II ETAP I POWIATOWEGO KONKURSU Wiedzy o Krajach

advertisement
II ETAP I POWIATOWEGO KONKURSU
Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego
organizowanego przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Mińsku Mazowieckim w r.szk. 2010/11.
ZESTAW PYTAŃ KONKURSOWYCH
Dnia 22.03.2011r.
ilośd zdobytych punktów ……………
Imię i nazwisko …………………………………………………. Klasa ………………….
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………
PISZ WYRAŹNIE! ŻYCZYMY POWODZENIA!
I - WIELKA BRYTANIA
1. Jaki akwen wodny oblewa Wielką Brytanię od wschodu?
Morze Północne
2. Co to jest Slieve Donard?: Najwyższy szczyt w Irlandii Płn. – 852 m n.p.m. łaocuch Mourne na
płd. – wsch.
3. Która z następujących nazw nie jest nazwą rzeki? Podkreśl tę nazwę:
Trent - Ouse - Tees - Severn - Tweed - Clyde - Mersey – Windermere ( jezioro w Górach
Kumbryjskich w Anglii) – Avon
4. Podaj nazwę największego parku narodowego w Wielkiej Brytanii: Lake District – 2200 m2
5. Nazwa ustroju Wielkiej Brytanii to: dziedziczna monarchia konstytucyjna o parlamentarno gabinetowym systemie rządów. ( wpisz brakujące wyrazy , każda grupa kropek to 1 wyraz, trzeba
więc wstawid 3 wyrazy).
6. Kiedy i gdzie przede wszystkim obchodzi się dzieo Św. Patryka?: 17 marca w Irlandii i Irlandii Płn. i
wszędzie, gdzie mieszkają Irlandczycy
7. Władza ustawodawcza należy do 2 – izbowego parlamentu. Podaj nazwy izb parlamentu brytyjskiego:
Izba Gmin i Izba Lordów
8. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku : 5 – 16 lat
9. Do którego roku funkcjonował w Wielkiej Brytanii rząd RP na uchodźstwie? : 1991 r.
10. Parlament brytyjski powstał w roku: 1265r.
11. Unia personalna Anglii ze Szkocją nastąpiła w 1603 r. po objęciu tronu przez dynastię Stuartów .
12. Podkreśl nazwisko obecnie panującej dynastii:
Windsor, Lancaster, York, Plantagenet
13. Królowa Wiktoria panowała w latach: 1837 - 1901
14. Podaj dokładną datę wypowiedzenia wojny Niemcom przez Wielką Brytanię w czasie II wojny
światowej: 3 września 1939r.
15. Czego dotyczyło tzw. „ porozumienie wielkanocne” w 1998r.
Zażegnanie długotrwałego konfliktu w Irlandii Płn. między protestancką większością a katolikami.
16. Podaj tytuł poematu epickiego Johna Miltona : „Raj utracony”
17. Kim byli: J.M.W. Turner, F. Bacon i D. Hockeney? malarzami
18. Od którego roku jest wydawany najbardziej znany brytyjski dziennik „ The Times”? 1785, ew. 1788
19. Co oznacza skrót BBC ?: British Broadcasting Corporation
20. Co to była „ heptarchia”? Po podbojach w V I VI w. germaoskie plemiona Anglów, Sasów i Jutów
utworzyły małe paostewka plemienne o charakterze patrymonialnym, z czasem ich liczba
zmniejszyła się do 7 królestw: East Anglia, Essex, Kent, Mercja, Nortumbria, Sussex i Wessex , które
uległy chrystianizacji począwszy od 597r.
21. Jak nazywa się najsłynniejszy odtwórca ról szekspirowskich na scenie i w filmie, będący również
reżyserem. Był mężem Vivien Leigh - odtwórczyni roli Scarlett O`Hara w „ Przeminęło z wiatrem”.
Laurence Olivier
22. Podbój Anglii przez Normanów miał miejsce w roku 1066r. pod wodzą Wilhelma I Zdobywcy
23. Co uczyniło Wielka Brytanią pierwszą potęga gospodarczą świata po roku 1770?
rewolucja przemysłowa
24. Najbardziej znana szkoła publiczna dla chłopców to ETON.
25. W 1931 r. imperium brytyjskie zostało przekształcone w Brytyjską Wspólnotę Narodów
26. Najwybitniejszym poetą późnośredniowiecznym, autorem „ Opowieści kanterberyjskich” był
Geoffrey Chaucer
27. Od którego roku panuje królowa Elżbieta II? 1952r.
28. Wymieo 2 reprezentantów romantyzmu w poezji angielskiej : W. Blake, W. Wordsworth, S.T.
Coleridge, P.B. Shelley, J. Keats,, G. Byron
29. Czy Rudyard Kippling – autor „ Księgi dżungli” - otrzymał Nagrodę Nobla? TAK - 1907r.
30. Podaj nazwy 2 głównych partii politycznych: Partia Konserwatywna i Partia Pracy
31. Kim byli prerafaelici? - malarzami – bractwo działające w 2 poł. XIXw.
32. Jakie polskie imię ( imiona) i nazwisko nosił Joseph Conrad ? Teodor Józef Konrad
33. Czego nazwą jest “Saint Martin in the Fields”? - orkiestry
34. Jak brzmi tytuł filmu A. Minghelliego nagrodzony 9 Oscarami? „ Angielski pacjent”
35. Jak się nazywa i gdzie dokładnie się znajduje najstarsza w całości zachowana londyoska świątynia?
Kaplica Sw. Jana w obrębie Tower w Londynie
36. Co to był „ appeasement” ( w czasie II wojny światowej)? Polityka ustępstw wobec III Rzeszy
37. Gdzie odbywa się co roku od 1946r. Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Dramatu? W Edynburgu w
Szkocji
38. Co to jest „ ceilidh”? Spotkania z tradycyjnymi taocami ludowymi i muzyka ludowa w Szkocji
39. Podaj nazwisko dramatopisarza zwanego ojcem tragedii angielskiej? Christopher Marlowe – XVI w.
40. Czy język celtycki jest nauczany w szkołach w Walii? TAK
41. Kiedy obchodzi się Boxing Day? 26 XII
42. Kim był sir Arthur Conan Doyle? Autor powieści detektywistycznych o Sherlocku Holmesie
43. Jak nazywa się historyk Europy związany z Polska, piszący często o dziejach Polski, autor „ Bożego
igrzyska”? Norman Davies
44. Kim jest David Bowie? Piosenkarz, aktor, kompozytor
45. Jak nazywa się czarnoskóra brytyjska supermodelka, która urodziła się 22 maja 1970r.? Naomi
Campell
46. Kto stworzył słynne postaci literackie dwojga detektywów: Herkulesa Poirot i panny Marple? Agatha
Christie
II - Stany Zjednoczone Ameryki
47. Największe miasto USA , zamieszkane przez ok. 19 mln. mieszkaoców to Nowy Jork
48. Podaj nazwę stolicy stanu California Sacramento
49. Czy nazwy „ Missisippi” i „ Missouri” są nazwami stanów? TAK
50. Kiedy powstała i jaką nazwę otrzymała pierwsza trwała osada w Ameryce? Jamestown 1607r. Virginia
51. Od którego roku zaczęto sprowadzad do pracy murzynów z Afryki? 1618r.
52. Podaj dokładną datę traktatu pokojowego podpisanego w Paryżu , wprowadzającego Stany
Zjednoczone na mapę polityczną świata jako niepodległe paostwo? 3.09.1783r.
53. Czym był „ New Deal” i przez kogo został wprowadzony? Tzw. Nowy Ład wprowadzony przez
Franklina Delano Roosevelta – program szerokiej interwencji paostwa w zwalczaniu kryzysu
