Karta Pracownika Orange

advertisement
„zobowiązujemy się
na bieżąco
przekazywać
informacje
o kluczowych
osiągnięciach
naszej firmy..."
Chcemy być operatorem cieszącym się zaufaniem swoich klientów.
Taka jest nasza strategia. Podstawowym kapitałem umożliwiającym
realizację tego celu są ludzie. Aby stać się jak najbardziej
wiarygodnym operatorem oraz liderem jakości obsługi klienta, musimy
posiadać zaangażowanych i zmotywowanych pracowników oraz
wiedzieć, że są oni gotowi dać z siebie wszystko, by sprostać
oczekiwaniom naszych klientów.
Karta Zespołu Orange daje nam możliwość osiągnięcia sukcesu w
pracy na rzecz zadowolenia naszych klientów. Wszystko to dzięki
zapewnieniu środowiska pracy zespołowej, a także wspieraniu idei
współpracy i relacji opartych na wzajemnym szacunku. Daje nam
to zbiorową siłę w realizacji strategii wzrostu oraz dzielenia się jej
rezultatami, w atmosferze społecznej spójności.
Karta ma zapewniać nieustanny rozwój dzięki naszym pracownikom.
Każdy z nas przyczynia się do rozwoju i odnoszenia wspólnego
sukcesu. Orange popiera ideę Karty dostarczając zasobów oraz
angażując się we wspólne inicjatywy i osiągane wyniki. W zamian,
oczekujemy od każdego z pracowników zaangażowania i wnoszenia
wkładu w wyniki Orange.
Zobowiązujemy się na bieżąco przekazywać informacje o kluczowych
osiągnięciach naszej firmy i wzmacniać nasze poczucie
dumy z Orange.
być pracodawcą kierującym się zasadami etyki
oraz będącym odpowiedzialnym społecznie
postępować uczciwie; nasze zasady etyczne oraz wytyczne
w tym zakresie pomagają nam działać odpowiedzialnie
pokazywać zaangażowanie w działania społeczne poprzez
programy wspierające i propagujące aktywny udział
w inicjatywach z dziedziny odpowiedzialności społecznej
promować różnorodność kompetencji, umożliwiając
zdobycie rozmaitych umiejętności oraz wskazując
innowacyjne sposoby działania, w celu lepszego
dostosowania się do aktualnych warunków
oferować równe szanse podczas rekrutacji
wewnętrznej i zewnętrznej
podpisy
Materiał zastrzeżony Grupy France Telecom
Grupa France Telecom – Orange
Download