atrykuł do pobrania

advertisement
dr Bożena Królikowska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
AKADEMIA AKTYWNEGO PRACOWNIKA
Człowiek jest dobrem wyjątkowym
i to on powinien być zawsze w centrum uwagi
Mija rok od momentu gdy w Politechnice Opolskiej przy pełnym zaangażowaniu
JM Rektora Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa ruszył projekt AKADEMII ZDROWEGO
PRACOWNIKA. Przedsięwziecie zostało zainicjowane przez ZOZ NSZZ „Solidarność” PO
w osobie jej przewodniczącej dr hab. prof. PO Marii Kalczyńskiej oraz dr. Bożeny
Królikowskiej- pracownika Wydzialu WFiF.
U podstaw podjetych działań znalazły się prozdrowotne potrzeby pracowników naszej
Uczelni. Zgodnie uznano, że zdrowy pracownik to przede wszystkim osoba zadowolona,
kreatywna i bardziej wydajna, mogąca także oddziaływać na sukcesy swojego miejsca pracy.
W ramach projektu zorganizowano regularnie odbywajace się, nieodpłatne zajecia
ruchowe ZDROWY KRĘGOSŁUP adresowane do wszystkich pracowników PO,
zainteresowanych poprawą stanu zdrowia, w tym funkcjonowania swojego kręgosłupa.
Przeprowadzono też, wpisujace się w działania profilaktyczne pojedyncze akcje takie jak:
Majówka w terenie (zajęcia Nordic Walking), czy Otwarty Wykład pt. Regularna aktywność
ruchowa dodaje życia do lat, który odbył się podczas Święta PO.
Osobiście brałam udział we wszystkich przedsiewzięciach, prowadząc ćwiczenia ruchowe
oraz spotkania, poświęcone problematyce aktywności fizycznnej. Wiem, że temat ten jest
interesujacy dla wielu Koleżanek i Kolegów, którzy bardzo często świadomi są znaczenia
ruchu w codziennym życiu lecz podobnie jak wiele innych osob, z różnych względów
świadomości tej nie przekładają na działania praktyczne. WSZYSTKICH serdecznie
zachecam i zapraszam do czynnego udziału w nowej edycji zajęć ZDROWY KREGOSŁUP,
planowanych w naszej Uczelni od października 2016 r. Aby pomóc tym
NIEZDECYDOWANYM w podjeciu ostatecznej decyzji postanowiłam nieco przybliżyć
zagadnienia dotyczace znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka koncentrujac się
na 5 głównych punktach.
PO PIERWSZE należy pamietać, że:
REGULARNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JEST WSKAZANA U OSÓB
W KAŻDYM WIEKU! musi być tylko odpowiednio dostosowana do możliwości
ćwiczących, według zasady „po pierwsze nie szkodzić”. Podczas realizacji zajęc Zdrowy
kręgosłup była to dla mnie naczelna zasada.
PO DRUGIE, należy indywidualnie podchodzić do każdego ćwiczacego, uwzgledniając
niepożądane konsekwencje zmian cywilizacyjnych:
siedzący tryb życia, automatyzacja, spożywanie zbyt dużej ilości jedzenia, bardzo często
pokarmów przetworzonych i minimalizacja tzw. celowej aktywności fizycznej (ruch
podejmowany poza codziennymi, obowiązkowymi zajęciami) sprzyja rozwojowi zmian
degeneracyjnych w naszym organizmie i pojawieniu się tzw. chorób cywilizacyjnych jak.:
otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, cukrzyca i inne.
PO TRZECIE, obniżeniu się naszych możliwości może sprzyjać (choć nie musi) proces
inwolucji (starzenia się).
ZMIANY ZACHODZĄCE Z WIEKIEM CZŁOWIEKA PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO:
zmniejszenia się sprawności czynnościowej tkanek, narządów i mechanizmów regulacyjnych
zmieszenia się sprawności adaptacyjnych organizmu. O szybkości i tempie procesu
inwolucji decyduje w dużej mierze czynnik genetyczny, determinujący długość życia
ALE NIE TYLKO!
PO CZWARTE, możemy mieć wpływ na proces niekorzystnych zmian.
