Wyjaśnienie 1 - BiP - USD w Krakowie

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81
Regon 351375886 NIP 679-252-57-95
Kraków, 18.11.2016
EZP-271-2/117/2016/p-1
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę worków foliowych,
EZP-271-2-117/2016
Zamawiający na podstawie art. 38.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SIWZ tj.
Załącznika nr 3 do specyfikacji - Formularz Cenowy
W dotychczasowym Formularzu cenowym:
w pozycji 10 napisane jest:
Woreczki niebieskie na leki nie przepuszczające światła 15x20 grubość 0,05 mm
Woreczki zielone na leki nie przepuszczające światła 15x20 grubość 0,05 mm
Winno być napisane
Woreczki niebieskie na leki nie przepuszczające światła 15x25 grubość 0,05 mm
Woreczki zielone na leki nie przepuszczające światła 15x25 grubość 0,05 mm
W pozycji 11 jest napisane:
Woreczki niebieskie na leki nie przepuszczające światła 20x30 grubość 0,05 mm
Woreczki zielone na leki nie przepuszczające światła 20x30 grubość 0,03 mm
Winno być napisane:
Woreczki niebieskie na leki nie przepuszczające światła 20x30 grubość 0,05 mm
Woreczki zielone na leki nie przepuszczające światła 20x30 grubość 0,05 mm
Pod formularzem widnieje zapis:
Worki winny być wykonane z LDPL
Winno być napisane:
Worki winny być wykonane z LDPE
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W załączeniu poprawiony formularz cenowy.
Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Andrzej Bałaga
Download