Plan zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
SOBOTA
18.10.2014
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
11:30-12:45
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE s. 403
13:00-15:15
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - dr Małgorzata Karolewska - Szparaga s. 403
15:30-17:00
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - dr Małgorzata Karolewska - Szparaga s. 403
NIEDZIELA
19.10.2014
GRUPA I
8:30-10:00
10:15-12:30
GRUPA II
ZARZĄDZANIE
KOMUNIKACJA
ZASOBAMI LUDZKIMI
- dr Małgorzata Karolewska - Szparaga
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława Szewczyk-Modrzejewska
s.205
s.201
ZARZĄDZANIE
KOMUNIKACJA
ZASOBAMI LUDZKIMI
- dr Małgorzata Karolewska - Szparaga
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława Szewczyk-Modrzejewska
s.205
s.201
OBIAD
15:45-17:15
GRUPA III
Sala 403
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
KOMUNIKACJA
13:15-15:30
GRUPA VI
INTERPERSONALNA
LUDZKIMI
- mgr Bogusława Szewczyk-Modrzejewska
- dr Małgorzata Karolewska - Szparaga
s.201
s.205
KOMUNIKACJA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
INTERPERSONALNA
LUDZKIMI
- mgr Bogusława Szewczyk-Modrzejewska
- dr Małgorzata Karolewska - Szparaga
s.201
s.205
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
NIEDZIELA
26.10.2014
GRUPA I
GRUPA II
8:30 - 10:00
10:15 12:30
OBIAD
13:15 15:30
15:45 17:15
SOBOTA
16:45 18:15
GRUPA V
GRUPA VI
GRUPA V
GRUPA VI
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
- dr Robert Musiałkiewicz
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE - mgr Sławomir Tylczyński
8.11.2014
GRUPA I
14:15 16:30
GRUPA IV
PODSTAWY ZARZĄDZANIA - dr inż. Małgorzata Wiśniewska
GRUPA II
8:30 10:00
10:15 13:30
OBIAD
GRUPA III
GRUPA III
GRUPA IV
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA - dr Robert Musiałkiewicz
OD 11:15 TECHNOLOGIE
ICT
- mgr Batrosz Popławski
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska Szparaga
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Batrosz Popławski DO
15:00
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
- dr Robert Musiałkiewicz
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska - Szparaga
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA - dr Robert
Musiałkiewicz - DO 17:30
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska - Szparaga
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
SOBOTA
15.11.2014
GRUPA I
GRUPA II
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
8:30 - 10:00
10:15 12:30
OBIAD
13:15 15:30
15:45 17:15
NIEDZIELA
8:30 10:00
10:15 12:30
OBIAD
13:15 15:30
15:45 17:15
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
GRUPA III
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
GRUPA IV
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
-
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
-
GRUPA II
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Batrosz Popławski
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Batrosz Popławski DO 18:00
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
GRUPA III
GRUPA VI
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
16.11.2014
GRUPA I
GRUPA V
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
GRUPA IV
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
GRUPA V
GRUPA VI
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Batrosz Popławski
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska - Szparaga
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Batrosz Popławski
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska - Szparaga
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska Szparaga
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska Szparaga
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
-
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
-
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
SOBOTA
22.11.2014
GRUPA I
GRUPA II
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
8:30 10:00
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE
- mgr
Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga - DO
14:00
10:15 12:30
OBIAD
13:15 15:30
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
15:45 17:15
NIEDZIELA
8:30 - 10:00
10:15 - 12:30
OBIAD
13:15 - 15:30
15:45 - 17:15
GRUPA III
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska Szparaga
23.11.2014
GRUPA I
GRUPA IV
GRUPA V
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska DO 18:00
GRUPA VI
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
- dr Robert Musiałkiewicz
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska DO 18:00
-
GRUPA V
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
-
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
-
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
GRUPA VI
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
SOBOTA
8:30 - 10:00
10:15 - 12:30
OBIAD
13:15 - 15:30
15:45 - 17:15
NIEDZIELA
6.12.2014
GRUPA I
PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
GRUPA II
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
WOLNE
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Bartosz Popławski
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Bartosz Popławski
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
TECHNOLOGIE ICT
- mgr Marcin Kacprowicz
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński DO
18:00
GRUPA III
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
10:15 - 12:30
OBIAD
15:45 - 17:15
GRUPA V
UBEZPIECZENIA W
OŚWIACIE - mgr Sławomir
Tylczyński
GRUPA II
8:30 - 10:00
13:15 - 15:30
GRUPA IV
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI - dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
7.12.2014
GRUPA I
GRUPA III
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
GRUPA IV
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
GRUPA VI
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
GRUPA V
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIM dr Małgorzata
Karolewska - Szparaga
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
UBEZPIECZENIA W OŚWIACIE
- mgr Sławomir Tylczyński
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
dr Małgorzata Karolewska Szparaga
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz DO 18:00
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
GRUPA VI
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
- dr
Małgorzata Karolewska Szparaga
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
dr Małgorzata Karolewska Szparaga
PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
SOBOTA
13.12.2014
GRUPA I
GRUPA II
8:30 - 10:00
10:15 - 12:30
OBIAD
13:15 - 15:30
15:45 - 17:15
NIEDZIELA
8:30 - 10:00
10:15 - 12:30
OBIAD
13:15 - 15:30
15:45 - 17:15
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
MAKETING - dr inż. Małgorzata Wiśniewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
MAKETING
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
MAKETING
- dr inż. Małgorzata
Wiśniewska
14.12.2014
GRUPA I
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
- mgr Bogusława SzewczykModrzejewska
SYSTEMY MOTYWACYJNE
- dr Małgorzata Karolewska Szparaga
SYSTEMY MOTYWACYJNE
- dr Małgorzata Karolewska Szparaga
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI
OD 8:15 PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
- dr Robert Musiałkiewicz
SYSTEMY MOTYWACYJNE
- dr Małgorzata Karolewska Szparaga
MAKETING
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz DO 13:00
SYSTEMY MOTYWACYJNE
- dr Małgorzata Karolewska Szparaga
MAKETING
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
MAKETING
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
MAKETING
- dr inż. Małgorzata Wiśniewska
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
PODSTAWY
PRAWOZNAWSTWA
dr Robert Musiałkiewicz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W styczniu planowane zajęcia w następujących terminach:
10 - 11 stycznia 2015 r.
17 - 18 stycznia 2015 r.
24 - 25 stycznia 2015 r.
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
Download