Zasady oceniania ofert - ANG - Spółdzielnia Doradców Kredytowych

advertisement
 Warszawa, 19.02.2013 r.
ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46
NIP: 525 24 89 115
REGON: 142586599
KRS: 0000364515
Zasady oceniania ofert
w ramach ANG SDK działanie 8.2
Kryterium: Cena netto (maksymalnie 22 pkt.)
Oferta mieści się w budżecie
+11 pkt.
Oferta przekracza budżet 1 105 127 zł 52 gr
0 pkt.
Cena jest wyższa niż 1 000 000 zł, ale niższa niż 1 100 000 zł
+3 pkt.
Cena jest wyższa niż 900 000 zł niższa niż 1 000 000 zł
+7 pkt.
Cena jest niższa niż 900 000 zł
+11 pkt.
Kryterium: Termin (maksymalnie 11 pkt.)
Za każdy moduł zrealizowany w terminie do 31.12.2014 (11 modułów)
+1 pkt.
Kryterium: Doświadczenie (maksymalnie 16 pkt.)
Ocena dokonywana jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
Tworzenie aplikacji mobilnych
+4 pkt. (ma doświadczenie)
lub +0 pkt. (nie ma
doświadczenia)
Integracja systemów
+4 pkt. (ma doświadczenie)
lub +0 pkt. (nie ma
doświadczenia)
Tworzenie systemów CRM
+4 pkt. (ma doświadczenie)
lub +0 pkt. (nie ma
doświadczenia)
Tworzenie systemów dla instytucji finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem firm doradztwa finansowego
+4 pkt. (ma doświadczenie)
lub +0 pkt. (nie ma
doświadczenia)
Download