Oferta dla Operatorów Krajowych

advertisement
Oferta dla
Operatorów
Krajowych
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
2
Spis Treści
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
3
O ORANGE
I. INFRASTRUKTURA
Kanalizacja kablowa, słupy, ciemne włókna
Wieże, maszty, Telehousing
Projekty techniczne
II. TRANSMISJA DANYCH III. INTERNET
TPNET
TPIX
IV. HURTOWY DOSTEP DO ŚWIATŁOWODÓW
Fiber in the Lopp LLU
Fiber in the Home BSA
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
4
55
<< WSTECZ
I. Infrastruktura
Kanalizacja kablowa, słupy, ciemne włókna
Wieże, maszty, Telehousing
Projekty techniczne
Jesteśmy liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, Internetu i transmisji danych najdłużej świadczącym usługi telekomunikacyjne na rynku. Posiadamy największą sieć telekomunikacyjną w Polsce
i oferujemy kompleksowe rozwiązania dostępne na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
Każdego dnia zapewniamy najwyższą jakość i realizację usług telekomunikacyjnych oraz nieustannie
dążymy do utrzymania pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, wykorzystującego najnowocześniejsze technologie.
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
KANALIZACJA KABLOWA, SŁUPY, CIEMNE WŁÓKNA
Za dobre rzeczy nie trzeba dużo płacić
Umożliwiamy wybudowanie własnej sieci telekomunikacyjnej w naszej kanalizacji kablowej na terenach zurbanizowanych.
Udostępniamy infrastrukturę słupową w szczególności na terenach niezurbanizowanych,
gdzie dostęp do kanalizacji kablowej jest ograniczony.
Na terenie województw lubuskiego i pomorskiego oferujemy usługę dzierżawy ciemnych włókien.
6
7
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
PROJEKTY TECHNICZNE
Dodatkowe usługi dla Ciebie
Przygotujemy Projekt techniczny w przypadku realizacji usług:
Kanalizacji kablowej, słupów,
Telehousingu, Kolokacji.
Zapoznaj się ze szczegółami:
Kanalizacja kablowa Słupy Ciemne włókna
Skracamy czas dostarczania kompletnych rozwiązań w zakresie:
WIEŻE I MASZTY, TELEHOUSING
Skorzystaj z infrastruktury Orange
Zapoznaj się ze szczegółami:
Projekty techniczne
Usługi umożliwiają zainstalowanie kabla, urządzeń telekomunikacyjnych, anten i urządzeń im towarzszących.
Udostępniamy miejsca:
na wieży/maszcie, powierzchni w budynku, na dachu/gruncie/elewacji,
pomieszczenia w budynkach spełniające odpowiednie warunki techniczne, w szafie telekomunikacyjnej lub studni oddalonej.
Zapoznaj się ze szczegółami:
Telehousing
Wieże i maszty
dostępu do Kanalizacji kablowej,
Projektu i Wywiadu technicznego,
usługi Telehousingu „Szybki start z PZW” (wprowadzamy i zakańczamy kabel operatora na przełącznicy w budynku Orange już na bazie wydanych warunków technicznych).
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
II. Transmisja danych
<< WSTECZ
8
9
<< WSTECZ
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
Zawsze blisko nowych technologii
Zestawiamy kanały logiczne poprzez tworzenie wirtualnych sieci prywatnych w oparciu o technologię
Ethernet, działających na bazie wydzielonej sieci szkieletowej (xWDM, IP WAN, Ethernet).
Tworzymy połączenia pomiędzy lokalizacjami Klienta / Operatora przy zachowaniu wysokich
parametrów jakościowych łączy.
Uruchamiamy usługi, wykorzystując medium miedziane i światłowodowe.
Konfigurujemy dostępy do usługi:
w lokalizacji wskazanej przez operatora,
w ramach usług Telehousing PRO w lokalizacji Orange.
Umożliwiamy uruchomienie usługi Ethernet w zakresie połączeń punkt–punkt:
połączenie w trybie port mapping,
połączenie w trybie VLAN mapping.
Uruchamiamy usługi Ethernet do Internetu oraz platformy TPIX.
Rys. 1 i 2 schemat połączenia
punkt – punkt
Rys. 3 schemat połączenia
do TPNET / TPIX / innego klienta
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
10
11
<< WSTECZ
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
Rozwiązania xDSL
Uzyskaj dostęp i przesyłaj dane w wydzielonej sieci Orange
Dajemy Ci proste rozwiązania:
Budowę wydzielonej sieci transmisji danych za pośrednictwem asymetrycznych lub symetrycznych
łączy ADSL i SHDSL.
Agregację na porcie w dowolnym punkcie kraju wielu oddziałów terenowych Klienta w topologii
punkt–wielopunkt.
Szybkie i proste połączenie sieci LAN Klienta dzięki zastosowaniu urządzeń końcowych z interfejsem
ethernetowym.
