Astronomia obserwacyjna Lista 5

advertisement
Astronomia obserwacyjna
Lista 5
Zad. 1. Jak fragment sfery niebieskiej można sfotografować aparatem fotograficznym małoobrazkowym
(wymiary klatki filmowej 24×36 mm) z obiektywami o ogniskowych f=35, 40, 50, 58, 135, 180, 300 mm.
Jaką średnicę będzie miał na negatywie obraz Księżyca?
Zad. 2. Epsilon Lyrae (ε Lyr) stanowi układ poczwórny w przybliżeniu tak samo jasnych gwiazd, w którym
dwie pary gwiazd są odległe o 208'' i każda z nich stanowi układ dwóch gwiazd odległych o 3,0 i 3,6
sekundy łuku. Jakiego instrumentu trzeba użyć i jakie zastosować powiększenie, aby 1) dojrzeć dwie
gwiazdy, 2) dojrzeć cztery gwiazdy?
Zad. 3. Jak dużą antenę radioteleskopu należałoby zbudować, aby jej zdolność rozdzielcza ρr na fali
częstotliwości νr=810 MHz była taka sama, jak zdolność rozdzielcza teleskopu optycznego o średnicy 50
cm, którym prowadzone są obserwacje w zakresie widzialnym (λ=550 nm)?
Zad. 4. Wykaż, że jasność najsłabszych obiektów, jakie dostrzegamy przez teleskopy, można obliczyć za
pomocą przybliżonego wzoru:
m=7+5logD,
gdzie m jest szukaną jasnością wyrażoną w wielkościach gwiazdowych, D – średnicą teleskopu wyrażoną w
centymetrach. Przyjąć, że gołym okiem, przy średnicy źrenicy oka d=6,5mm, dostrzega się obiekty o
jasności m=6m.
Zad. 5. Za pomocą refraktora o ogniskowej obiektywu f ob=4,5m i ogniskowej okularu fok=0,06m
obserwowano obraz Słońca projektowany na ekran ustawiony prostopadle do osi optycznej refraktora w
odległości d=5m od obiektywu.
Przyjmując, że promień Słońca R wynosi 696000 km, a odległość Słońca od Ziemi D=1,5×108 km, obliczyć
średnicę tarczy słonecznej na ekranie.
Zad. 6. Czy z okolic Regulusa (α Leo) za pomocą współczesnych nam teleskopów można dostrzec Jowisza
obiegającego Słońce? Potrzebne dane znajdź samodzielnie.
Zad. 7. Czy z okolic Regulusa za pomocą współczesnych teleskopów można byłoby zaobserwować zmiany
położenia Słońca na tle odległych gwiazd, spowodowane jego ruchem wokół wspólnego środka masy układu
Słońce-Jowisz. Potrzebne dane znajdź samodzielnie.
Zad. 8. Wiązka promieni słonecznych jest rzutowana za pomocą płaskich luster celostatu na soczewkę o
ogniskowej f1, a następnie przechodzi przez soczewkę o ogniskowej f 2 i pada na ekran umieszczony w
odległości D od pierwszej soczewki. Jaka powinna być ogniskowa f 2 drugiej soczewki, aby na ekranie
uzyskać obraz Słońca o promieniu r? W jakiej odległości y od ekranu należy ustawić drugą soczewkę?
Średnica kątowa tarczy Słońca wynosi α.
Zad. 9. Co to jest martwy obszar w zenicie podczas obserwacji teleskopem o montażu horyzontalnym?
Zad. 10. Jak skonstruowana jest optyka teleskopu Keplera?
Zad. 11. Jak była skonstruowana optyka teleskopu podczas misji Hipparcos?
GM, UBS
Download