Zad

advertisement
Zad. 1 Dwa oporniki o rezystancjach 5 Ω i 4 Ω
połączono szeregowo do źródła prądu o napięciu
40V. Oblicz wartość oporu zastępczego i
natężenie prądu płynącego w tym obwodzie.
Zad. 2 Cztery oporniki połączono szeregowo do
źródła prądu o napięciu 50v. W obwodzie tym
płynie prąd o natężeniu 2A. Oblicz rezystancję
czwartego opornika wiedząc, że rezystancje trzech
pierwszych wynoszą 3 Ω i 5 Ω 6 Ω.
Zad. 3 Oblicz natężenie prądu I płynącego w
obwodzie przedstawionym za schemacie. Napięcie
U= 80V. Rezystancja oporników odpowiednio: 5 Ω
i 7 Ω 8 Ω.
Zad. 4 Do źródła napięcia 20 V podłączono oporniki
5 Ω 10 Ω. Oblicz opór zastępczy i natężenie prądu w
tym układzie.
Download