zaproszeniu

advertisement
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zaprasza
na wykład otwarty pt.:
„System administracji publicznej w Hiszpanii
oraz jego zaplecze społeczno-kulturowe”
22.04.2016 (piątek) godz. 11.00 – 13.30
WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, sala 205
Prowadzenie:
Pani Karina Ślesińska. Na co dzień mieszka i pracuje w Hiszpanii, z sukcesem prowadzi tam
własną firmę consultingową, jest jednocześnie tłumaczem przysięgłym, a także wiceprezesem
stowarzyszenia polonijnego w Murcji. Absolwentka administracji publicznej.
Wystawiamy imienny certyfikat udziału.
Wykład realizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 21.04.2016 do godz. 12.00.
Zgłoszenia i informacje: tel. +48 795-498-935, e-mail: [email protected]
PROGRAM ZAJĘĆ:
System administracji publicznej w Hiszpanii
1. Hiszpania, krótkie wprowadzenie. Rys historyczny. Wpływ historii na obecny podział
administracyjny kraju i przyjęte rozwiązania prawno - administracyjne.
2. Aktualny podział terytorialny. Zagadnienia odrębności wspólnoty autonomicznych, dialekty
jako języki urzędowe.
Centralizacja a decentralizacja władzy. Podział, kompetencje.
Zawód "funkcjonariusz publiczny". "Oposiciones", czyli egzaminy zawodowe.
Hiszpańska biurokracja.
Podstawowe informacje o gospodarce, podatkach, systemie emerytalnym, służbie zdrowia, opiece
państwa (zasiłek dla bezrobotnych, urlop macierzyński i ojcowski, becikowe i zasiłki dla matek),
rynku nieruchomości.
7. Dyskusja.
3.
4.
5.
6.
Stowarzyszenie kulturowe przyjaźni polsko - hiszpańskiej "Kopernik"
1. Stowarzyszenie "Kopernik". Geneza, założenie, cele i działania na początku istnienia
2.
3.
4.
5.
6.
stowarzyszenia.
Kwestie docierania do osób zainteresowanych na przestrzeni lat.
Kryzys gospodarczy a stowarzyszenie.
Finanse, pozyskiwanie funduszy.
Stowarzyszenie "Kopernik" obecnie, ewolucja, działania i cele.
Dyskusja.
Zapraszamy studentów i pracowników WSIiE TWP w Olsztynie i w Kętrzynie,
pracowników administracji publicznej, nauczycieli i uczniów szkół średnich oraz
wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
Download