Program - Szkoła Podstawowa nr 25

advertisement
Program III OLSZTYŃSKIEJ NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI
LOGOPEDYCZNEJ na temat: „Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka,
interpretacje.”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych,
Katedra Pedagogiki Specjalnej, Polski Związek Logopedów,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie,
Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana
Andersena w Olsztynie w Olsztynie.
Olsztyn, 4 marca 2016 r.
Patronat Honorowy:
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
- dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło
10.00- 10.40 – uroczyste otwarcie konferencji:
- dr hab., prof. UWM Sławomir Przybyliński - prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kierownik
Katedry Pedagogiki Specjalnej;
- prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw. UWM - przewodnicząca Zespołu Pedagogiki
Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedra
Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie;
- mgr Ewa Małachowska - przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów;
- mgr Iwona Jasińska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Olsztynie;
- mgr Małgorzata Konczanin - członek Zarządu Polskiego Związku Logopedów z ramienia
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego;
10.40-11.00 – występy uczniów z UKS Hajduczek z Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie;
UKS „Hajduczek” działa prężnie od 2008 roku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie. W
ramach działalności klubu prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również dla osób na
wózkach. Treningi skierowane są zarówno dla początkujących, jak i o zaawansowanym poziomie szermierki.
Klub należy do Polskiego Związku Szermierczego i ma jego licencję. Jest również członkiem WarmińskoMazurskiej Federacji Sportu. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego trenera szermierki i założyciela
klubu – Adama Sobczyka.
https://www.facebook.com/szermierka.olsztyn/
https://www.youtube.com/channel/UCRKtWZqsGZLA3DXWRNVfKCw
11.00-11.30 - przerwa kawowa
11.30-11.50 - dr Piotr Markiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie): Motoryczne zaburzenia mowy - modele,
kontrowersje, pytania.
11.50-12.20 - dr Oksana Dąbrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie), mgr Erdal Ates (Dumlupinar University Health Science İnstitute, Physical
Education and Sport Department, Turkey): Wpływ terapii wykorzystujących ruch na rozwój
mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
12.20-12.40 - mgr Ewa Bielecka-Nowakowska (Akademii Pedagogiki
w Warszawie): Kompetencje komunikacyjne osób z autyzmem a teoria umysłu
Specjalnej
12.40-13.00 - dr Antoni Balejko: Test nazywania w badaniu, ocenie i terapii osób po
incydentach mózgu.
13.00-13.20 - mgr Małgorzata Konczanin (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie),
mgr Elwira Konczanin-Dołkowska (Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
w Olsztynie): Dyspraksja. Stymulacja rozwoju mowy poprzez ruch z wykorzystaniem
najnowszych metod w terapii dzieci z zaburzeniami praksji.
13.20-13.30 - dyskusja
13.30-14.15 - obiad
14.15-14.35 - dr Karina Szafrańska (Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Warszawie): Dyspraksja u dzieci z Zespołem Downa.
14.35-14.55 - mgr Ewa Małachowska (przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów):
Terapia neurologopedyczna dziecka z Zespołem Downa.
14.55-15.15 - mgr Stawniak Kamila (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Oddział Udarów
Mózgu, Poznań): Jąkanie neurogenne - diagnoza i wstępna terapia.
15.15-15.35 - mgr Katarzyna Januszczak (Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie): Sprawności dialogowe i narracyjne u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
i ADHD.
15.35-15.55 - mgr Iwona Dajnowska (OREW Biskupiec): Głos w sprawie osób
niemówiących - z doświadczeń Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Biskupcu.
15.55-16.15 - mgr Bednarska Olga, mgr Darmofał Marta (Warmińsko-Mazurskie Centrum
Słuchu i Mowy „Medincus”): Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD) diagnostyka i terapia – SPPS.
16.15-16.35 - prof. dr hab. Marzenna Zaorska (PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie): Istota i specyfika komunikacji dzieci z zespołem różyczki wrodzonej (rubella
syndrome).
16.35-17.00 - przerwa kawowa
17.00-18.00 - warsztaty do wyboru:
- Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych - prof. dr hab. Marzenna Zaorska
(PAN, UWM w Olsztynie).
- Wczesna interwencja logopedyczna - mgr Katarzyna Wirchanowicz (SOSW w Olsztynie).
18.00-18.30 - podsumowanie i zakończenie konferencji.
Download