BIOSFERA Sp. z oo

advertisement
1
2
INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS
Nourivit jest produkowany w kilku etapach z naturalnych składników mineralnych w kontrolowanym procesie kruszenia i sortowania bez użycia dodatków chemicznych. Głównymi
składnikami są wapń i magnez. Zastosowane metody produkcji zapewniają optymalną wielkość cząstek do zastosowania jako środek bezpośredniego nawożenia dolistnego roślin.
Działanie:
Korzyści:
Nourivit jest wchłaniany przez liście (do przestrzeni międzykomórkowych) przez powierzchnię liści (kutykulę) i otwory międzyszczelinowe (stomatę). Dzięki bardzo drobnej
ziarnistości (zakres mikronowy) substancje czynne wnikają przez ściany komórki do plazmy komórkowej, dzięki czemu następuje:
1. Poprawa transportu składników odżywczych do komórek (wymiana
kationowo-anionowa),
2. wzmożony rozwój chloroplastów (szybszy rozwój komórkowy z jednoczesnym wysokim
poziomem chlorofilu),
3. podwyższona efektywność fotosyntezy (tworzenie molekuł cukrowych i skrobiowych
w procesie rozwoju i gromadzenia substancji).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bardziej odporne i przystosowane rośliny.
Wyższa jakość owoców, warzyw, zbóż.
Lepsze przechowywanie.
Wyższe plony dzięki lepszemu pobieraniu i wykorzystaniu składników pokarmowych
z gleby.
Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę (wyższa odporność na suszę).
Skrócony okres wegetacji.
Nourivit Plus to mieszanina bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), drożdży (Saccharomyces cerevisiae) i bakterii fotosyntetycznych
(Rhodopseudomonas palustris). Może być stosowany doglebowo i dolistnie.
Działanie:
Korzyści:
Nourivit Plus dzięki efektywnym mikroorganizmom oraz drożdżom dodatkowo:
1. Pobudza aktywność biologiczną gleby.
2. Przekształca materię organiczną w składniki pokarmowe dostępne dla roślin.
3. Zwiększa żyzność gleby.
4. Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne roślin.
5. Tworzy środowisko niesprzyjające występowaniu patogenów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pobudzanie aktywności biologicznej gleby.
Lepsze przekształcanie materii organicznej i tworzenie próchnicy.
Szybsze nagrzewanie się gleby (wcześniejszy start wegetacji).
Stymulowanie wzrostu korzeni.
Zwiększenie plonu dzięki lepszej dostępności składników pokarmowych.
Podwyższona odporność roślin na choroby i szkodniki (pleśnie, choroby wirusowe
i bakteryjne).
7. Wyższa jakość plonów (bardziej wyrównane dojrzewanie; rośliny zawierają więcej
antyoksydantów i substancji bioaktywnych jak witaminy, pierwiastki śladowe).
8. Redukcja mykotoksyn.
9. Dłuższy okres przechowywania plonów.
10. Niższe ryzyko wystąpienia nieurodzaju.
3
Dawkowanie Nourivit i Nourivit Plus.
Nourivit Plus
(płynny)
Nourivit
(proszek)
Oprysk dolistny
Stosowanie
Przy stosowaniu dolistnym zalecane jest łączne użycie
Nourivit i Nourivit Plus w proporcji 1:1
W sezonie wegetacyjnym
2-4 razy w zależności od uprawy
Dawka jednorazowa
3 kg/ha w 300 l wody
3 l/ha w 300 l wody
Pierwszy zabieg
Faza 3-5 liści 1,5-3 kg/ha lub na początku wegetacji
Faza 3-5 liści 3l/ha lub na początku wegetacji, dodatkowo przy presji patogenów
chorobotwórczych
Drugi i nastepny zabieg
Mieszalność
Około 14 dni po poprzednim zabiegu
Można mieszać ze środkami ochrony roślin
Nie można mieszać ze środkami ochrony roślin
4
OPIS DOŚWIADCZENIA
W celu potwierdzenia działania preparatów Nourivit i Nourivit Plus została przeprowadzona próba na powierzchni 2 ha uprawy rzepaku. Próba odbyła się
w gospodarstwie rolnym pana Łukasza Buska w Rogajnach. Całkowita powierzchnia pola 3,5 ha, gleby klasy IV b i V.
Na uprawie rzepaku ozimego zastosowano dwa opryski preparatami Nourivit i Nourivit Plus:
• w dniu 22.04.2013 – zabieg I – Nourivit 1,5 kg + Nourivit Plus 3 l + 300 l wody na 1 ha.
