TEMATYKA ZAJĘĆ PRZEDMIOT OPIS FORMY ODBIORCA FORMA

advertisement
TEMATYKA
ZAJĘĆ
PRZEDMIOT
OPIS FORMY
ODBIORCA
FORMA
KONTAKT
BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Goldoniego 1
MANIA PISANIA
Zajęcia literackie
RE:@KTORZY
Zajęcia aktorskie
FAKTORIA
FILMOWA
Zajęcia filmowe
Zajęcia przeznaczone dla osób
szukających inspiracji, pragnących
rozwijać swoje literackie
umiejętności
Obejmują teorię teatru i praktyczne
ćwiczenia aktorskie, np. dykcyjne,
ruchowe, parateatralne, dramowe,
rytmiczne, interpretacji tekstu
Zajęcia na temat: jak powstaje film,
jak zrobić animację czy napisać
scenariusz
22-8346547
www.bok-bielany.eu
gimnazjum,
liceum
Zajęcia stałe
prowadzone w
ramach „Strefy
Sceny”
[email protected]
MEDIATEKA START - META, ul. Szegedyńska 13a
MULTIaRT –KLUB Zajęcia
GRAFIKA
komputerowe
MULTITECH
Zajęcia
komputerowe,
robotyka
MULTI SCIENCE KLUB
NAUKOWCA
Fizyka
Chemia
Biologia
Poznawanie podstaw grafiki
komputerowej i praw kompozycji
graficznej. Nauka edycji zdjęć, nauka
programy Art. Rage
Wprowadzenie do tematyki układu
współrzędnych kartezjańskiego i
biegunowego oraz logiki,
programowanie: plotera, sortownika,
robota, frezarki.
Eksperymenty z zakresu chemii,
biologii i fizyki, uczniowie
przygotowują warsztat,
przeprowadzają samodzielnie
eksperymenty korzystając z
MultiLogów oraz programu
komputerowego, analizują wyniki,
wyciągają wnioski.
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum,
liceum
Zajęcia dla grup
zorganizowanych,
pon-pt, 8-16
Zajęcia dla grup
zorganizowanych,
pon-pt, 8-16
Zapisy: 22-2914461
www.mediateka.waw.pl
Zapisy: 22-2914461
www.mediateka.waw.pl
Lekcje
biblioteczne i
warsztaty
tematyczne
Biblioteka,
przedmioty
humanistyczne
Pierwsza pomoc
dla maturzystów
Biblioteka,
przedmioty
humanistyczne
Warsztaty z zakresu korzystania z
wydawnictw informacyjnych,
wyszukiwania informacji,
sporządzania konspektu, bibliografii
przedmiotowej i podmiotowej.
Warsztaty z zakresu oceny
przydatności publikacji do pracy
maturalnej, szybkie wyszukiwanie
informacji, tworzenie konspektów,
bibliografii.
gimnazjum,
liceum
Uczniowie
klas trzecich
liceum
Zajęcia dla grup
zorganizowanych,
pon-pt, 8-16
Zapisy: 22-2914461
Zajęcia dla grup
zorganizowanych,
pon-pt, 8-16
Cykl 3 zajęć
Zapisy: 22-2914461
www.mediateka.waw.pl
www.mediateka.waw.pl
BIELAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ, ul. Szegedyńska 9a
Historia
symbolów
narodowych
O zachowaniu
się..
Wos, historia,
Spotkania z
astronomią
Fizyka
Godzina
wychowawcza
Warsztaty
komputerowe
Zajęcia
komputerowe
Taniec
towarzyski
Taniec
Warsztaty
teatralne
Teatr
Zapoznanie z historią: orła białego,
flagi, hymnu narodowego
Warsztaty z zakresu zasad
grzeczności i savoir – vivre’u w kinie,
teatrze, przy stole…
Zdobywanie informacji na temat
Układu Słonecznego, budowanie
makiety
Zajęcia warsztatowe obejmujące
edycję tekstu, grafiki oraz
praktycznego wykorzystania
oprogramowania.
Zajęcia na różnym poziomie
zaawansowania obejmujące tańce
tradycyjne i nowoczesne.
Poznawanie teatru i sztuki gry
aktorskiej.
gimnazjum
gimnazjum
gimnazjum,
liceum
Projekt edukacyjny
dla grup
Sekretariat
zorganizowanych
@centrumszegedynska9a.pl
Wtorek 9-10.30
Czwartek 9-10.30 www.centrumszegedynska9a.pl
22- 8345259
Pozaszkolne
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników
gimnazjum,
liceum
gimnazjum,
liceum
Pozaszkolne
zajęcia dla
indywidualnych
uczestników
22- 8345259
Sekretariat
@centrumszegedynska9a.pl
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Cegłowska 39
Taniec w dramie
Taniec
Kształtowanie oraz rozwijanie
zdolności motorycznych, koordynacji,
rytmizacji, estetyki
gimnazjum,
liceum
22- 834 13 47
Zajęcia stałe
www.mdkbielany.pl
Studio teatru i
dramatu
Teatr
Ceramika
Plastyka
Młodzieżowa
Rada Bielan
Samorząd
Uczniowski
Bielańska
Kapituła Ośmiu
Wolontariat
Wolontariat
Tenis stołowy
Wychowanie
fizyczne
Wychowanie
fizyczne
Geografia
Aerobik
Geografia z
turystyką
Matematyka
Wolontariat
Matematyka
Edukacja
Muzyka
muzyczna. Studio
piosenki
Kształtowanie wśród uczestników
świadomości w zakresie podstaw
warsztatu aktora oraz autora tekstów
scenicznych
Praca oparta na materiałach
gimnazjum
naturalnych, lepienie z gliny.
Rozwijanie samorządności wśród
młodzieży, spotkania, wydawanie
gazetki internetowej, udział w
sesjach Dzielnicy Bielany
Praca w wolontariacie, udział w
akcjach charytatywnych
Praca na rzecz potrzebujących,
odwiedziny w ośrodkach i Domach
gimnazjum,
Pomocy Społecznej
liceum
Nauka i doskonalenie umiejętności
gry w tenisa stołowego
Podniesienie sprawności fizycznej,
współpraca w grupie
Wyjścia na wycieczki, do muzeów,
udział w rajdach i imprezach
ekologicznych
Rozwijanie zainteresowań
matematyką, utrwalanie
umiejętności zdobytych na lekcjach,
uzupełnianie braków w
wiadomościach.
Kontynuacja pasji i uzdolnień
muzycznych. Prawidłowe ustawienie
aparatu głosowego. Zapoznanie z
różnymi stylami muzycznymi.
22- 834 13 47
Gimnazjum,
liceum
Zajęcia stałe
www.mdkbielany.pl
Download