Program

advertisement
PROPOZYCJE WYKŁADÓW PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NOWYM TARGU
Kontakt: Dział Promocji, Współpracy i Monitorowania Karier Zawodowych PPWSZ
tel. 182610727, 664 730 274, mail: [email protected]
1.
„Geografia turystyczna ciekawych regionów” (Argentyna, Peru, Antarktyda, Węgry, Włochy,
Hiszpania, Egipt) lub „Geografia turystyczna nowych form turystyki” (Geoturystyka, Geoparki
Europy, Parki Narodowe USA, Geoturystyka w Europie – wzory dobrych praktyk w zakresie
wykorzystania dziedzictwa geologicznego, Geoprodukty turystyczne) - dr hab. Marek Doktor
2. „Marketing usług turystycznych i hotelarskich jako istotny czynnik rozwoju branży
turystycznej" - dr Arkadiusz Niedziółka
3. 3. „Biologia zapylania” (autogamia, hydrogamia, anemogamia, zoogamia) - czas ok. 45 minut dr Małgorzata Wesołowska
4. „Rozprzestrzenianie się diaspor” - czas ok. 45 minut - dr Małgorzata Wesołowska
5. „Tajemnice świata roślin” – (pasożyty i półpasożyty roślinne, rośliny mięsożerne, rośliny
motylkowe - symbioza roślin z bakteriami wiążącymi azot, mikoryza, obrona przed
roślinożercami) – czas ok. 90 minut - dr Małgorzata Wesołowska
6. „Ochrona przyrody w Polsce” (prawne formy ochrony przyrody w Polsce wraz
z przykładami - w tym różnice między ochroną bierną a czynną oraz przykłady gatunków
chronionych) – czas ok. 90 minut - dr Małgorzata Wesołowska
7. „Rodzime gatunki drzew” (gatunki iglaste i liściaste, ich rozpoznawanie, właściwości,
ciekawostki botaniczne i kulturowe) – czas ok. 90 minut - dr Małgorzata Wesołowska
8. „Zależności między- i wewnątrzgatunkowe” – czas ok. 90 minut - dr Małgorzata Wesołowska
9. „Styl zakopiański jako atrakcja turystyczna” – ok. 45 minut – mgr Agnieszka Czajkowska
10. „Anoreksja i bulimia” – mgr Magdalena Nieckula
PROPOZYCJE WYKŁADÓW Z FILOLOGII POLSKIEJ:
1. „Ślady dawnej leksyki we współczesnym słownictwie polskim” – dr Krzysztof Waśkowski
2. „Stabilność i zmienność polskiego słownictwa” – dr Krzysztof Waśkowski
3. „Zastosowanie teorii retoryki w tworzeniu i rozumieniu tekstów” – dr Krzysztof Waśkowski
4. „Przemienność epok klasycystycznych i romantycznych w kulturze europejskiej” – dr Ewa
Nadolska – Mętel
5. „Co trąci myszką – o frazeologii języka polskiego” – dr hab. Maciej Rak
6. „Zycie i twórczość Władysława Orkana” – dr hab. Anna Mlekodaj
7. „Co to jest tekst? Funkcje komunikatów językowych” – dr Barbara Zgama
Spod Jordanowa do Wilhelmshaven. Generał Stanisław Maczek i
jego żołnierze (45 min.)
dr Piotr Sadowski
Armia Krajowa w Okręgu Krakowskim (ze szczególnym
uwzględnieniem regionu, w którym znajduje się szkoła) (45 lub 90
min.)
Kampania Polska 1939 roku w Małopolsce (ze szczególnym
uwzględnieniem regionu, w którym znajduje się szkoła) (45 lub 90
min.)
Front wschodni I Wojny Światowej – działania w Galicji 1914-15 (90
min.)
Militarna turystyka kulturowa w Polsce (m.in. przykłady
praktycznego wykorzystania badań historycznych i
archeologicznych) (45 lub 90 min.)
Ochrona przyrody i turystyka w Skandynawii (45 min.)
Download