Sesja 3 powtórka klasa VI ZAD.1 Wykonaj obliczenia + 1 = 4 5 : 2

advertisement
Sesja 3 powtórka klasa VI
ZAD.1 Wykonaj obliczenia
2
5
3
+ =
5,2 – 3,1 =
1
2
+ 0,4=
1
3
3
4
1 𝑥
6
=
7,12 +8,2=
5
6
6
1
5 :2=
3
0,02 x 0,8=
1
2
5
7
1,5 - =
1
4 − =
4,9 : 0,7 =
1
x 0,7=
1,2 : =
3
ZAD.2 Podaj iloczyny liczb:
0,4 i 0,05 ………..
0,11 i 4……………
ZAD.3 Zaznacz, które równości są fałszywe
5m 13cm = 5,13m
5km 8m=5,08km
2godz 6min = 2,1godz
2kg 15g = 2,15kg
2t 25kg = 2,025t
7cm 1mm= 7,01cm
ZAD.4 Podaj zaokrąglenia liczb:
34,358 do części setnych…………….
236,298 do jedności……………………
1869406 do tysięcy…………………..
256,94 do części dziesiątych……………
ZAD.5 Uzupełnij :
a)
Kierowca przejechał 90km w czasie 1,5 godz. To znaczy że jechał ze średnią prędkością……………..
𝑘𝑚
ℎ
b) Kierowca przejechał 300 km w ciągu pięciu godzin. To znaczy , że jechał z średnią prędkością ……………
c)Pokonanie drogi długości 420km z średnią prędkością 70
d)Kierowca jadący z średnią prędkością 55
𝑘𝑚
ℎ
𝑘𝑚
ℎ
𝑘𝑚
ℎ
trwa ………….h.
w ciągu 4 godzin przejechał drogę długości …………………..km
ZAD.6 Paweł zebrał 800 zł na nową deskorolkę . W dniu zakupu była promocja na sprzęt sportowy. Paweł kupił nową
deskorolkę 20% taniej. Jaką kwotę Paweł zapłacił za swoją deskorolkę?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Odp: ………………………………………………………………………………………..
ZAD.7 Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego 4x-2y dla x= (- 6), y= (-2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ZAD,8 Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczna:
a)
b)
c)
d)
Liczba 7 razy większa od liczby a……………………………….
Liczba o 5 większa od kwadratu liczby y ……………………….
Liczba cztery razy mniejsza od liczby x………………………
Liczba trzy razy większa od sumy liczb x i y…………………..
Download