test-z-publicznego-prawa-gospodarczego-4

advertisement
2
91.
Prywatyzacja bezpośrednia może polegać na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i
niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez:
a.
sprzedaż przedsiębiorstwa
b.
wniesienie przedsiębiorstwa do spółki
c.
oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
d.
przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
92.
Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w Jednoosobową Spółkę Skarbu
Państwa przysługuje prawo:
a.
powoływania zarządu spółki
b.
nabycia do 20% akcji za połowę ceny
c.
nabycia nieodpłatnego do 15% akcji
d.
wybierania dwóch członków rady nadzorczej
93.
Decyzję o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa ,
zgodnie z ustawą o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji , dokonywał:
a.
organ założycielski
b.
Rada Ministrów
c.
wojewoda
d.
Minister Przekształceń Własnościowych
94.
Komercjalizacja to:
a.
przekazanie przedsiębiorstwa gminie
b.
zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym przez zarządcę komisarycznego
c.
przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
d.
przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
95.
2/5 składu rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa pochodzi z wyboru dokonanego
przez:
a
związki zawodowe
b.
radę pracowniczą
c.
pracowników przedsiębiorstwa
d.
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
96.
W ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przewidziane są ścieżki
prywatyzacji:
a.
prywatyzacja poprzez zarząd komisaryczny
b.
prywatyzacja poprzez upadłość
c.
prywatyzacja poprzez postępowanie naprawcze
d.
prywatyzacja likwidacyjna (bezpośrednia)
97.
Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w Jednoosobową Spółkę Skarbu
Państwa przysługuje prawo:
a.
powoływanie zarządu spółki
b.
nabycia d0 20% akcji za połowę ceny
c.
nabycia nieodpłatnie do 15% akcji
d.
wybierania jednego członka zarządu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 500
pracowników
Test z publicznego prawa gospodarczego
Test z publicznego prawa gospodarczego
Test z publicznego prawa gospodarczego
Test z publicznego prawa gospodarczego
Test z publicznego prawa gospodarczego
Proces przekształceń własnościowych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download