Szeroką dostępność usługi dzięki zastasowaniu medium miedzianego.
Dostęp do usług transmisji danych pakietowych odbywa się w oparciu o szerokopasmową technologię komunikacyjną. Połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą tworzone jest na podstawie odseparowanego stałego kanału wirtualnego.
Gwarancję monitoringu sieci szkieletowej.
Dajemy Ci kompleksowe rozwiązania:
zasięg ogólnopolski,
całodobowe wsparcie techniczne,
wieloletnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym w tworzeniu kompleksowych rozwiązań
technicznych,
zintegrowane rozwiązania dopasowane do potrzeb operatora,
usługi na najwyższej jakości sprzęcie klasy operatorskiej.
Współpracujemy z największymi Klientami i Operatorami w kraju i na świecie oraz ze sprawdzonymi
dostawcami spełniającymi wysokie normy europejskie.
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
III. Internet
Więcej Internetu, więcej korzyści
TPNET
TPIX
<< WSTECZ
12
13
<< WSTECZ
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
TPNET
Usługi dostępu do Internetu
Dostarczamy usługę w ramach własnego systemu autonomicznego AS 5617 (TPNET).
Umożliwiamy realizację usługi:
• na zasobach IP,
• z wykorzystaniem protokołu BGP dla operatów posiadających własne zasoby IP.
Realizujemy usługę z dowolnego punktu w kraju na własnych zasobach.
Dostosowujemy pakiety usług według indywidualnych potrzeb.
Zapewniamy dostęp do największej liczby abonentów indywidualnych.
Dysponujemy bezpośrednim dostępem do ponad trzech tysięcy sieci operatorskich i biznesowych.
Realizujemy tranzyt ruchu IP w ramach własnych łączy międzynarodowych o bardzo wysokiej przepustowości.
Gwarantujemy przepustowość ruchu zarówno w szkielecie IP, jak i na łączach międzynarodowych.
Zapewniamy bezpośredni dostęp do platform dostarczania treści o dużej przepustowości.
Realizujemy usługi na nowoczesnej infrastrukturze klasy operatorskiej.
Prowadzimy profesjonalny nadzór nad rozwojem i utrzymaniem platformy.
Gwarantujemy ciągłość w dostępie do zamówionych usług.
Wspieramy protokół IP w wersji 4 i 6.
Realizacja dostępu do usług TPNET
Realizacja połączenia ze stykiem BGP:
BGP B/TPNET.pl
BGP C/TPNET.world
BGP E/TPNET.mix
BGP E2/TPNET.mix2
Realizacja połączenia bez BGP (na zasobach IP Orange):
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
TPIX – punkt wymiany ruchu IP
Dołącz do platformy TPIX i obniż koszty dostępu z kraju
Umożliwiamy wymianę ruchu IP pomiędzy użytkownikami podłączonymi do platformy.
Świadczymy usługę w ramach autonomicznego systemu AS 29535 (TPIX).
Oferujemy dostęp do platformy w dowolnym miejscu w Polsce (niskie koszty dostępu z kraju).
W ramach jednego portu oferujemy możliwość realizacji wielu usług.
Realizujemy:
Public Peering (Open Peering) - bezpłatna wymiana ruchu IP z większością polskich sieci,
Private Peering (PNI) - private VLAN - połączenia prywatne,
Multicast VLAN - dodatkowy VLAN pozwalający na dystrybucję treści. Usługa skierowana
do dostawców i odbiorców przesyłających/odbierających sygnał radiowy i telewizyjny (SGT, EVIO),
dostęp do usługi IP Transit (Internet),
REMOTE IX - dostęp do innych zagranicznych punktów wymiany ruchu IP np.
AMS-IX (połączenie bezpośrednie), DE-CIX, LINX, NIX-CZ,
dostęp do najważniejszych dostawców treści w tym GGC,
dołączenie z pasmem fizycznym portu: 1GbE, 10 GbE, lub 100 GbE.
Gwarantujemy:
500 dostępnych portów na platformie (3,7 Tbps łącznego pasma),
130 podłączonych operatorów (bezpośrednio lub poprzez sieć transmisyjną),
ponad 300 operatorów (ASN) dostępnych w ramach usługi Open Peering,
170 Gbps wymienianego ruchu w usłudze Open Peering,
ponad 700 Gbps podłączonego pasma (na portach klienckich),
wykorzystanie portów klienckich na poziomie mniejszym niż 50%.
.
14
15
<< WSTECZ
IV. Hurtowy dostęp
do światłowodów
Fiber in the Loop dostępne w LLU
Fiber in the Home dostępne w BSA
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
16
Fiber in the Loop dostępne w LLU
Swobodnie kształtuj usługi telekomunikacyjne wykorzystujące optyczną oraz optyczno- miedzianą infrastrukturę Orange
Buduj i świadcz usługi szerokopasmowe (TV/głosowe/IP).
