Nowe trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym

advertisement
Nowe trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym
Według prognoz rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce rok 2014 upłynie pod znakiem
rozwoju szybkiego internetu LTE. W tej chwili z technologii tej korzystają sieci Plus, Play i Orange.
W drugim kwartale tego roku powinna dołączyć do nich sieć T-Mobile, z siecią o sporym zasięgu
i dużym wsparciem marketingowym.
Jak twierdzi redaktor naczelny portalu branżowego Telepolis.pl, w ciągu najbliższych 3 lat sieci te
powinny osiągnąć zasięg ogólnopolski, dzięki czemu zapewnią mieszkańcom różnych części kraju
szybki dostęp do internetu, a ponadto umożliwią realizację Agendy Cyfrowej, opracowanej przez
Komisję Europejską.
Jednocześnie niepokojącym trendem jest spadek wartości rynku komunikacyjnego. Duże nasycenie
rynku skłania dostawców usług telekomunikacyjnych do podjęcia walki o utrzymania klienta, m.in.
poprzez rozszerzenie swojej oferty o usługi z telekomunikacją niezwiązane – m.in. dostarczanie prądu
oraz usługi bankowe. Operatorzy największych sieci podjęli już realne kroki w tym kierunku.
11 grudnia 2013 roku Alior Bank oraz T-Mobile podpisały umowę o współpracy w zakresie
przygotowania kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich
wielokanałowego dostępu. Na podstawie umowy klientom sieci T-Mobile proponowane będą
rachunki bankowe, pożyczki, kredyty i limity bankowe, depozyty oraz karty płatnicze. Operator i bank
będą świadczyli usługi dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz małych
i średnich firm. Stworzone i wdrożone w ramach porozumienia produkty i usługi będą dostępne
w punktach sprzedaży T-Mobile, za pośrednictwem urządzeń mobilnych, serwisów internetowych,
Contact Center oraz Wirtualnego Oddziału. Alior Bank, którego liczba klientów przekroczyła 2,15 mln,
planuje, że dzięki tej współpracy do końca 2018 roku pozyska około 2 mln nowych klientów.
Usługi bankowe swoim klientom będzie proponował również operator sieci Plus, który w grudniu
ubiegłego roku podjął współpracę w Invest Bankiem, w wyniku której doszło do utworzenia Plus
Banku.
Pod koniec ubiegłego roku Plus rozpoczął także sprzedaż energii elektrycznej dla klientów
biznesowych - zarówno małych jak i dużych firm. Sieć zapewnia, że zasady zmiany dostawcy energii
zostały maksymalnie uproszczone i wszystkie formalności z nią związane zostaną przeprowadzone
w imieniu klienta przez przedstawiciela handlowego Plusa, który jest jednocześnie opiekunem
klienta. Nad wspólną ofertą oferowania telefonii komórkowej i energii pracują już PGE i Orange oraz
Tauron i T Mobile.
Download