Jezus ŻYJE

advertisement
Jezus ŻYJE
Zawsze Ten Sam w Ojcu z Duchem Świętym, KRÓL – KRÓLÓW, PAN – PANÓW, Zwycięski,
Pełen Mocy, Pełen Miłości.
W każdej Mszy Św. ofiaruje się Ojcu, a owoce ofiary rozlewa Duch Święty na swoje dzieci.
Żywe wykorzystywanie ofiary JEZUSA CHRYSTUSA podczas Mszy Św. odbywa się na tak
zwanych Mszach o Uzdrowienie. Od niedawna praktykowane, okazują się bardzo potrzebne i
skuteczne, szybko więc wchodzą w naszą rzeczywistość religijną. Msze Św. z modlitwą o uzdrowienie są nowym tchnieniem Ducha Świętego w swój Kościół. O tym szczególnie mocnym
tchnieniu Ducha Świętego zapewniał nas bł. Jan Paweł II .
Duch Święty działa z całą Mocą Miłości za pośrednictwem charyzmatycznego księdza czy
zakonnika. Intencje wiernych rozeznawane są podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. JEZUS czyni cuda, tak jak w czasie kiedy chodził po ziemi i tak jak w pierwszych wiekach
swojego Kościoła, uzdrawia z chorób fizycznych i nałogów, uwalnia ze zniewoleń duchowych,
obdarza darami wiary radości i pokoju. Każdy kto prosi z głębi serca, w intencji swojej lub czyjejś – otrzymuje to o co prosi, w sposób bardzo indywidualny, podług Woli i Mądrości
Bożej, nie ludzkiej.
Starachowice nie mają jeszcze u siebie parafii w której odbywałyby się takie Msze. Prosimy o
modlitwę w tej intencji. W okolicznych miastach : Ostrowcu i Skarżysku oraz w Kielcach można
uczestniczyć w Mszach o uzdrowienie raz w miesiącu lub w wyznaczonym terminie. Starachowiczanie jeżdżą najczęściej do Kielc lub do Skarżyska. Są to prywatne grupy, które
wynajmują sobie pojazdy i taka podróż jest tania i wygodna. Ta nowa praktyka religijna daje
dużo dobra, wzmacnia wiarę i nadzieję wśród wiernych.
1/2
Jezus ŻYJE
W naszej parafii także tworzy się grupę chętnych uczestniczenia w Mszach Św. o uzdrowienie
w parafii Św. Józefa w Kielcach, prowadzonych przez Ojca Józefa Witko, które odbywają się w
każdy ostatni wtorek miesiąca. Jest możliwość wynajęcia busa, którego koszt wynosił będzie
10-15 zł. od osoby (w obie strony). Zgłoszenia i informacje redakcja „Zwiastuna”.
Renata Tynkowska
2/2
Download