży R&D. Specjalizująca się w projektach mających na celu
zarządzanie zmianą, obejmujące m.in. optymalizację funkcji HR, modelowanie kultury organizacji, rozwój
strategii komunikacji i budowanie zaangażowania pracowników.
Absolwentka studiów MBA w Oxford Brooks University and Polish Open University w Warszawie,
Podyplomowych studiów Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS
we Wrocławiu. Absolwentka studiów magisterskich Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Zarządzania i
Marketingu. Coach, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego.
Międzynarodowy Praktyk i Master Programowania Neurolingwistycznego oraz Time Line TherapyTM.
Absolwent licznych kursów i szkoleń z zakresu perswazji, motywacji osiągnięć, wystąpień publicznych.
Uczyła się m.in. u takich sław, jak: Brian Tracy, Robert Cialdini, Les Brown, Anthony Robbins, Kevin Hogan,
Andy Harrington i wielu innych.
Jest twórcą i kierownikiem merytorycznym programów studiów podyplomowych: Akademia Rozwoju
Osobistego –Akademia Liderów oraz Akademia Negocjacji – dedykowanych dla menadżerów średniego i
wysokiego szczebla.
Jej osobistą misją jest wspieranie ludzi i organizacji w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, w celu
efektywnego wdrażania pożądanych przez nich zmian na poziomie behawioralnym.
Krótka informacja o prowadzącym – praktyk
Tomasz Kuriata- doswiadczony menadżer ,trener, coach ICC, konsultant.
Posiada 16 lat doświadczenia menadzerskiego w obszarze sprzedaży i w pracy związanej rozwojem ludzi w
organizacjach.
Obecnie Menadżer Zespołu Szkoleń w Credit Agricole Bank Polska.
Wcześniej, przez dziewięć lat odpowiedzialny był za rozwój pracowników ING Banku, początkowo jako
Naczelnik Wydziału Trenerów Wewnętrznych który sam zbudował od podstaw, następnie jako Menadżer
Wydziału Szkoleń i Dyrektor Programu. Odpowiadał za zarządzanie procesami szkoleniowymi dla 4000
osób. Zbudował od podstaw system szkoleń nastawiony na uzyskiwanie efektów biznesowych, zarządzał
dużymi projektami i programami rozwojowymi dla pracowników liniowych i kadry menadżerskiej średniego i
wyższego szczebla, tworzył i zarządzał cyklami szkoleniowymi dla różnych grup pracowniczych.
Jako Dyrektor Regionu zarządzał sprzedażą 200 osobowego zespołu.
W latach 2002- 2005- animator sprzedaży w Lukasnabku, w latach 2000-2002 Key Account w Citibank.
Oprócz doświadczenia w zarządzniu posiada bogate doswiadczenie trenerskie:
kilka tysięcy godzin szkoleniowych, kilkaset godzin superwizji trenerskich, kilkaset zakończonych sukcesem
wdrożeń programów szkoleniowych i rozwojowych dla takich firm jak: ING Bank, Lukas Bank, Citibank, 4Sstrefa kredytów, Animex, TNS Obop, Postbank (Hollandia), Centermed, Credit Agricole BP SA itp.
Jest absolwentem Wydziału Socjologii o specjalności Komunikacja Społeczna i Badania Rynku na
Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył Letnią Szkołę Trenerów Nowych Motywacji, cykl szkoleń
Profesjonalny Menadżer Szkoleń, szkolenie trenerskie metodą Grupy Trop oraz wiele innych.
Od 2006 roku jest czynnym coachem ICC. Jako jeden z nielicznych menadżerów szkoleń w Polsce posiada
międzynarodowy certyfikat „Bronze level” potwierdzający umiejętność zarzadzania projektami
szkoleniowymi w metodologii Kirkpatricka.
Download