Szkolenie Zarządzanie Sytuacyjne Blancharda - sposobem

advertisement
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Szkolenie Zarządzanie Sytuacyjne Blancharda sposobem na zwiększenie skuteczności
pracowników
WARSZAWA, ,
HOTEL
DATA: 09.06.2016
GODZINA: 09:30
Wprowadzenie do zarządzania sytuacyjnego
- określenie etapów rozwoju pracowników i
stylów zarządzania
Praktyka dostosowania stylu
zarządzania do etapu rozwoju
pracownika
Praktyka rozpoznania etapu rozwoju
pracownika
Generowanie i dzielenie się planem
aplikacji wiedzy i wdrożenia
umiejętności
Analiza zastosowania zarządzania
sytuacyjnego w pracy menadżera
Agenda
09:30 1. Wprowadzenie do zarządzania sytuacyjnego
Scenka do obserwacji i omówienia. Omówienie etapów rozwoju pracowników. Omówienie stylów
zarządzania. Autodiagnoza preferowanego stylu zarzadzania.
10:30 2. Praktyka rozpoznania etapu rozwoju pracownika
Ćwiczenie „Karuzela”.
11:30 3. Zastosowanie zarządzania sytuacyjnego w pracy menadżera (CC/DOK)
Facylitowana wymiana doświadczeń uczestników. Zebranie i przedyskutowanie specyficznych
sytuacji.
12:30 4. Praktyka dostosowania stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika
Ćwiczenie „Randka w ciemno”.
13:30 5. Podsumowanie warsztatu
Zebranie wniosków indywidualnych. Plan aplikacji wiedzy i wdrożenia umiejętności.
Download