Za**cznik do Wniosku w sprawie kierowanej na

advertisement
1/2
02.06.2016
Małgorzata Szturmowicz w TOP10 „Kobiet rynku finansowego”
Zasiadająca w zarządzie Idea Banku Małgorzata Szturmowicz znalazła się w dziesiątce pań, które wg
czytelników dziennika „Parkiet” swoimi osiągnięciami wyróżniają się na rodzimym rynku kapitałowym.
Laureatki konkursu zostały wyłonione w drodze głosowania internautów.
Podczas wtorkowego Kongresu organizowanego przez gazetę „Parkiet” dyskutowano o roli kobiet na rynku
finansowym, czy sprawdzają się w roli osób inwestujących i zarządzających. Wtedy też wręczono wyróżnienia
dziesięciu laureatkom konkursu „Kobiety rynku finansowego 2016”, które głosami internautów zostały wyłonione
spośród 20 nominowanych przez redakcję kandydatek. Ankietę wypełniło ponad 7,5 tys. osób. Wśród nagrodzonych
znalazła się Małgorzata Szturmowicz, która od dwóch lat pełni funkcję członka zarządu Idea Banku i jest zarazem
najmłodszą kobietą w Polsce na takim stanowisku w branży bankowej.
– Postanowiliśmy wyłonić kobiety, które na przekór stereotypom wywalczyły sobie mocną pozycję i jasno błyszczą
na firmamencie polskiego rynku finansowego. W Polsce nadal pokutuje stereotyp, że praca w finansach jest domeną
mężczyzn. Nasze laureatki i osiągane przez nie sukcesy obalają ten mit – napisano w uzasadnieniu konkursu. Płeć
piękna nadal jest w zdecydowanej mniejszości, jeśli chodzi o strukturę kadry zarządzającej na polskim rynku
finansowym, ale odsetek ten systematycznie rośnie.
– Z moich obserwacji jako pracodawcy płynie smutny wniosek, że kobiety zbyt często mają obawy czy sobie poradzą,
zaniżając swoje kompetencje. Z tego powodu tracą wiele możliwości rozwoju i awansu, niestety często na rzecz
mężczyzn, którzy takie obawy mają dużo rzadziej. Najlepszą radą jest więc powiedzenie: odwagi! – mówi Małgorzata
Szturmowicz.
Laureatka posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym – wcześniej pracowała w Ernst &Young,
a od 2011 w Tax Care na stanowisku dyrektora finansowego. Uzyskała tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie. W Idea Banku Małgorzata Szturmowicz odpowiada za
strategię finansową banku oraz za rozwój Grupy.
W ostatnich dwóch latach była m.in. odpowiedzialna za proces zakupu i późniejszej sprzedaży spółki GetBack - w
pierwszym kwartale tego roku Idea Bank zawarł umowę sprzedaży za cenę ponad trzykrotnie wyższą (825 mln zł)
niż cena nabycia. Grupa podpisała też umowę zakupu Getin Leasing, co umożliwi jej stanie się rynkowym liderem.
W 2015 r. Małgorzata Szturmowicz była współodpowiedzialna za przygotowanie spółki do debiutu na Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Od momentu kiedy kandydatka objęła stanowisko dyrektora finansowego, Grupa Idea Banku dynamicznie się
rozwija. W ciągu ostatnich trzech lat zysk netto Grupy wzrósł z 27 mln zł w 2012 do 312 mln zł w 2015 r. Suma
bilansowa powiększyła się z 5 201 mln zł w 2012 r. do 18 858 mln w 2015 r. Wskaźnik ROE wzrósł z 5,5% w 2012
do 17,7% w 2015, a wskaźnik ROA z 0,7% w 2012 do 1,8% w 2015.
W zeszłym roku dziennik Rzeczpospolita nazwał Małgorzatę Szturmowicz „Wschodzącą gwiazdą polskiego biznesu”.
Znajduje się ona także na liście „Najcenniejszych dyrektorów finansowych” Gazety Finansowej.
2/2
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:
Klaudia Klimkowska
[email protected]
tel. 697 673 264
Download