algorytmy2

advertisement
Strat - programy – ELI2.0 DEMO – Laboratoriom Informatyki ELI 2.0 Demo
Plik – Nowy projekt – nazwa – opis – zaznaczenie plansza
Przeciągnij i upuść,
Początek algorytmu
W skrzynce warunkowej możemy
wpisać warunki stosując znaki:
Wprowadzenie danych
-równy np. a=5
Wykonanie działania
-różny np. a<>5
Sprawdzenie warunku
-mniejszy np. a<5
Wyprowadzenie wyniku
Koniec algorytmu
Do każdego klocka należy napisać instrukcję
-większy np. a>5
-mniejszy lub równy np. a<=5
-większy lub równy np. a>=5
Algorytm liniowy odejmowania dwóch liczb
Algorytm liczenia: sumy, iloczynu dwu liczb
Algorytm wskazywania liczby większej
Wykonaj algorytm podnoszenia liczby a
do drugiej i trzeciej potęgi
1. Początek algorytmu
2. Podaj wartość liczby a
3. Oblicz wartość:
x:=a*a
większa liczba
podaj liczę 1 – a
podaj liczbę 2 – b
a>b
L- liczba a jest większa a
P- liczna b jest większa b
y:=x*a
4. Wyprowadź x
5. Wyprowadź y
6. Koniec algorytmu
Dzielenie z uwzględnieniem
warunku nie dziel przez 0
1. początek algorytmu
2. podaj liczbę pierwszą a
3. łącznik
4. podaj liczbę druga b
5. b<>0
6. x:=a/b
7. Podaj wynik x
8. Koniec algorytmu
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards