Lekcja 20. Temat: Astronom, który poruszył Ziemię.

advertisement
Lekcja 20.
Temat: Astronom, który poruszył Ziemię.
1. Mikołaj Kopernik (1473 – 1543) – polski uczony, astronom, autor heliocentrycznej teorii wszechświata.
2. Wykształcenie.
a) Akademia Krakowska
b) Uniwersytety włoskie: Bolonia, Padwa, Ferrara.
c) Zakres:
 Astronomia
 Matematyka
 Ekonomia
 Medycyna
 Prawo
3. Działalność w Polsce (Frombork, Olsztyn)
a) Działalność ekonomiczna – zarządzanie majątkiem, traktat o złej o dobrej monecie.
b) Działalność wojskowa – obrona zamku Olsztyn przed Krzyżakami.
c) Działalność naukowa – opracowanie heliocentrycznej teorii wszechświata.
4. Odkrycie Kopernika.
a) Geocentryzm – teoria Ptolemeusza (II w . n.e.), zakładająca, że Ziemia jest w centrum, wszystkie planety i
Słońce krążą wokół niej.
b) Heliocentryzm – Kopernik obalił teorię geocentryczną, udowadniając, że Słońce jest w centrum, a Ziemia
i pozostałe planety krążą wokół Słońca.
c) O Obrotach sfer niebieskich - dzieło, w którym Mikołaj Kopernik zawarł heliocentryczną teorię
wszechświata.
Download