Szkolny wykaz numerów programów, plik WORD

advertisement
Szkolny wykaz numerów programów
w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
w Warszawie
na rok szkolny 2015/2016
Lp.
Nazwa przedmiotu
1
Język polski
2
Język polski rozszerzony
3
Język angielski
4
Język angielski rozszerzony
5
Historia
6
Historia rozszerzona
7
Wiedza i społeczeństwie
8
Wiedza o kulturze
Nazwa programu
Ponad słowami – program nauczania przedmiotu język polski w
liceach i technikum. Zakres podstawowy (B. Łabęcka)
Ponad słowami – program nauczania przedmiotu język polski w
liceach i technikum. Zakres rozszerzony (B. Łabęcka)
Program nauczania języka angielskiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum. Zakres
podstawowy (M. Kłos, A. Sikorzyńska,
B. Czarnecka – Cicha)
Program nauczania języka angielskiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum. Zakres
rozszerzony (M. Kłos, A. Sikorzyńska,
B. Czarnecka – Cicha)
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Program
nauczania szkół ponadgimnazjalnych
(M. Jekel)
Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla
zakresu rozszerzonego, liceum ogólnokształcące i technikum
(R. Śniegocki)
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole
ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy.”W centrum uwagi”
(M. Menz)
Wiedza o kulturze program nauczania w szkołach
ponadgimnazjalnych (I. Morawska, W. Panek)
Numer programu
1/zs26/2015
1A/zs26/2015
2/zs26/2015
2A/zs26/2015
6/zs26/2015
6A/zs26/2015
7/zs26/2015
8/zs26/2015
9
10
12
13
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
(M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda)
Program nauczania fizyki w zakresie podstawowym – Odkryć
fizykę (M. Braun, W. Śliwa)
To jest chemia program nauczania chemii w zakresie
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych
(R. Hassa, A. J. Mrzigod)
Program nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych
9/zs26/2015
10/zs26/2015
11/zs26/2015
12/zs26/2015
14
Geografia
15
Podstawy przedsiębiorczości
16
Informatyka
17
18
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
19
Religia
20
Etyka
21
Wychowanie do życia w rodzinie
22
Matematyka rekreacyjna
23
Przyroda
24
Zajęcia artystyczne
Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej (E.
Wilczyńska)
Program nauczania przedsiębiorczości w szkole
ponadgimnazjalnej – Przedsiębiorczość na czasie
(K. Garbacik, M. Zmiejko)
Program nauczania Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych
zakres podstawowy (G. Koba)
Program autorski wychowania fizycznego Roman Marciniak
Odkrywamy na nowo – program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej (M. Groniewicz,
A. Nowak – Kowal, Z. Smutek)
Program nauczania religii w szkole ponadgimnazjalnej – Być
świadkiem Zmartwychwstałego
(A. Błoniak, ks. D. Bryl, ks. J. Szpet)
Program nauczania etyki w szkole ponadgimnazjalnej –
Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto
(P. Kołodziejski, J. Kopiszewski)
„Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla
szkół ponadgimnazjalnych (T. Król, M.Ryś)
Program autorski A. Parszewska
Przyroda – program nauczania przedmiotu uzupełniającego w
szkoła ponadgimnazjalnych
(E. Jakubowska, M. Kaczmarzyk, J. Mrzigod, E. Tuz)
Program autorski L. Bogusławska
13/zs26/2015
14/zs26/2015
15/zs26/2015
16/zs26/2015
17/zs26/2015
18/zs26/2015
19/zs26/2015
20/zs26/2015
21/zs26/2015
22/zs26/2015
23/zs26/2015
25
26
Język rosyjski
Język niemiecki klasa I
27
Język niemiecki klasa II, III, IV
28
Język francuski
29
Ekologia
30
Chemia rozszerzona
31
Biologia rozszerzona
32
Geografia rozszerzona
Sporządziła: Halina Grabowska
Program nauczania języka rosyjskiego dla IV etapu nauczania.
Zakres IV.0 (M. Zybert)
Program nauczania języka rosyjskiego dla IV etapu nauczania.
Zakres IV.1 kontynuacja (A. Pado) zmodyfikowany
Język niemiecki, program nauczania dla liceum
ogólnokształcącego i technikum, IV etap edukacyjny. Dla
początkujących (poziom IV.0), dla kontynuujących naukę
(poziom IV.1) (P. Piszczatowski)
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III liceum
ogólnokształcącego i klas I – IV technikum, IV etap edukacyjny
(G. Zenderowska – Korpus)
Program nauczania języka francuskiego dla szkół
ponadgimnazjalnych poziom podstawowy, poziom
kontynuacyjny według nowych wytycznych podstawy
programowej (M. Darmoń)
Program zmodyfikowany dla liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych i techników. Równoważenie rozwoju –
przyszłością naszej planety
(E. Biernacka, M. Wawrzyniak-Kulczyk, G. Wnuk)
To jest chemia 1 – program nauczania chemii w zakresie
rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum
(Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazlo)
„Biologia na czasie” – program nauczania biologii w zakresie
rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych; (U. Poziomek);
Program nauczania geografii z zakresu rozszerzonego dla
liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii
(E. Tuz, D. Szczypiński)
3/zs26/2015
4/zs26/2015
4a/zs26/2015
5/zs26/2015
24/zs26/2015
11A/zs26/2015
12A/zs26/2015
13A/zs26/2015
Download