Pobierz tematykę wykładów

advertisement
KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; studia stacjonarne pierwszego stopnia
(licencjackie) I rok
PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA – 45h)
ĆWICZENIE 1 (03.10.2013)
- Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe
mianownictwo anatomiczne dotyczące opisu ciała i struktur morfologicznych. Budowa kości i
rodzaje połączenia. Budowa kręgosłupa oraz charakterystyka kręgów w poszczególnych jego
odcinkach. Grzbiet. Zagadnienia topograficzne: otwór kręgowy, kanał kręgowy, kanał krzyżowy,
wcięcie kręgowe, otwór międzykręgowy, otwór wyrostka poprzecznego, trójkąt osłuchiwania płuc.
Anatomia kliniczna: przepuklina jądra miażdżystego, kręgozmyk, punkcja lędźwiowa.
ĆWICZENIE 2 (07.10.2013)
- Budowa ściany klatki piersiowej. Anatomia powierzchowna klatki piersiowej. Budowa
tchawicy i oskrzeli. Budowa płuc. Opłucna. Budowa nerwu rdzeniowego. Zagadnienia
topograficzne: przestrzeń międzyżebrowa i jej zawartość, otwory i szczeliny przepony oraz ich
zawartość. Anatomia kliniczna: typy oddychania, granice opłucnej i płuc, opukiwanie płuc, odma
opłucnowa, zabiegi w przestrzeni międzyżebrowej. RTG klatki piersiowej.
ĆWICZENIE 3 (10.10.2013)
- Granice, podział i zawartość śródpiersia. Budowa serca. Układy krążenia krwi. Anatomia
kliniczna: miejsca rzutowania serca i zastawek serca na ściany klatki piersiowej, miejsca
osłuchiwania zastawek serca, zawał mięśnia sercowego, elektrokardiogram (EKG). RTG klatki
piersiowej.
ĆWICZENIE 4 (14.10.2013)
- Budowa obręczy kończyny górnej. Połączenia kości kończyny górnej. Mięśnie kończyny górnej.
Unaczynienie kończyny górnej. Budowa splotu ramiennego. Anatomia powierzchowna: punkty
orientacyjne i struktury wyczuwalne palpacyjnie na kończynie górnej. Zagadnienia topograficzne:
jama pachowa, otwór pachowy boczny i przyśrodkowy, rozwór mięśnia trójgłowego ramienia.
Anatomia kliniczna: złamania kości i urazy stawów kończyny górnej (ich rozpoznawanie
i następstwa), anatomia iniekcji dożylnych. RTG kończyny górnej.
ĆWICZENIE 5 (17.10.2013)
- Kości ręki i ich połączenia. Mięśnie ręki. Unaczynienie przedramienia i ręki. Unerwienie
przedramienia i ręki. Anatomia powierzchowna: punkty orientacyjne i struktury wyczuwalne
palpacyjnie. Zagadnienia topograficzne: kanał nadgarstka, dołek promieniowy, bruzda promieniowa
przedramienia, bruzda łokciowa przedramienia. Anatomia kliniczna: złamania kości i urazy stawów
(ich rozpoznawanie i następstwa), miejsca wyczuwania tętna na kończynie górnej. RTG kończyny
górnej. Dopuszczenie do kolokwium I
ĆWICZENIE 6 (21.10.2013)
KOLOKWIUM I: grzbiet,
klatka piersiowa, kończyna górna.
ĆWICZENIE 7 (24.10.2013)
- Budowa i rozwój jamy brzusznej. Otrzewna. Cześć nadokrężnicza przewodu pokarmowego.
Część gruczołowa przewodu pokarmowego. Budowa śledziony. Anatomia powierzchowna:
okolice brzucha, płaszczyzny brzucha, punkty orientacyjne i struktury wyczuwalne palpacyjnie.
Zagadnienia topograficzne: torba sieciowa, kanał pachwinowy. Anatomia kliniczna: przepukliny
pachwinowe i udowe, ostry ból brzucha, wrzody żołądka, niedrożność dróg żółciowych. RTG jamy
brzusznej
ĆWICZENIE 8 (28.10.2013)
- Cześć podokrężnicza przewodu pokarmowego. Przestrzeń zaotrzewnowa. Budowa nerki i
nadnercza. Pęcherz moczowy. Cewka moczowa męska i żeńska. Część brzuszna aorty i jej
gałęzie parzyste i nieparzyste. Zagadnienia topograficzne: pola przylegania żołądka, wątroby i
nerek. Anatomia kliniczna: przepukliny pachwinowe, żylaki odbytu. RTG jamy brzusznej
ĆWICZENIE 9 (31.10.2013)
- Budowa miednicy kostnej. Mięśnie dna i ścian miednicy. Narządy rozrodcze żeńskie. Naczynia
i nerwy miednicy. Anatomia powierzchowna: punkty orientacyjne i struktury wyczuwalne
palpacyjnie. Zagadnienia topograficzne: linia graniczna; wymiary i płaszczyzny miednicy; otwór
kulszowy większy i mniejszy, dół kulszowo-odbytowy, kanał sromowy. Anatomia kliniczna:
przepukliny miedniczne, praktyczna strona znajomości wymiarów miednicy, ciąża pozamaciczna.
RTG miednicy.
ĆWICZENIE 10 (04.11.2013)
- Kości obręczy kończyny dolnej. Różnice płciowe w budowie miednicy. Narządy rozrodcze
męskie. Unaczynienie i unerwienie miednicy. Anatomia powierzchowna: punkty orientacyjne i
struktury wyczuwalne palpacyjnie. Zagadnienia topograficzne: linia graniczna; otwór kulszowy
większy i mniejszy, dół kulszowo-odbytowy, kanał sromowy. Anatomia kliniczna: anatomiczne
podstawy cewnikowania, przerost gruczołu krokowego. RTG miednicy.