Jednym z najważniejszych pozytywnych czynników jest REGULARNA AKTYWNOŚĆ
RUCHOWA uprawiana w różnych formach rekreacji ruchowej i turystyki aktywnej
KORZYSTNE ZMIANY, jakie zachodzą w wyniku systematycznego uprawiania
aktywności ruchowej to: np.: ładna, dobrze umięśniona sylwetka, sprężysty lekki chód, na
ogół lepsze samopoczucie, wyższa samoocena, dobra kondycja fizyczna i zdrowotna.
Uprawiając regularną aktywność ruchową zwiększamy szansę nie tylko długiego, ale
również aktywnego życia o kilkanaście lat. NIE TYLKO DODAJEMY LAT DO ŻYCIA,
LECZ RÓWNIEŻ ŻYCIA DO LAT
KORZYŚCI z regularnego uprawiania AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Polepszenie jakości snu
Polepszenie samopoczucia psychofizycznego
Zwiększenie mechanicznej odporności układu kostnego (mineralizacja)
Zwiększenie zakresu ruchu w stawach
Podwyższenie wydolności fizycznej (zwłaszcza tlenowej)
Zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę
Regulacja gospodarki węglowodanowej
Wzrost siły mięśniowej (masy ciała szczupłego)
Regulacja (obniżenie) ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego krwi
Poprawa stanu emocjonalnego (obniżenia stanów lękowych, depresji).
PO PIATE, o korzyściach z aktywności ruchowej decydują pewne czynniki, które
powinny zostać uwzglednione przez ćwiczacego
W tygodniowej aktywnosci ruchowej przeciętny Kowalski powinien uwzględnić:
ćwiczenia wytrzymałościowe (aerobowe), np. marsz, bieg, pływanie, jazda na rowerze,
wykonywane min. 2 x w tygodniu, przez min. 20 minut, z intensywnością w zależnosci od
wieku i zaawansowania w treningu ok. 60/75/80% rezerwy częstości skurczów serca (różnica
między maksymalną częstością skurczów serca w czasie próby wysiłkowej i w spoczynku).
ćwiczenia siłowe (oporowe) 2x w tygodniu, przez 20 min, każde ćwiczenie 10 max 15
powtórzeń danego ruchu. 1 zestaw to 8-10 ćwiczeń angażujących najważniejsze grupy
mięśniowe.
ćwiczenia rozciągające (stretching) najlepiej codziennie przez 5-15 minut
Ten rodzaj ćwiczeń powinien zostać również uwzględniony w każdej innej formie jako
element rozgrzewki i części końcowej każdych zajęć .
Uzupełnienim mogą być ćwiczenia oddechowe i równoważne, które powinny być włączone
do każdego wyżej omówionego rodzaju ćwiczeń.
Całość zajęć – wszystkie jego składowe muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
ćwiczacych.
W ramach Zdrowego kręgosłupa realizowaliśmy zajęcia o charakterze profilaktycznym,
przeznaczone dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie sprawności fizycznej, nie
tylko z bólami pleców, ale także dla wszystkich prowadzących siedzący tryb życia/pracy.
Były stosowane ćwiczenia wzmacniające, oddechowe, rozciągające
i równoważne. Ich celem było: wzmocnienie głównych partii mięśniowych (brzucha,
grzbietu, obręczy barkowej i biodrowej), rozciągnięcie mięśni przykurczonych, rozluźnienie
nadmiernie napiętych, stabilizacja kręgosłupa i poprawa jego elastyczności oraz wyrobienie
nawyku prawidłowej postawy ciała. Przez udział w zajęciach dążyliśmy do poprawy
kondycji, samopoczucia i sylwetki ciała.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NASZEJ
UCZELNI zainteresowanych dobrą kondycją swojego kręgoslupa. Mile widziani
dotychczasowi UCZESTNICY oraz NOWI CHĘTNI, którzy postanowili ZAINWESTOWAĆ
W SWOJE ZDROWIE.
Wszystkie informacje o organizacji zajęc ZDROWY KRĘGOSŁUP znajdują się na
stronie ZOZ NSZZ „Solidarność” PO.
Download