Poczucie własnej wartości uczniów i nauczyciel

advertisement
Poczucie własnej
wartości uczniów i
nauczycieli
Magdalena Suppan
Gdańska Akademia Umiejętności
Menadżerskich
Pan Jan K. i Pani Zofia S.
Model Alberta Ellisa
A B C
Samospełniające się proroctwo
Błędne koło
Wysoka samoocena
podejmowanie wyzwań i ambitnych
celów
Niska samoocena
obawa przed
porażką i unikanie wyzwań.
Przejawy niskiego poczucia własnej
wartości
Kategorie zachowań
nauczycielskich
Nauczyciel perfekcjonista
Świetnie ale... = Jestem niewystarczająco
dobry
Kategorie zachowań
nauczycielskich
Strażnik
A ten dekolt to kończy Ci się przy
pępku! = Jestem brzydka i gruba,
jestem głupi
Kategorie zachowań
nauczycielskich
Sędzia
Z Ciebie to nic dobrego nie wyrośnie =
Jestem zły
Jestem nie do zaakceptowania
Kategorie zachowań
nauczycielskich
Biznesmen - organizator
Znowu nie dołożyłeś się do wigilii klasowej =
jestem bezwartościowy
Kategorie zachowań
nauczycielskich
Ewa biała, Ewa czarna
Jestem głupi, bezwartościowy
Dlaczego?





Zaburzenia psychiczne np. depresja
Nieefektywne relacje społeczne
Trudności w osiągnięciu autonomii i tożsamości
Agresja i autoagresja
Niemożność rozwinięcia potencjału i osiągnięcia
celów życiowych.
Filary poczucia własnej wartości wg
N. Branden’a






Świadome życie
Praktyka samoakceptacji
Praktyka odpowiedzialności
Praktyka asertywności
Praktyka życia celowego
Integralność osobista
Narzędzie na początek
Asertywna pochwała
Asertywna krytyka
Skala Samooceny SES M.
Rosenberga
http://www.practest.com.pl/files/SES_arkusz.pdf
1.2.4.6.7 = wyniki odwrócone

Dziękuje za uwagę
Download