czytaj więcej

advertisement
Małgorzata Pełelska laureatką Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego
9 marca 2017r. odbył się finałowy etap drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego
Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności analizy i
interpretacji danych oraz przeprowadzania dedukcji wzbogaconej rzetelną informacją.
Małgorzata Pełelska, uczennica klasy IIIc zajęła II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
Małgosia wygrała tablet multimedialny o wartości 1500,00 zł ufundowany przez Polskie
Towarzystwo Statystyczne oraz wiele innych, cennych nagród m.in. plecak, pendrive, ksiązki.
Do konkursu uczennica przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela geografii Eweliny
Piechockiej.
Konkurs realizowany był w dwóch etapach:
I etap to przygotowanie referatu z wykorzystaniem danych statystycznych statystyki publicznej
dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego, pt: Mój Region w statystyce. W tym etapie
Małgorzata pokonała ponad dwudziestu rywali.
II etap to przygotowanie i przedstawienie prezentacji przygotowanego referatu przesłanego w
ramach I etapu konkursu. Do tego etapu zaproszonych zostało sześciu uczniów – autorów prac,
najwyżej ocenionych w pierwszym etapie.
W finale uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową, w skład której
wchodzili:
mgr Anna Wilska – przewodnicząca – kierownik Wydziału Badań Ankietowych Urzędu
Statystycznego w Bydgoszczy,
mgr inż. Barbara Ptaszyńska – z-ca dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz
przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Bydgoszczy,
dr hab. Elżbieta Szulc, prof. nadzw. UMK – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przewodnicząca Oddziału Polskiego
Towarzystwa Statystycznego w Toruniu,
dr Magdalena Szczepańska – Katedra Socjologii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
mgr Sławomir Wesołowski – kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik,
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn,
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny.
Download