Uploaded by User1188

spr.-2-gr-A

advertisement
Test A
………………………………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO)
STAROŻYTNA GRECJA
Test podsumowujący rozdział II
………………………………
…………………………………
(KLASA)
(DATA)
Zad. 1. Połącz postacie z odpowiednimi opisami.
(5 pkt.)
1) Leonidas
a) uważany za ojca współczesnej medycyny
2) Homer
b) wychowywał Aleksandra Macedońskiego, słynny grecki filozof
3) Hipokrates
c) dowodził wojskami greckimi w bitwie pod Termopilami
4) Filip II
d) przypisuje mu się autorstwo Iliady i Odysei
5) Arystoteles
e) władca Macedonii, który podporządkował sobie Grecję
1
2
3
4
5
Zad. 2. Połącz terminy z odpowiednimi opisami.
(6 pkt.)
1) falanga
a) przejmowanie greckiego stylu życia
2) demokracja
b) budowla wykorzystywana do odgrywania sztuk teatralnych
3) herosi
c) zawody sportowe odbywające się co cztery lata
4) amfiteatr
d) szyk bojowy greckiej piechoty
5) igrzyska
e) ustrój polegający sprawowanie władzy przez obywateli danego miasta –
państwa
6) hellenizacja
1
f) półbogowie o nadludzkich umiejętnościach i niezwykłej urodzie
2
3
4
5
6
Zad. 3. Przyporządkuj dane wydarzenie do odpowiedniej daty.
1) bitwa pod Salaminą
a) 326 r. p.n.e.
2) bitwa pod Issos
b) 490 r. p.n.e.
3) pierwsze igrzyska olimpijskie
c) 333 r. p.n.e.
4) śmierć Aleksandra Wielkiego
d) 480 r. p.n.e.
5) dotarcie wojsk macedońskich do Indii
e) 776 r. p.n.e.
6) bitwa pod Maratonem
f) 323 r. p.n.e.
Zad. 4. Zaznacz prawda lub fałsz do podanych poniżej zdań.
(6 pkt.)
1
2
3
4
5
6
(4 pkt.)
a) Ulubionym koniem króla Persji, Dariusza, był Bucefał. (P/F)
b) Odyseja opowiada o 20-letniej drodze powrotnej Odyseusza do domu, na wyspę Itakę, z
wojny trojańskiej. (P/F)
1
c) Słynnymi greckimi matematykami byli Tales z Miletu oraz Pitagoras. (P/F)
d) Spartańskie wychowanie zakładało wieloletnią opiekę ze strony matki nad dziećmi. (P/F)
Zad. 5. Wymień, kto nie mógł brać udziału w sprawowaniu władzy w starożytnych
Atenach oraz podaj, kto mógł brać udział w podejmowaniu decyzji.
Nie mogli sprawować władzy:
(5 pkt.)
Mogli sprawować władzę:
………………………………………………
…………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Zad. 6. Odpowiedz na pytania zaznaczając poprawną odpowiedz.
(3 pkt.)
1) Nagrodą w greckich zawodach sportowych było otrzymanie:
a) medal z wygrawerowanym opisem zwycięstwa
b) miejsce na Olimpie pośród bogów po śmierci
c) wieniec z gałązek drzewa oliwnego
2) W starożytnych igrzyskach brali udział:
a) tylko wolni ludzie, mężczyźni i kobiety
b) tylko mężczyźni
c) wszyscy bez wyjątku, ludzie wolni i niewolnicy
3) Na widowni podczas igrzysk olimpijskich mogli zasiadać:
a) wszyscy, zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci
b) tylko kobiety
c) tylko mężczyźni
Zad. 7. Odpowiedz na pytania dot. wojen Greków i Macedończyków zaznaczając
poprawną odpowiedz.
(4 pkt.)
1) Aleksander Macedoński podbił:
a) Kartaginę, Azję Mniejszą i Indie
b) Indie, Rzym i Egipt
c) Syrię, Egipt, Babilonię
2) Król perski, Dariusz, dwukrotnie uciekł z pola bitwy przed Aleksandrem Macedońskim.
Były to bitwy:
a) pod Issos i Gaugamelą
b) pod Gaugamelą i nad Granikiem
c) pod Issos i nad Granikiem
3) W bitwie tej, przeciwko Persom, zginęło 300 Spartan:
a) bitwa nad Maratonem
b) bitwa nad Salaminą
c) bitwa pod Termopilami
4) Słynne wychowanie spartańskie to:
a) dorastanie pod okiem rodziców w luksusach i dostatku
b) surowe życie pozbawione wygód
c) dożywotni pobyt w koszarach polegający na nieustannych ćwiczeniach wojskowych
2
Zad. 8. Uzupełnij zdania wstawiając w wykropkowane miejsca odpowiednie terminy.
(8 pkt.)
Starożytni Grecy nazywali swój kraj ………………… Grecja była podzielona na wiele miastpaństw, z których najważniejszymi były Ateny i ………………… W pierwszym z tych państw
panował ustrój ………………… Centralnym placem miasta (rynkiem) w Atenach była
…………………, natomiast wzgórze górujące nad miastem, gdzie były liczne świątynie bóstw,
nosiło nazwę ………………… W Grecji panował …………………, czyli wiara w wielu
bogów, którzy mieli mieszkać na górze ………………… O greckich bogach opowiadała
mitologia, której bohaterem był najsłynniejszy i najsilniejszy z herosów, syn Zeusa,
………………… Za swoją zbrodnię musiał on wykonać ……… (wstaw liczbę) trudnych
zadań.
Zad. 9. Przyporządkuj każdą z podanych postaci do dziedziny sztuki lub nauki. (6 pkt.)
1) Myron
a) medycyna
2) Sofokles
b) literatura
3) Pitagoras
c) teatr
4) Hipokrates
d) rzeźba
5) Homer
e) filozofia
6) Arystoteles
f) matematyka
1
2
3
4
5
6
Zad. 10. Wymień 7 cudów świata starożytnego
(7 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3
Download