Zagwarantuj stabilność łącza i najszybszy na rynku nielimitowany Internet.
Oferuj niezawodne usługi odporne na zakłócenia, dające możliwość dostarczania bardzo dużych
prędkości danych.
Korzystaj z elastycznej architektury xPON.
Wykorzystaj nasze szafy dostępowe.
Realizuj usługi na terenie całej Polski - uzyskaj szczegółowe informacje o zasobach infrastrukturalnych.
17
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
Fiber in the Home dostępne w BSA
Zawsze blisko nowych technologii
Zapewniamy dostęp do lokalizacji Abonenta na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowych poprzez wykorzystanie infrastruktury:
miedzianej Orange (technologia xDSL),
optycznej Orange (technologia FTTH).
Dostęp do usługi stanowi alternatywę do budowania przez Operatora własnej sieci telekomunikacyjnej.
Poznaj zasięg
Usugi xDSL
Zapewniamy dostęp do obszaru całej Polski będący w zasięgu infrastruktury miedzianej.
Rozwiązania FTTH
BSA - obszar Polski będący w zasięgu sieci FTTH Orange z pominięciem obszaru zderegulowanego (76 gmin).
Obszary
Technologia xDSL
Technologia FTTH FTTH
Obszar zderegulowany (76 gmin)
http://www.uke.gov.pl/nowe-regulacje-na-rynku-5-14765
TAK
Oferta komercyjna
NIE
Obszar regulowany –pozostała
część kraju w zasięgu sieci Orange
TAK
Oferta regulowana SOR
TAK
Oferta regulowana SOR
- opcje 100 i 300 Mb/s
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
18
19
<< WSTECZ
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
Ethernet
Usługa realizowana poprzez punkty styku sieci Orange i operatora.
Poziom Ethernet - 14 lokalizacji obejmujących poszczególne obszary całej Polski.
Zasięg – 37% abonentów w zasięgu sieci Ethernet 7 000 IP DSLAM ( xDSL i FTTH).
FTTH - zakańczamy usługę w lokalu abonenta na ONT, operator zapewnia modem
(lista referencyjna modemów dostępna na stronie http://www.hurt-orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2001346/4098757971.zip ).
xDSL – operator zapewnia modem (lista referencyjna modemów dostępna na stronie
http://www.hurt-orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2001346/4098757971.zip ).
opcjonalnie
Przy realizacji tej usługi operator zapewnia:
obsługę sprzedażową i posprzedażową abonenta,
usługę końcową dostępu do Internetu do lokalu abonenta,
modemy.
IP Niezarządzane
Rys. 4. techniczny schemat połączeń
Oferujemy dwie Klasy Ruchu dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Sieć Ethernet:
C3 - obsługa ruchu typu Best-Effort, bez zapewnienia gwarancji pasma i parametrów typu delay/jitter/
packet loss,
C2 - obsługa z gwarancją pasma o małej wrażliwości na zmiany parametrów
delay/jitter/packet loss.
Sieć FTTH
Best Effort
Usługa realizowana w całości po sieci Orange i operatora.
Brak punktów styku.
Zasięg ogólnopolski, dostarczamy usługę końcową do lokalu abonenta.
FTTH - Zakańczamy usługę w lokalu abonenta na ONT, operator zapewnia modem
(lista referencyjna modemów dostępna na stronie http://www.hurt-orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2001346/4098757971.zip).
xDSL – operator zapewnia modem (lista referencyjna modemów dostępna na stronie http://www.hurt-orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2001346/4098757971.zip).
Przy realizacji tej usługi operator zapewnia:
obsługę sprzedażową i posprzedażową abonenta,
modemy.
ORANGE POLSKA
OFERTA DLA OPERATORÓW KRAJOWYCH
<< WSTECZ
20
Dopasuj opłaty do swoich potrzeb
Koszty uzależniamy od:
poziomu dostępu,
przepustowości usługi na LPA/LPŚ,
klasy ruchowej,
rodzaju portu dostępowego,
obszaru, na jakim jest świadczona usługa (obszar regulowany zderegulowany).
Opłaty
za port dostępowy
SOR
jednorazowe za LPŚ
SOR
opłaty abonamentowe
aktualny cennik na stronie www
LPŚ
Obszar regulowany i zderegulowany – różnice:
poziomy dostępu - 3 poziomy dostępu,
76 gmin - oferujemy usługi tylko w technologiach xDSL,
opcje prędkości - ograniczamy ilość opcji prędkości jako odpowiedników Neostrady
(oferujemy najczęściej używane),
ceny - inne ceny za usługi (opłaty abonamentowe) w stosunku do obszaru regulowanego.
Dowiedz się więcej, skontaktuj się z nami:
INFOLINIA DLA OPERATORÓW: 19 333
ORANGE POLSKA, AL. JEROZOLIMSKIE 160,
02-326 WARSZAWA
WWW.HURT-ORANGE.PL
[email protected]
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards