dr hab. n. farm. Elżbieta Wyska, prof. UJ Termin: 14

advertisement
Temat kursu: Terapia monitorowana poziomem leku w płynach ustrojowych
Kierownik kursu: dr hab. n. farm. Elżbieta Wyska, prof. UJ
Termin: 14-15.05.2016 r.
Czas trwania kursu: 15 h
Miejsce: sala 3
14.05.2016 r. (sobota)
Rodzaj
zajęć
Data
Wykłady
Wykładowca
Temat
L.
godz.
Czas
trwania
dr hab.
Elżbieta
Wyska
Znaczenie farmakokinetyki w
optymalizacji farmakoterapii.
Przyczyny zmienności w
farmakokinetyce leków: rola
czynników patologicznych.
1
9.00-9.45
dr hab.
Elżbieta
Wyska
Metody analityczne stosowane w
terapii monitorowanej. Materiał
biologiczny i techniki izolacji
leków z materiału biologicznego.
1
9.45–10.30
dr Małgorzata
Szafarz
Farmakokinetyka kliniczna leków
przeciwpadaczkowych.
2
10.45-12.15
dr Małgorzata
Szafarz
Farmakokinetyka kliniczna
teofiliny.
1
12.15-13.00
Przerwa obiadowa
Wykłady
13.00-13.45
dr Agnieszka
Cios
Farmakokinetyka kliniczna
antybiotyków
aminoglikozydowych i
wankomycyny.
2
13.45-15.15
dr Agnieszka
Cios
Farmakokinetyka kliniczna
digoksyny.
1
15.15-16.00
15.05.2016 r. (niedziela)
Data
dr Jacek
Nowak
Terapia monitorowana stężeniem
leku we krwi: cele, założenia,
korzyści. Zakres stężeń
terapeutycznych. Interpretacja
wyników badań.
3
9.00-11.15
dr hab.
Elżbieta
Wyska
Farmakokinetyka kliniczna leków
immunosupresyjnych.
1
11.30-12.15
dr hab.
Elżbieta
Wyska
Farmakokinetyka kliniczna leków
przeciwdepresyjnych i soli litu.
1
12.15-13.00
Wykłady
Przerwa obiadowa
13.00-13.45
dr Małgorzata
Szafarz
Farmakokinetyka kliniczna leków
przeciwarytmicznych.
1
13.45-14.30
dr Małgorzata
Szafarz
Farmakokinetyka kliniczna
wybranych leków
przeciwnowotworowych.
1
14.30-15.15
Wykłady
Download