ĆWICZENIE 11 (07.11.2013)
- Kości obręczy kończyny dolnej. Mięśnie obręczy kończyny dolnej. Budowa splotu lędźwiowokrzyżowego. Unaczynienie obręczy kończyny dolnej. Anatomia powierzchniowa: wyczuwalność
struktur anatomicznych obręczy kończyny dolnej. Zagadnienia topograficzne: otwór kulszowy
większy i mniejszy, otwór nadgruszkowaty i podgruszkowaty, kanał zasłonowy, kanał sromowy.
Anatomia kliniczna: anatomia iniekcji domięśniowych. RTG obręczy kończyny dolnej.
ĆWICZENIE 12 (14.11.2013)
- Kości kończyny dolnej. Mięśnie kończyny dolnej. Unaczynienie uda i podudzia. Anatomia
powierzchowna: okolice kończyny dolnej; wyczuwalność struktur anatomicznych kończyny dolnej.
Zagadnienia topograficzne: rozstęp wspólny, rozstęp mięśni i rozstęp naczyń, trójkąt udowy, kanał
udowy, kanał przywodzicieli, dół podkolanowy. Anatomia kliniczna: złamania kości udowej i
strzałki oraz ich następstwa; zwichnięcie stawu biodrowego; urazy w obrębie stawu kolanowego;
uszkodzenia nerwów kończyny dolnej i ich następstwa, żylaki kończyn dolnych; miejsca wyczuwania
tętna na kończynie dolnej. RTG kończyny dolnej.
ĆWICZENIE 13 (18.11.2013)
- Kości stopy i ich połączenia. Mięśnie stopy. Unaczynienie i unerwienie stopy. Anatomia
powierzchowna: wyczuwalność struktur anatomicznych stopy. Zagadnienia topograficzne: zatoka
stępu; kanał kostki przyśrodkowej i bocznej. Anatomia kliniczna: zwichnięcia stawów stopy; miejsca
wyczuwalności tętna na kończynie dolnej. RTG stopy. Dopuszczenie do kolokwium II
ĆWICZENIE 14 (21.11.2013)
KOLOKWIUM II: brzuch, miednica, kończyna dolna
ĆWICZENIE 15 (25.11.2013)
- Kości czaszki. Klasyfikacja połączeń kości czaszki. Zatoki przynosowe. Jamy i doły czaszki.
Otwory i kanały czaszki jako miejsca przejścia dla nerwów czaszkowych. Anatomia kliniczna:
złamania kości czaszki, zwichnięcie stawu skroniowo-żuchwowego, zapalenie zatok przynosowych,
krwawienie wewnątrzczaszkowe i krwawienie z nosa. RTG czaszki.
ĆWICZENIE 16 (28.11.2013)
- Mięśnie i powięzie głowy. Charakterystyka nerwu VII. Budowa, ograniczenie i zawartość jamy
ustnej. Anatomia powierzchniowa: okolice głowy, wyczuwalność struktur anatomicznych głowy.
RTG czaszki.
ĆWICZENIE 17 (02.12.2013)
- Budowa, ograniczenie i zawartość jamy nosowej. Topografia, podział i budowa gardła. Budowa
i funkcje pierścienia chłonnego gardła. Charakterystyka nerwów czaszkowych: I, V, IX, X, XI,
XII. Zagadnienia topograficzne: przestrzeń przygardłowa. Anatomia kliniczna: skrzywienie
przegrody nosowej, zapalenie migdałków.
ĆWICZENIE 18 (05.12.2013)
- Odcinek szyjny kręgosłupa. Mięśnie szyi. Budowa krtani. Budowa gruczołu tarczowego i
gruczołów przytarczycznych. Anatomia powierzchowna: okolice szyi, struktury wyczuwalne
palpacyjnie. Zagadnienia topograficzne: trójkąty szyi i szczeliny mięśni pochyłych. Anatomia
kliniczna: zadławienie, anatomiczne podstawy konikotomii i tracheotomii, miażdżyca naczyń
szyjnych, wyczuwanie tętna na szyi. RTG szyi.
ĆWICZENIE 19 (09.12.2013)
- Rozwój i budowa mózgowia. Charakterystyka opon mózgowych. Układ komorowy. Krążenie
płynu mózgowo-rdzeniowego. Ośrodki mózgu: ośrodek ruchowy i czuciowy mowy; ośrodek słuchu
i wzroku. Unaczynienie mózgowia .
ĆWICZENIE 20 (12.12.2013)
- Budowa rdzenia kręgowego. Unaczynienie rdzenia kręgowego. Budowa nerwu rdzeniowego
(przypomnienie). Układ piramidowy i pozapiramidowy. Anatomia kliniczna: punkcja lędźwiowa,
znieczulenie nadoponowe, nadtwardówkowe i podpajęczynówkowe.
ĆWICZENIE 21 (16.12.2013)
- Budowa narządów zmysłów: narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi. Charakterystyka
nerwów czaszkowych: II, III, IV, VI, VII, VII. Uszkodzenia nerwów czaszkowych i ich
następstwa. Anatomia kliniczna: porażenia mięśni gałki ocznej, badanie dna oka, wady wzroku,
jaskra, niedrożność kanału nosowo-łzowego, niedrożność przewodu słuchowego zewnętrznego.
Dopuszczenie do kolokwium III
ĆWICZENIE 22 (19.12.2013)
KOLOKWIUM III: głowa, szyja, ośrodkowy układ nerwowy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards