Operator systemu CRM – analityk sprzedaży (Customer

advertisement
Operator systemu CRM – analityk sprzedaży
(Customer Relationship Management)
1.
Zakres stażu:
 Gromadzenie danych o potencjalnych klientach i ich potrzebach,
 Aktualizowanie bazy adresowej i innych danych w systemie CRM zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz
zaleceniami,
 Wykonywanie prac analitycznych w oparciu o dane w systemie CRM,
 Wspomaganie procesów sprzedażowych w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych CRM,
 Tworzenie raportów systemowych,
 Tworzenie raportów w Excelu w oparciu w eksport danych z systemu,
 Udoskonalenie systemu poprzez znajdowanie i wyszukiwanie błędów i niedogodności w systemie CRM,
 Współudział w opracowaniu planu sprzedażowego firmy.
2.
Wymagania:
 Dostępność min 20 godzin tygodniowo,
 Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 Studenta/-ki studiów wyższych,
 Umiejętność pracy w grupie,
 Znajomość Excela w stopniu średniozaawansowanym,
 Angielski w stopniu komunikatywnym.
3.
Oferujemy:
 Płatny 3 miesięczny staż z możliwością przedłużenia współpracy,
 Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji i monitorowaniu procesu sprzedaży.
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Kontakt: [email protected], tel. 33 499 59 00
EVATRONIX SA
ul. Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała
T: 33 499 59 00
www.evatronix.com.pl
[email protected]
Strona 1 z 1
Download