wykład 2B

advertisement
Wyzwania zespołu
wirtualnego
Zespoły cd
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
1
Agenda
• Definicje
• Badania Siebdrat, Hoegl
• Badania The Economist
Intelligence Unit
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
2
Definicja
Zespół wirtualny/rozproszony:
(ang. Virtual / Dispersed/Vistributed Team)
Zespół, którego członkowie pracują oddaleni
od siebie i do komunikacji używają narzędzi
ICT.
Są różne stopnie oddalenia.
Czasem oddalone są podgrupy.
Zespół może pracować w oddaleniu od siebie przez
część czasu.
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
3
Badania
Badanie 1
Autorzy: Frank Siebdrat, Martin Hoegl, Holger Ernst
80 zespołów tworzących software
28 labów z 7 krajów
392 uczestników
http://sloanreview.mit.edu/article/how-to-managevirtual-teams/
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
4
Wyniki
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
5
Wyniki
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
6
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
7
Badanie 1 – wnioski
• Nie wolno lekceważyć nawet najmniejszego
oddalenia członków zespołu.
• Należy szczególną uwagę przywiązywać do
umiejętności pracy w zespole. Ale też bardzo
pilnować procesów związanych z realizacją
zadania (task-related processes)
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
8
Badanie 1 – wnioski c.d.
• Należy promować umiejętność zarządzania własną
pracą wśród członków zespołu. Rozszerzyć bazę
kierowniczą.
• Należy zadbać o spotkania zespołu twarzą w twarz.
• Należy tworzyć globalną kulturę pracy.
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
9
Badanie The Economist Intelligence Unit
dla NEC
• Autor raportu: Clint Witchalls; ed. M.Woodley i J.
Watson
• 318 respondentów pracujących w zespołach
wirtualnych (październik/listopad 2009)
• Wywiady z managerami, ekspertami i badaczami.
http://graphics.eiu.com/upload/eb/NEC_Managing_v
irtual_teams_WEB.pdf
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
10
Zaangażowanie czasowe w pracę w
wirtualnym zespole
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
11
Rodzaj zespołu, w którym pracowali
respondenci
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
12
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
13
Główne wyzwania dla managerów
zespołów wirtualnych
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
14
Źródła problemów w projektach ogólnie
(Żbikowska, 2013)
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
15
Czynniki sukcesu (j.w.)
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
16
X Przykazań ’wirtualnego’
managera – Tom Mochal
I. Ustal cele zespołu.
II. Przypominaj wszystkim, że są zespołem.
III. Ustal podstawowe zasady dotyczące
zachowania (komunikacji – sposoby,
częstotliwość, pory).
IV. Uzyskaj dostęp do odpowiednich
technologii
V. Szukaj sposobności do spotkań na żywo.
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
17
X Przykazań ’wirtualnego’
managera – Tom Mochal
VI. Bądź wrażliwy na różnice kulturowe.
VII. Bądź proaktywny w temacie komunikacji.
VIII. Idź na kompromisy i dostosuj się do ludzi
pracujących w innych strefach czasowych.
IX. Bądź ekstra pilny w dopilnowaniu rozdziału i
wykonania zadań.
X. Przydzielaj krótsze zadania.
Źródło: www.techrepublic.com
Małgorzata Rzeźnik-Knotek
18
Download