interakcyjny-model-systemowy-sfer-zycia

advertisement
Interakcyjny model systemowy sfer życia człowieka Punktem odniesienia są tu sfery życia
człowieka, Interakcyjny model systemowy sfer zycia człowieka jest modyfikacja modelu
interakcyjnego systemu przyroda -człowiek. Poniższe sfery życia są ze sobą ściśle powiązane, a ich
stymulatorem jest człowiek jako osoba czująca i myśląca: Sfera biofizyczna: związana z procesami
życiowymi człowieka Sfera techniczno-gospodarcza: odpowiada za zaspokajanie potrzeb
materialnych wiąże się ze wszelkiego rodzaju procesami technologicznymi i urządzeniami Sfera
psychospołeczna: zbiór elementów relacji duchowej i intelektualnej rozwoju życia człowieka,
obejmuje elementy życia społecznego (parafia, partia polityczna, społeczność sąsiedzka, rodzina,
grupa koleżeńska) oraz instytucje życia kulturalno- intelektualnego (zwyczaje tradycja) a także
elementy osobowości człowieka.
Interakcyjny model systemowy sfer życia człowieka - Sfera techniczno-gospodarcza
Teoria alberta bandury
Psychologia zdrowia i choroby
Model interakcyjny systemu przyroda - człowiek
Obszary zastosowań grafiki komputerowej-opracowanie
Środowisko życia człowieka jako przedmiot gospodarki przestrzennej
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download