Algorytmy w programie ELI 2

advertisement
Algorytmy w programie ELI 2.0 cz.1
1. Algorytm przedstawiający dowolną liczbę w systemie binarnym:
a. x mod y oznacza resztę z dzielenia x przez y
b. x div y oznacza dzielenie x przez y bez reszty (reszta jest pomijana)
c. taśmę włączamy: plik/taśma/nowa.
d. Widok algorytmu na planszy:
2. Algorytm Euklidesa:
a. Gdy liczby są równe to NWD = którakolwiek z liczb
b. Gdy 1 jest większa to L1=L1-L2
c. Gd 2 jest większa to odwrotnie L2=L2-L1
d. T o, co otrzymamy wrzucamy na początek i procedura toczy się od nowa:
3. Pierwiastki trójmianu:
a. Podajemy współczynniki a, b, c.
b. Sprawdzamy deltę
c. Obliczamy pierwiastki jeżeli są – jeśli nie wyprowadzamy odpowiedni
komunikat.
d. Uwaga: sqr(x) to x2, zaś sqrt(x) to x1/2.
Ćwiczenia:
Ułóż algorytm wybierający największą spośród trzech wprowadzonych liczb.
Ułóż algorytm sprawdzający czy wybrana liczba naturalna dzieli się przez 2 i 3.
Ułóż algorytm losujący 5 liczb z 42 (Express Lotek) tak, aby się nie powtarzały. Użyj funkcji
random(k), która losowo wybiera 1 liczbę naturalną z zakresu k. Poniżej znajdziesz podobny
schemat algorytmu – losuje on bez powtórzeń 3 liczby z pewnego zakresu.
Download