TEATR GRECKI

advertisement
 Narodziny
Teatru
 Dionizos – Ojciec Dramatu
 Twórczość
 Co to były dionizje?
 Aktorstwo
 Schemat teatru greckiego
 Rola chóru
 I tak na koniec…
Start
 Teatr
antyczny narodził się około VI wieku
p.n.e. w Grecji. Początkowo miał charakter
sakralny, gdyż wywodził się z uroczystości ku
czci boga wina, witalności, życia i biesiad
Dionizosa.
Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki
Semele, która zmarła w czasie jego narodzin.
Dionizosem opiekowały się nimfy, muzy
uczyły go śpiewu i tańca, a pozostałymi
sprawami wychowania zajmował się Sylen.
Wstecz
Dalej
Dionizos był bogiem, który wolał ziemię od
Olimpu, był dobry i serdeczny dla ludzi i
zwierząt. Potrafił stwarzać miód i mleko,
symbole dobrobytu. Nauczył ludzi na całym
świecie, jak mają uprawiać winną latorośl.
Wstecz
Spis Treści
Dalej
Wstecz
Dalej
W Atenach cztery razy do roku odbywały
uroczystości się ku jego czci.
 W styczniu odbywały się Lenaje, które były
świętem wytłaczania wina.
 Pod koniec lutego odbywały się Anesterie,
święto otwierania butelek z młodym winem.
 Na przełomie marca i kwietnia odbywały się
Wielkie Dionizje najważniejsze z wszystkich
tych świąt.
 Jesienią odbywały się Małe Dionizje, które były
świętem winobrania.
Wstecz
Dalej
Slajd
7
W czasie Wielkich Dionizji, po tym jak złożono
już Dionizosowi ofiary, chór przebrany w koźle
skóry śpiewał dytyramb, dziękczynną pieśń ku
czci tegoż boga.
Z tych obrzędów wyrosła antyczna tragedia
grecka.
Przedstawienia teatralne zaczęły towarzyszyć
uroczystościom sakralnym od VI wieku.
Polegały na rozmowie przodownika chóru, czyli
koryfeusza z resztą chóru, później koryfeusz stał
się aktorem.
Wstecz
Spis Treści
Dalej
Dziwne musiało to być widowisko, w którym
jeden aktor odgrywał kilka różnych ról.
Tak było za czasów pierwszego znanego
tragika Tespisa (VI w. p.n.e.).
Drugi znany tragik, Ajschylos żyjący na
przełomie VI i V w.p.n.e. wprowadził drugiego
aktora, co znacznie zdynamizowało
przedstawienie.
Po raz pierwszy przedstawienia teatralne były
zorganizowane przez Pizystrata.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Dalej
Sofokles (496-406 p.n.e.), był trzecim
tragediopisarzem greckim (autor ok. 120
sztuk: 90 tragedii, 30 dramatów satyrowych).
który wprowadził innowacje w zakresie
sposobu wystawiania dramatu:
dodał trzeciego aktora, zwiększył liczbę
członków chóru z 12 do 15 i rolę przodownika
chóru.
Tematykę czerpał z mitów trojańskich,
tebańskich i ateńskich. Tragedie Sofoklesa były
popularne w renesansie i w XIX w. (zwłaszcza
w Niemczech), do dziś grane są w teatrach.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Spis Treści
Dalej
Widowiska teatralne cieszyły się w starożytnej
Grecji ogromnym zainteresowaniem,
początkowo miały charakter religijny, który z
czasem zatracały.
Wielkie Dionizje trwały kilka dni;
pierwszego dnia składano Dionizosowi ofiarę
z kozła, śpiewano dytyramb, przenoszono
posąg Dionizosa w miejsce, w którym
następnego dnia były zaplanowane występy
teatralne.
Wstecz
Dalej
Drugiego dnia przysłuchiwano się pieśniom
chórów, przez kolejne dni odbywały się
przedstawienia teatralne, które brały udział
w konkursie, ostatniego dnia świąt
ogłaszano, które przedstawienie wygrało.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Spis Treści
Dalej
Aktorami w teatrze greckim mogli być tylko
mężczyźni, którzy odgrywali także role
kobiece. Aktorów nie mogło być więcej, aniżeli
trzech.
Na twarzach mieli maski, a na nogach koturny,
który dawały wrażenie, że aktorzy są wyżsi,
aniżeli w rzeczywistości.
Maski miały otwory wykonane w taki sposób,
aby zwiększyć akustykę głosu
Wstecz
Dalej
Maski pełniły także inną funkcję,
upodabniały aktora do granej przez niego
postaci, informowały o wieku i płci bohatera.
Aktorzy w teatrze greckim mieli na
głowach peruki, a ich barwne kostiumy
składały się z długiej szaty, zwanej chitonem
i himationu, który był rodzajem krótkiego
płaszcza zarzucanego na jedno ramię.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Spis Treści
Dalej
Widownia w teatrze greckim,
czyli theatron, była zazwyczaj sytuowana na
stoku wzgórza, i wyglądała podobnie do
dzisiejszych widowni.
Widzowie siedzący na kamiennych nie
zasłaniali sobie nawzajem, a zarazem
doskonale widzieli wszystko to co działo się na
przestrzeni, na której występowali aktorzy
wraz z chórem.
Wstecz
Dalej
Ta przestrzeń składała się z miejsca
przeznaczonego dla chóru, czyli orchestry,
ołtarza i skene, która była swego rodzaju
garderobą.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Spis Treści
Dalej
W starożytnej tragedii obowiązkowa była
obecność chóru.
Pierwotnie zajmował on główną role w
przedstawieniu, z czasem, kiedy liczba
aktorów zwiększyła się do trzech, znaczenie
chóru zmalało.
Chór śpiewał pieśń na rozpoczęcie
przedstawienia ( parodos) i jego zakończenie
( exodos).
Wstecz
Dalej
W czasie przedstawienia chór wykonywał
pieśni, zwane stasimonami, które przeplatały
się z epejsodionami, w których grali aktorzy.
Kommosem nazywano wystąpienie chóru na
przemian z aktorem.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Dalej
Udział chóru w przedstawieniu był różny u
poszczególnych tragików. Niektóre z jego
funkcji to komentowanie akcji,
wypowiadanie sądów, informowanie widza, o
tym czego nie dowiedział się z dialogów
bohaterów, a jest konieczne dla zrozumienia
akcji.
Chór występował także w komedii,
wypowiadał tam tzw. parabazy, czyli nie
związane z akcją luźne wypowiedzi
satyryczne, często związane z aktualną
sytuacją polityczną.
Wstecz
Spis Treści
Dalej
Spektakle były organizowane przez trzech
choregów, których zadaniem poza
dopilnowaniem spraw finansowych, było
wybranie członków chóru, czyli choretów.
Wybierano kilkanaście osób spośród
amatorów, którzy pod kara grzywny musieli
się zgodzić na występ. Choregowie wybierali
także aktorów. Aktora, który grał główną role
w przedstawieniu nazywano protagonistą.
Aktor ten mógł wybrać z kolei, kto będzie
grał przedstawieniu drugą rolę, a także
osobę, która miała zagrać trzecią rolę.
Dalej
Wstecz
Większość teatrów greckich zachowało się w
dobrym stanie do naszych czasów.
Ciekawostką na temat teatru greckiego jest to,
że teatr o najlepszej akustyce znajduje się w
Mykenach.
Rzucając złotówkę na scenę, dźwięk słychać na
samej górze. Japończycy zastanawiali się, co
jest powodem tak dobrej akustyki, dlatego
postanowili zbudować taki sam, wręcz
identyczny, z dokładnością do każdej szczeliny
na siedzeniach.
Ale mimo to w teatrze japońskim dźwięk jest
dużo gorszy niż w greckim. Japończycy chcieli
nawet rozłożyć teatr na części, aby sprawdzić,
co jest powodem tak wspaniałego rozchodzenia
się dźwięku.
Wstecz
Dalej
Wstecz
Dalej
Wstecz
Spis Treści
Koniec
Dziękuję za uwagę
Opracowała Katarzyna Moryl
Klasa 6D
Download