Spis treści

advertisement
\\\XFQ[JTHT
Spis treści
Rozdział 1. Stabilizacja kręgosłupa/ocena funkcjonalna/postawa ciała
Postawa według PRI (Postural Restoration InstituteTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Michał Niedzielski
Efekt usprawniania metodą McKenziego u pacjentki z rwą kulszową – opis przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Marzena Olszewska-Karaban, Anna Permoda, Aneta Bytner, Tomasz Stengert
MCS – nowoczesne narzędzie oceny funkcjonalnej w przygotowaniu motorycznym
i fizjoterapii sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Karol Bibrowicz, Karl D. Gilligan, Bartosz Bibrowicz
Trening stabilizacji głębokiej kręgosłupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Patryk Lewandowski, Patrycja Rąglewska
Zastosowanie urządzenia RENOG w procesie rehabilitacji chorych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Jan Janota, Wiesław Rycerski, Barbara Janota, Krystian Oleszczyk, Adam Gacek, Michał Bachorz, Bartłomiej Kubik, Jan Marciniak,
Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Łukasz Krzych, Halina Brus, Józef Opara
FDM – metoda Typaldosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Alina Struzik, Aneta Gutowska
Techniki energizacji mięśni w terapii przeciwprzykurczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Marta Soboń-Strączek, Jacek Piechowicz
Terapia tkanek miękkich w zespole skrzyżowania górnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Radosław Szwarocki, Małgorzata Chochowska
Thera Cane w terapii punktów spustowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Marcin Wytrążek
Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Małgorzata Chochowska, Rafał Ogrodowczyk, Joanna Klonowska, Marcin Wytrążek
Zespół górnego otworu klatki piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Dawid Pawlak, Wojciech Kubasik, Filip Humpa
Rehabilitacja wczesna w zespole Parsonage’a-Turnera – opis przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Daniel Malczewski, Jakub Stolarski, Piotr Pietras, Jan Kochanowski
Zastosowanie techniki integracji neurostrukturalnej w terapii bólów kręgosłupa lędźwiowego . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Halina Romualda Zięba, Bartłomiej Kożuch, Grzegorz Kowalski, Bartosz Radosz
Rozdział 2. Neurorehabilitacja
Możliwości wykorzystania elementów metody PNF w reedukacji chodu zu pacjentów z chorobą Parkinsona . . . . . 125
Agnieszka Milewska, Beata Anna Mielańczyk-Lubecka, Joanna Ścibek, Jolanta Gałecka, Jan Kochanowski
Wykorzystanie koncepcji PNF po amputacjach kończyn dolnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Magdalena Zelek
Wybrane aspekty terapii kognitywnej wg koncepcji Perfettiego
w rehabilitacji pacjentów dotkniętych hemiplegią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Iwona Ptasznik, Barbara Skalska-Dulińska
Propozycja rehabilitacji porażonego nerwu twarzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Jagoda Walowska
Wykorzystanie elementów koncepcji Bobath w terapii osób dorosłych ze spastycznością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Małgorzata Bilińska, Grzegorz Biliński, Tomasz Ciesielski, Małgorzata Fuchs, Magdalena Merta, Magdalena Półtorak,
Jacek Soboń, Małgorzata Tokarz
Rozdział 3. Medycyna fizykalna/masaż
Efektywność masażu bańką chińską w leczeniu cellulitu u kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Bartosz Trybulec, Sylwia Orzechowska
Metody oceny terapii w środowisku wodnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Anna Ogonowska-Słodownik
Terapia wałkiem piankowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Joanna Gorniok, Mateusz Rams
Wprowadzenie do Mikrokinezyterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Władysław Batkiewicz
Rozdział 4. Rehabilitacja w pediatrii
Integracja sensoryczna – coraz bardziej popularną metodą terapeutyczną stosowaną przez fizjoterapeutów . . . 205
Agata Potapska
Terapia niemowlęcia z asymetrią ułożeniową według koncepcji NDT-Bobath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Jagoda Walowska, Katarzyna Siwek, Katarzyna Prasał
Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu skolioz funkcjonalnych u dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Łukjan Andrijuk
Efekty terapii metodą Vojty u dzieci z zaburzeniami rozwoju pochodzenia ośrodkowego
w oparciu o analizę płaszczyzny podparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Magdalena Halczuk
Choroba Perthesa – przykłady ćwiczeń leczniczych stosowanych u młodszych dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Krzysztof Czupryna, Jolanta Donocik-Jurgielewicz, Ewa Szumakowicz-Bożek, Monika Pożniak, Michał Siuta, Mirosław Smółka,
Magdalena Halczuk
Leczenie dysplazji stawów biodrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Jagoda Walowska, Katarzyna Siwek
Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Paulina Filip, Rita Hansdorfer-Korzon, Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Marek Barna
Rozdział 5. Terapia manualna
Terapia manualna w diagnostyce i leczeniu „łokcia tenisisty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Kamil Zaworski, Robert Latosiewicz, Piotr Majcher, Tomasz Derewiecki
Terapia manualna w diagnostyce i leczeniu szyjnopochodnego bólu głowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Kamil Zaworski, Robert Latosiewicz
Manualne techniki NAG i SNAG w leczeniu kręgopochodnego bólu głowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Bartosz Trybulec, Marta Barłowska-Trybulec
Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Kamil Zaworski, Robert Latosiewicz, Piotr Majcher, Tomasz Derewiecki, Ewa Kołodziej
Zastosowanie rozluźniania mięśniowo-powięziowego u pacjentów kardiochirurgicznych
w pierwszym okresie pooperacyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Małgorzata Chochowska, Maria Ratajska, Ryszard Kalawski
Rozdział 6. Inne
Goalball – alternatywna forma rehabilitacji i fizjoterapii osób niewidomych i niedowidzących . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Anita Sztajdel, Beata Paluch, Beata Czekała
Terapia zajęciowa jako forma rehabilitacji osób starszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Adrianna Maria Borowicz
Terapeutyczna jazda konna w procesie usprawniania osób starszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Magdalena Malec, Patrycja Rąglewska
Download