Plan Wprowadzenie Reformy w Ekonomii. Początek demokratyzacji

advertisement
Uwarunkowania polityczne transformacji
gospodarczej w Rosji. Porównanie z
sytuacją w Polsce
Nazarov Ulugbek





Wprowadzenie
Reformy w Ekonomii. Początek
demokratyzacji społeczeństwa
Skutki przebudowy (pieriestrojka). Rozpad
ZSRR
Transformacja gospodarki w Rosji,
przyrównanie do Polski, podobne i różne
strony.
WNIOSEK
Reformy Gorbaczowa miały poprawić głasnosti (życie
polityczne), pierestrojki (przebudowa życia społeczno –
politycznego), uskorienija (rozwój gospodarczy).





Plany demokratyzacji społeczeństwa i
stosunek społeczeństwa do reform
Reformy Ekonomiczny i Polityczny
Walka przeciw alkoholizmu i szarej strefy
Glasnost
Deficyt budżetowy. Wzrost przestępczości.


Deficyt budżetowy. Wzrost przestępczości.
Walka z oligarchami (na przykładzie
Michaiła Chodorkowskiego)

Rozpad ZSRR

Układ białowieski

Narodowe konflikty

Azerbejdżano-ormiański konflikt

Prywatyzacja w Rosji
Rezultaty
o Podsumowanie
o Przyrównanie do Polski.
o

Wyjście z kryzysu w 1990 latach

Niepełna prywatyzacja w Polsce

Istniejące problemy

B.A Wedenski, „Związek Socjalistycznych Radzieckich Republik”,19171967.

E.G. Jasin „Rosyjska Gospodarka” 1999.

W.Szyronin, Tajna sfałszowania przebudowy, 1996.

W. Szyronin, „KGB –CIA, Sekrety przebudowy”, 1997

Katarzyna Metelska-Szaniawska, Dominika Milczarek, „Polityczne
czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych –
przykłady badań empirycznych.”

Jurij Felsztinski, Władimir Pribyłowski, ”Korporacja zabójców , Rosja,
KGB i prezydent Putin”
Dziękuję za uwagę
Download