krzyżówki matematyczne

advertisement
Zad.1. ( 8 pkt.) Rozwiąż poniższe rebusy:
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
Rysunek 7
Rysunek 8
Zad.2. (11pkt.)Litery w wyróżnionych polach oznaczonych numerami w prawym dolnym
rogu po uporządkowaniu utworzą dodatkowe rozwiązanie.
Drugie rozwiązanie utworzą litery czytane kolejno w wyróżnionej kolumnie.
1
2
1
5
3
4
3
4
5
9
6
7
7
6
8
2
9
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
W kwadracie jest równe kwadratowi długości jego boku;
Tysięczna część tony;
Przekrój jajka;
Najmniejsza liczba trzycyfrowa;
Czworokąt do akrobacji cyrkowych;
Jego kształt może mieć latawiec;
W kwadracie równe;
Np. wklęsły;
Może być prostokątny.
Zad.3. (24 pkt.) Litery w wyróżnionych polach czytane kolejno od 1 do 7 utworzą dodatkowe
rozwiązanie.
1
2
3
4
4
5
6
7
8
1
9
10
11
3
12
13
5
14
6
15
16
17
18
2
7
19
20
Poziomo:
2. Dzielna w ułamku;
5. Jego brzegiem jest okrąg;
6. Składają się z elementów;
9. Ułatwia wykonywanie obliczeń;
13. Dziesiąta część centymetra;
17. Zajmuje się badaniem figur geometrycznych
w przestrzeni;
19. Przy niej rysujemy prostą;
20. Mierzymy ją
w kilogramach.
Pionowo:
1. Twierdzenie przyjmowane bez dowodu;
2. Zapisujemy ją cyframi;
3. Okrągła liczba;
4. Jest w każdym wielokącie;
5. Może być ostry;
7. Nie krzywa;
8. Mniejszy od procentu;
10. Część całości;
11. Gruntowa jednostka miary pola;
12. Równość dwóch stosunków;
13. Odwrotność dzielenia;
14. Setna część złotówki;
15. Po α;
16. Między dwoma punktami na okręgu;
18. W alfabecie greckim lub
w kącie.
Zad.4.(5 pkt.) Przyjrzyj się rysunkowi i spróbuj odpowiedzieć, ile waży piłka, ile pudełko i ile
puszka?
Zad.5.(4 pkt.) liczby 1,2,3,4 należy wpisać w pola kwadratu tak, aby w każdej kolumnie i w
każdym wierszu nie powtórzyła się żadna z tych liczb, a suma liczb w każdym wierszu, w
każdej kolumnie i na każdej przekątnej była taka sama.
Zad. 5 (12 pkt.) Jaką liczbę należy wstawić w żółte pole piramidy, o ile wiadomo, że liczba
w polu w rzędzie wy Iszym jest sumą dwóch liczb z poniższego rzędu sąsiadujących z tym
polem?
Zad.6 (6pkt – nie zapomnij o uzasadnieniu, toku myślenia!)
a) - Proszę przyjmować po jednej pastylce i zacząć natychmiast – powiedział lekarz
do pacjenta, dając mu sześć pastylek. Za ile dni skończy się ta kuracja?
b) Jeden robotnik może wykopać dół o głębokości 3m i średnicy 1m w ciągu 4 godzin.
W jakim czasie może wykopać ten dół czterech robotników?
c) Pewną plotkę powtarzano z ust do ust tak szybko, że po każdej godzinie liczba osób,
które ją znały, podwajała się. Po dziesięciu godzinach plotkę znało już całe miasto.
Po ilu godzinach znało plotkę pół miasta?
Zad.7 (4 pkt.) W którym stopie jest więcej złota i o ile: w 60 g stopu próby 0,583, czy w 45 g
stopu próbie 0,750?
Zad.8 ( pkt.) Paweł z tata odwiedził strzelnicę. Umowa była taka, Paweł oddaje pięć strzałów.
Za każde celne trafienie otrzymuje prawo wykonania dodatkowych dwóch strzałów. Razem
Paweł wykonał 17 strzałów. Ile razy Paweł strzelił celnie?
Download