ZADANIA GRUDZIEŃ a rozwiązania

advertisement
ZADANIA STYCZEŃ
e rozwiązania
Zad.1
C
Zad. 2
D
Zad. 3
B
Zad. 4
D
Zad. 5
A
Zad. 6
Każda następna liczba jest sumą poprzedniej liczby i iloczynu jej cyfr. 102
Zad. 7 Piekarz – Borowicz
Zad. 8
Piekarczyk – stolarz
Maciej ma 1000 książek.
Mam nadzieję, że Wy macie ich także dużo !!!
Prawdziwe jest tylko zdanie nr 3.
Zad. 9 To liczba 1. Każda liczba to różnica między liczbą liter a określaną liczbą.
Zad. 10
66 42 36
Liczba wszystkich rycerzy jest kwadratem mniejszym od
i na dodatek, jest to liczba
podzielna przez . Jest tylko kilka liczb o takich własnościach, więc można „od końca”
odtworzyć całą sytuację. Można także algebraicznie zapisać zadanie, a następnie doprowadzić
do równania z jedną niewiadomą.
Zad. 11 wtorek
Zad. 12 spryt
W dwóch ostatnich linijkach powtarzają się cztery litery: Z, O, N, R. Najwyżej jedna z nich
pasuje do rozwiązania. W ostatniej linijce jest jeszcze litera Y, więc ona na pewno jest w
wyrazie (nie na swoim miejscu). Trzy z podanych wcześniej liter występują w drugiej i
trzeciej linijce, co pozwala eliminować kolejne rozwiązania.
Zad. 13 Do pomieszanych trzech tabletek można dołożyć jedną z buteleczki A , następnie
zjeść po pół z każdej z tych czterech tabletek, a następnego dnia pozostałe połówki.
Download