54. Która częśd paostwa - północna czy południowa - pragnęła zachowad na swoim terenie
niewolnictwo? południowa
55. Jak nazywa się teren nabyty w 1867r. od Rosji? Alaska
56. Czym był „ czarny czwartek” i kiedy miał miejsce?24.10.1929r. krach na giełdzie w Nowym Jorku,
który zapoczątkował kryzys gospodarczy
57. W okresie jakiej wojny 16-stym prezydentem Stanów Zjednoczonych był Abraham Lincoln?
W czasie wojny secesyjnej
57. Jak nazywa się prezydent USA, który sprawował swój urząd w czasie II wojny światowej i po niej
Harry Truman
59. 35-ty prezydent USA zwany JFK to John Fitzgerald Kennedy
60. Za czasów jakiego prezydenta miała miejsce Afera Watergate? Richard Nixon
61. Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych był George Washington
62. Na terenie USA 52 % ludności jest wyznania protestanckiego
63 Do jakich młodych gór fałdowych należy pasmo Gór Skalistych? Kordylierów
64. Najwyższy szczyt USA to McKinley – 6194 m n.p.m. w pasmie Alaska
65. Największym parkiem narodowym jest Yellowstone
66. Podaj dokładną datę zamachu terrorystycznego na World Trade Center? 11.09.2001r.
67. Podaj nazwę dwóch wielkich amerykaoskich koncernów motoryzacyjnych General Motors,
68. Podaj nazwę parlamentu amerykaoskiego i jego 2 izb?
Kongres: Izba Reprezentantów i Senat
69. Najbardziej znany dziennik o zasięgu ogólnokrajowym to: New York Times
70. W którym roku rozpoczęło nadawanie radio amerykaoskie? 1920r.
71. W którym roku rozpoczęto regularne nadawanie programów telewizyjnych w USA? 1939r.
72. Wymieo 3 stany, w których są zlokalizowane główne ośrodki naukowe USA: Kalifornia, Nowy Jork,
Massachussets
73. Ilu laureatów w zakresie nauk ścisłych otrzymało nagrodę Nobla w USA w latach 1901 – 2003:
280
74. Kim byli: William Faulkner, John Steinbeck, Gertruda Stein? pisarzami
75. Jak nazywa sie styl w architekturze odznaczający sie rozmaitością form związanych z narodowymi
tradycjami , przede wszystkim wpływami angielskimi i hiszpaoskimi, rozwijający się w na przestrzeni XVI –
XVII – XVIII w. ( drewniane i murowane zabudowania fortów, skromne siedziby mieszkalne, budynki
misyjne itp.) styl kolonialny
76 Najbardziej znanym przedstawicielem kierunku pop-art w sztuce był: Andy Warhol
77. Jak nazywał się wielki kompozytor nawiązujący w swojej twórczości do jazzu, twórca dzieł: „ Porgy and
Bess” , „ Amerykanin w Paryżu”, „Błękitna rapsodia”? George Gershwin
78. Jaki gatunek filmowy reprezentuje film „ W samo południe” ? western
79. Jak nazywa się reżyser filmu” Ojciec chrzestny”? Podkreśl właściwe nazwisko
Francis Ford Coppola – Martin Scorsese – Elia Kazan
80. Podaj nazwiska 2 Polaków walczących w wojnie o niepodległośd Stanów Zjednoczonych: Tadeusz
Kościuszko, Kazimierz Pułaski
81. Podaj nazwę pierwszej polskiej osady w USA, która powstała w połowie lat 40-tych XIX wieku w stanie
Michigan: Parisville
82. Jak nazywa się centralna organizacja polonii w USA? Kongres Polonii Amerykaoskiej
83. Ilu rdzennych mieszkaoców Ameryki – Indian - zamieszkuje USA? Ok. 2 mln.
84. Jak nazywa się najliczniejsze obecnie plemię Indian zamieszkujące USA ? Navajo
85. Jak się nazywał pastor, polityk murzyoski, który prowadził działalnośd publiczną walcząc o
równouprawnienie rasowe, był laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Został zamordowany. Swój cel
przedstawił w znanej wypowiedzi zaczynającej się od słów: „ Mam takie marzenie…” Martin Luther King
86. W którym roku Aleksander Graham Bell wynalazł telefon? 1876r.
87. Kto w 1879r. wynalazł żarówkę? Thomas Alva Edison
88. Kto wynalazł piorunochron i sformułował zasadę przyciągania i oddalania się ciał ? Benjamin Franklin
89. W którym roku wydano w pełni samodzielny system operacyjny Windows? 1995r.
90. Czego nazwą było „ Metro Goldwyn Mayer”? Wytwórnia filmowa
Download