STUDIA I STOPNIA - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

advertisement
STUDIA I STOPNIA - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Grupa treści podstawowych i kierunkowych:
Języki obce
Podstawy filozofii i etyki
Logika prawnicza
Podstawy prawoznastwa
Edytor tekstu
Grafika menadżerska i prezentacyjna
Metody i techniki studiowania
Zarządzanie karierą
Kurs BHP
Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne) /Gry decyzyjne (studia niestacjonarne)
Konstruowanie projektu
Ochrona własności intelektualnej
Socjologia (e-learning 15h)
Psychologia
Bezpieczeństwo państwa
Podstawy zarządzania
Teoria państwa i prawa
Teoria bezpieczeństwa
Historia wojen i wojskowości
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
Podstawy kryminologii i kryminalistyki
Zwalczanie przestępczości
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
Bezpieczeństwo społeczne
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Zwalczanie terroryzmu
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Podstawy pomocy przedlekarskiej
Systemy polityczne i ekonomiczne państw
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Prawo konstytucyjne
Przedmioty realizowane w ramach poszczególnych specjalności:
Przeciwdziałanie Przestępczości Gospodarczej
Prawo karne
Obszary ryzyka w rachunkowości
Przestępstwa w sektorze bankowym
Przestępstwa podatkowe
Przestępstwa na rynku kapitałowym
Przestępczość ubezpieczeniowa
Przestępczość internetowa
Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Zwalczanie Terroryzmu
Prawo Międzynarodowe
Konflikty społeczne i polityczne
Psychologiczne aspekty terroryzmu
Systemy bezpieczeństwa państw
Terroryzm i jego techniki
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
Ekstremizm polityczny
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi
Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej
Ruchy społeczne i polityczne
Planowanie i programowanie cywilne
Administracja publiczna
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie
Uprawnienia i obowiązki służb mundurowych
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Prawo karne
Detektywistyka
Zabezpieczanie imprez masowych
Monitoring i patrole interwencyjne
Taktyka i technika interwencji
Taktyka i technika kryminalistyczna
Uprawnienia i obowiązki służb mundurowych
Przedmioty specjalnościowe wspólne dla wszystkich specjalności
seminarium dyplomowe
WDW (e-learning dla wszystkich wykładów)
Praktyki (4 tygodnie)
Praktyki (4 tygodnie)
Informacja dotyczy planowanych przedmiotów
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards