Zarządzanie cyklem ycia produktu

advertisement
Systemy CRM, zarządzanie dokumentami Workflow, rozwiązania CRM i strategie
Zarządzanie cyklem życia produktu
PLM (Product Lifecycle Management) - Zarządzanie cyklem życia produktu to aplikacja szczególnie
przydatna firmom produkcyjnym, posiadającym własne biura konstruktorskie. Systemy tej klasy
wspomagają kontrolę i zarządzanie procesem projektowania, produkcji i ewidencjonowania zmian w
produkcie. Jednym ze składników PLM jest system zarządzania dokumentacją projektową PDM Zarządzanie cyklem życia produktu pozwala na: -
skrócenie czasu zaprojektowania i przygotowania produktu -
tworzenie i wersjonowanie dokumentacji projektowej i produktowej -
kontrolę zmian w produkcie -
zwiększenie wydajności pracy zespołów projektowych poprzez łatwy dostęp do dokumentacji ·
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferowanego przez nas systemu Logotec
PDM9000 Web Edition
http://www.logotec.wroc.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 15:02
Download