• w dniu 15.05.2013 – zabieg II – Nourivit 3 kg + Nourivit Plus 3 l + 300 l wody na 1 ha.
Kalkulacje kosztów na 1 ha.
Koszty nasion, zaprawy, nawożenia i ochrony roślin
j.m.
Zabiegi i nawożenie
nasiona
zaprawianie
Azot
Fosfor /P205/
Potas /K20/
foliq n uniwersalny
foliq bor
Wapno 1/4 dawki
Zabiegi chwastobójcze
Command TOP 375 CS
Kemiron konc. 500 S.C.
Stomp 300 S.C.
Zabiegi grzybobójcze
Gwarant 500 S.C.
Penncozeb 80 WP
Zabiegi owadobójcze
Dursban
kg
l
kg
kg
kg
l
l
kg
ilość
Koszt użycia preparatów Nourivit i Nourivit Plus
cena jedn. w zł
wartość w zł
3,00
0,04
225,00
27,50
60,00
4,00
1,30
750,00
90,00
162,00
6,33
7,29
3,36
5,32
17,90
0,05
270,00
6,48
1 424,25
200,48
201,60
21,28
23,27
37,50
l
l
l
0,25
0,30
4,00
47,00
121,25
29,96
11,75
36,38
119,84
l
l
1,25
0,50
38,56
20,05
48,20
10,03
l
0,60
47,25
28,35
Mospilan 20 SP
l
0,12
59,78
7,17
Sumi Alpha 0,50 ec
l
0,25
54,54
13,64
RAZEM
2 460,20
Nourivit
Nourivit Plus
j.m.
kg
l
ilość
4,50
6,00
cena jedn. w zł
31,21
7,10
RAZEM
wartość w zł
140,42
42,58
183,01
Koszty maszyn
Koszty maszyn bez użycia Nourivit i Nourivit Plus
Koszty maszyn z użyciem Nourivit i Nourivit Plus
wartość w zł
990,88
1 070,88
Koszt całkowity
Koszt całkowity bez użycia Nourivit i Nourivit Plus
Koszt całkowity z użyciem Nourivit i Nourivit Plus
wartość w zł
3 451,08
3 714,09
5
Poniższe zdjecia przedstawiają pole rzepaku przed wykonaniem pierwszego oprysku w dniu 22.04.2013 r.
Do pierwszego zabiegu użyto: Nourivit 1,5 kg + Nourivit Plus 3 l + 300 l wody na 1ha. Drugi zabieg został wykonany w dniu 15.05.2013 r. i użyto w nim:
Nourivit 3 kg + Nourivit Plus 3 l + 300 l wody na 1ha.
6
PIERWSZY POMIAR
Pole testowe
7
Pole testowe
Pole kontrolne
Pole kontrolne
Pierwsze pomiary zostały wykonane dnia 16.05.2013 r. Rośliny rzepaku z pola testowego, na którym zastosowano preparaty Nourivit i Nourivit Plus były
porównane z roślinami z pola kontrolnego, gdzie nie stosowano preparatów. Przy ocenie brano pod uwagę głównie: gęstość kwiatostanu, wysokość roślin,
grubość łodygi oraz system korzeniowy rośliny.
Pole testowe
Pole kontrolne
8
Pole testowe
Pole kontrolne
DRUGI POMIAR
Pole testowe
Pole testowe
Pole kontrolne
Pole kontrolne
W dniu 21.06.2013 r. zostały wykonanie drugie pomiary wzrostu rośliny.
9
10
Pole testowe
Pole kontrolne
PODSUMOWANIE
Pole kontrolne oraz pole testowe zostały skoszone w dniu 02.08.2013 r. Uzyskane rezultaty ze stosowania preparatów Nourivit i Nourivit Plus zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Uzyskane plony i kalkulacja wyników finansowych (bez dopłat).
Wyszczególnienie
j.m.
średni plon z ha
t
cena 1 t rzepaku
Pole kontrolne
Pole testowe
Różnica
Różnica w %
3,66
4,50
0,84
23%
zł/t
1 200,00
1 200,00
0,00 0% zł
4 392,00
5 400,00
1 008,00
23%
koszty całkowite
zł/ha
3 451,08
3 714,09
263,01
8%
Zysk
zł/ha
940,92
1 685,91
744,99
79%
wartość sprzedaży z 1 ha
11
BIOSFERA Sp. z o.o.
ul. Towarowa 9/13
10-959 Olsztyn
tel. 89 651 29 26
e-mail: [email protected]
www.ekologicznerolnictwo.pl
Download