zad. 1 (5pkt) Rozwiąż równania: log7(x+2)=2 b) log2x+2log10x

advertisement
zad. 1 (5pkt) Rozwiąż równania:
a)
log7(x+2)=2
b) log2x+2log10x-17=0
zad. 2 (3pkt)Narysuj wykres funkcji y=4x-2-1 i opisz jej
własności.
Zad. 3 (3pkt)Wysokość ściany bocznej ostrosłupa
prawidłowego czworokątnego tworzy z podstawą kąt
450. Oblicz sinus kąta, jaki z podstawą tego ostrosłupa
tworzy jego krawędź boczna.
Zad. 4 (3pkt) Mediana trzech liczb jest równa 4, a ich
średnia arytmetyczna jest równa 5. Oblicz sumę największej
i najmniejszej z tych liczb.
Zad. 5 (4pkt) Z pudełka, w którym są 4 kule białe i 5
czarnych. Losujemy z tego pudełka dwa razy po jednej
kuli bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo
wylosowania:
a) dwóch kul białych
b) kul różnego
koloru.
Zad. 6 (4pkt) Spośród wyrazów skończonego ciągu
arytmetycznego andanego wzorem an=5n+8, gdzie
n=1,2,3,….15 wybieramy losowo 3 liczby. Oblicz
prawdopodobieństwo, że iloczyn wybranych liczb jest
podzielny przez 3.
Download