Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi

advertisement
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13
im. Sybiraków w Łodzi
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Technik drogownictwa
Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik drogownictwa?
• organizacją i prowadzeniem prac związanych
z budową dróg i obiektów mostowych,
• prowadzeniem bieżących i okresowych
przeglądów technicznych związanych z
utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
• sporządzaniem kosztorysów,
• opracowaniem dokumentacji przetargowej.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Miejsca zatrudnienia technika drogownictwa
• firmy drogowo – mostowe,
• firmy projektowe z branży drogowo –
mostowej,
• organy administracji publicznej zarządzające
drogami,
• laboratoria drogowe,
• zakłady produkcji materiałów drogowych,
• własna działalność gospodarcza.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Technik geodeta
Czym zajmuje się absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie technik geodeta?
• wykonywaniem pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych,
• sporządzaniem map do celów: prawnych i projektowych,
• przeprowadzaniem podziałów nieruchomości,
• geodezyjną obsługą inwestycji,
• tyczeniem obiektów budowlanych,
• wykonywaniem pomiarów kontrolnych w trakcie
wznoszenia budowli,
• prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków i lokali.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Miejsca zatrudnienia technika geodety
• firmy i przedsiębiorstwa geodezyjne i budowlane,
• urzędy administracji państwowej (Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, urzędy wojewódzkie),
• urzędy administracji samorządowej (urzędy
marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast
i urzędy gmin),
• ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
• własna działalność gospodarcza.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Technik geolog
Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie technik geolog?
• wykonuje odkrywki geologiczne,
• prowadzi wiercenia geologiczne w
poszukiwaniu złóż,
• pobiera próbki skał do badań laboratoryjnych,
• dokumentuje profil otworu wiertniczego,
• opracowuje mapy geologiczne,
• bada wodę do celów spożywczych i
przemysłowych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Miejsca zatrudnienia technika geologa
• firmy geologiczne poszukujące złóż,
• przedsiębiorstwa górnicze eksploatujące złoża
• firmy geologiczne badające tereny pod obiekty
budowlane,
• przedsiębiorstwa hydrogeologiczne,
• laboratoria i instytucje badawcze,
• własna działalność gospodarcza.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Technik informatyk
Czym zajmuje się absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie technika informatyka
• projektowaniem sieci komputerowych i ich
administrowaniem,
• tworzeniem stron www,
• projektowaniem baz danych,
• przetwarzaniem plików multimedialnych
i graficznych,
• pisaniem programów w nowoczesnych językach
programowania,
• montowaniem podzespołów komputerowych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Miejsca zatrudnienia technika informatyka
• firmy świadczące usługi hostingowe
i teleinformatyczne,
• agencje reklamowe i interaktywne,
• serwisy komputerowe,
• obsługa informatyczna firm,
• własna działalność gospodarcza.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
NOWY ZAWÓD!!!
Technik leśnik
Czym zajmuje się absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie technika leśnika
• organizowaniem prac związanych z gospodarką
leśną: nasiennictwem, szkółkarstwem, hodowlą,
ochroną i użytkowaniem lasu,
• prowadzeniem prac pomiarowych i
inwentaryzacyjnych terenów leśnych,
• organizowaniem prac związanych z łowiectwem,
• nadzorowaniem rekreacyjnego zagospodarowania
lasu,
• patrolowaniem terenów leśnych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Miejsca zatrudnienia technika leśnika
•
•
•
•
•
jednostki administracyjne Lasów Państwowych,
Parki Narodowe i Krajobrazowe,
biura urządzania lasu,
geodezja leśna,
placówki związane z ochroną środowiska
oraz turystyką,
• firmy prywatne prowadzące działalność
gospodarczą w lasach,
• własna działalność gospodarcza.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Zapraszamy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13
http://zsbg.org
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków, Łódź ul. Skrzydlata 15, tel.: (042)6598222
Download