Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju

advertisement
Wychowanie to proces
wspomagania dziecka w
rozwoju
Sfera fizyczna
Sfera psychiczna
Sfera społeczna
Sfera duchowa
BARBARA ŚWIERSZCZ
Dojrzewanie fizyczne
Nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających
prowadzenie zdrowego trybu życia adekwatnego
do możliwości fizjologicznych organizmu.
Zagrożenia :
 przeciążenie pracą intelektualną
 Pasywne formy spędzania czasu wolnego
 Kult mięśni i siły fizycznej( chłopcy)
 Kult zgrabnej sylwetki (dziewczęta)
 Kult farmakologii
Dojrzewanie w sferze psychicznej
Ukierunkowanie na uczenie się
odpowiedzialności za siebie, swój stosunek
do świata współodpowiedzialności za
swoje otoczenie
Zagrożenia:
Zacieranie granic w życiu i rozwoju
Promowanie egocentryzmu
Akceptowanie społeczne egoizmu- celem
jest samozadowolenie a nie dojrzałość

Dojrzewanie w sferze społecznej
Nabywanie umiejętności prawidłowego
wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i
systematycznego przygotowywania się do
podejmowania nowych ról
Zagrożenia:
Osłabienie roli rodziny
Odrywanie ról społecznych nieadekwatnych do
wieku życia dziecka
Podważanie podstawowych autorytetów
społecznych

W sferze duchowej
Dojrzewanie obejmuje przede wszystkim
nabywanie konstruktywnego i stabilnego
systemu wartości i poczucia sensu
istnienia
Zagrożenia:
Redefiniowanie wartości np. Wolność =
samowola

Download